7. september 2020

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell.
Det ble en flott 4. plass for Angvik Gamle Handelssted i Nettavisens kåring over de beste hotellene i Norge 2020.

Ullensvang Hotell vant kåringen, med Hotell Britannia på 2. og Grand Hotell Flekkefjord på 3. plass.

All honnør til alle på Angvik Gamle som har jobba målbevisst og hardt for å komme helt oppi tet-sjiktet med de beste hotellene i landet.

Gratulerer med plasseringen:).Angvik IL deler ut kr. 30 000,- til gode formål

Referat fra årsmøte i Angvik IL:

-Bevilger 30.000 i tilskudd til gode formål, fordelt på 10.000 til hestesportsklubben, 10.000 til Fagerlia skisenter og 10.000 til lysløypa på Osmarka.

-Satt i gang arbeid med å vedlikeholde løypetraséne for langrennski i bygda. Nybygd bru ved skytterbanen er ferdigstilt.

-Oppfordrer alle til å delta i vår tidligere annonserte turkonkurranse, som pågår frem til 15 oktober.

-Årets styre består av Henrik Indergård, Arve Varvik og Sondre Skjølsvik. Varamedlem er Vegard Indergård -Valgkomité består av Arne Glæstad og Stine Sorthe.3. september 2020

Prosjekt Gapahuk - oppdatering

Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.
Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.Angvik Bygdelag fikk i mai måned tildelt 200000,- fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal brukes til å realisere våre planer om å bygge et utsiktpunkt/Gapahuk oppå Nessahammarn.


Det skal ikke legges skjul på at det har vært vanskelig å kunne enes om hva som skal bygges, og hvordan den skal se ut. Styret besluttet da å sette ned en prosjektgruppe, med fullmakter til å lande et forslag, som vi kunne bli enig om.Prosjekt gruppa består av følgende personer:

Terje Angvik

Svein Ola Indergård

Thomas Angvik

 Med en slik sammensetning, så sier det seg selv, at det heller ikke her var enkelt å komme frem til en skisse som vi alle kunne stille oss bak. Det vart litt ta og gi, men vi vart da tilslutt enige om hovedpunkta.

1. Gapahuken skal bygges av oss, og ikke kjøpes som et byggesett.

2. Bygget blir på ca. 3x6 m

3. Det blir bygd som en stavlaftkonstruksjon.

4. Det blir mønt tak, med like lange taksider.

5. Tak og vegger kles med bord

6. Det skal være tregulv inni Gapahuken.

7. Det skal være et ildsted inni Gapahuken, med pipe gjennom taket.

 

Svein Ola blir hovedansvarlig for byggeprosessen, som vil bli utført på følgende måte.

 

Vi velger å bygge ferdig Gapahuken nede på vårt lager på Næringsparken.

Den vil deretter bli demontert, og lagt på lager, til vi får mulighet til å kjøre opp materialene med snøscooter til vinteren.

Monteringsarbeidet starter deretter så snart som forholdene tillater det, stipulert til mai 2021.


Jeg er i dialog med veistyret, som eier veien oppover til Nessahammarn, og vil be styret der om tillatelse til å foreta lett vedlikeholdsarbeid på skogsbilvei, fra Lunningsplassen, der kjørbar vei ender idag, og til S- svingen, noen hundre meter videre oppover mot Nessahammarn. Her ønsker vi å foreta grøftrens, og ellers grave ned stikkrenner der det måtte være behov. Fra der vi tar av fra skogsveien, så blir det natursti, evt. klopper dersom det skulle vise seg hensiktmessig. Berørte grunneiere vil selvfølgelig både varsles, og tillatelser innhentes der dette er naturlig. Intet blir utført, uten grunneiers samtykke.

 

Vi ønsker å komme igang med dugnadsarbeidet allerede førstkommende tirsdag, den 8. sept. Arbeidet starter opp i vår lagerhall, lengst mot Nesset.

 

Bygda er full av tømrere, og det er derfor naturlig for oss, å spørre dem, først og fremst, om de vil være med på dette dugnadsarbeidet.

 

Vi ønsker at dette arbeidet skal gå hurtig fremover, med 3 dugnadskvelder i uka. Tirsdag-onsdag-torsdag.

 3 snekkerlag, med 4-5 snekkere.

 

Vi har ikke spurt noen enda, om de vil være med på dette, men vi håper på stor oppslutning, da dette vil være med på å bidra til enda større bolyst, og inspirason til kortreist tur i vårt nærområde, med nydelig utsikt over bygda og Tingvollfjorden.

 

Disse laga har vi satt opp:

 

Lag 1:  Svein Ola                   Lag 2: Terje                          Lag 3:  Thomas

            Tomek                                   Stein Morten                         Ola B.

            Ørjan                                     Kristian                                 Joakim

            Anders                                  Knut B.                                  Bjørnar

                                                                                                       Stephen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           på tirsdager, 1800-2100        på onsdager, 1800-2100       på torsdager.1800-2100

 

Byggeprosjektet er av begrenset omfang, og størrelse, og vi vurderer det derfor slik, at det ikke er hensiktsmessig med flere enn 4-5 arbeidere pr. kveld. 3-4 uker, så er Gapahuken ferdig...tror vi.

Utstyr som er nødvendig de første kveldene, er først og fremst motorsag, batteri eller eldrift. De som har, bør ta med dette.

 

På første dugnadskvelden tirsdag den 8. sept., starter vi opp arbeidet kl. 1800, og jobber frem til 2100, med en innlagt kaffipause selvfølgerlig. Svein Ola vil da presentere oss en arbeidsskisse, som vi har å arbeide ut ifra.

 

Håper på mange trivelige arbeidsøkter utover, i et flott lokale, der vi er helt uavhengig av været utenfor.

 

 

Terje Angvik

Leder

Angvik bygdelag Quiz på Flemma Grendahus


 27. august 2020

Stem fram Angvik Gamle Handelssted som Norges beste hotell 2020

Angvik Gamle Handelssted er blant de 48 nominerte til kåringen Norges beste hotell 2020.

Her deltar de sammen med flere av de store hotellene fra de største byene, derfor prøver vi å mobilisere for å få stemmer.

Ser man på rating fra de forskjellige nettstedene som booking.com, hotels.com, tripadviser osv., ligger Angvik Gamle Handelssted helt i tet sjiktet:). 

BLI DERFOR MED Å STEM🙏.

Stem her.24. august 2020

Årsmøte i Angvik IL

 Årsmøte i Angvik IL, den 1 september kl. 19:00, på bygdestua.

Vanlige årsmøtesaker, valg av styremedlemmer. Saker som skal tas opp, må sendes inn innen 28 august.
Velkommen!


25. juni 2020

Prosjektet Haltlitunet Nord er godt igang

Grunnentreprenør John Aspaas trauer ut masser for ny vei.
(Alle foto: Vegard Indergård)
Grunnarbeidet for de 4 nye boligene i Haltlitunet Nord i regi Stiftelsen Angvik Boliger, er kommet godt igang.

Grunnentreprenør, John Aspaas, trauer ut masser og har så langt etablert deler av tilkomstveien.

Etterhvert vil også selve boligtomtene bli planert og gjort klart for bygging.

Det er Byggspesialisten A. Hammerø fra Molde som leverer byggesettene og skal sette opp de 4 husene.

Husene har ei grunnflate på  ca 90 m2 og har 3 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og carport med egen sportsbod.

De blir liggende sydvent med flott utsikt over Sunndalsfjorden.

Planen er innflyttingsklare boliger til jul.


Avkjøring fra Plassavegen.

Det blir fantastisk utsikt fra de nye husene.
22. juni 2020

St. Hans-feiring

Sankthansfeiring arrangeres på fabrikkøran tirsdag kl 18:00.

Grillen blir fyrt opp. Dessverre ingen salg av rømmegrøt i år, av korona-preventive hensyn.


Vel møtt!


Angvik IL


Kampen mot brunsneglen fortsetter..

Kampen mot denne karen fortsetter...
Kampen mot brunsneglen fortsetter ufortrødent videre og i år tilbys et annet virkemiddel enn årene før, nemlig pellets-stoffet Ferramol.

Dette selges i poser på 250 gram og det er kr. 60,- pr. pose.

Dette strøs utover der hvor en tenker brunsneglen oppholder seg.

Solveig og Rolf Hindhammer har dette på lager, og kan også komme med mer utdypende oppskrift på hvordan dette virker.

Ta kontakt på tlf: 979 87 846 for bestilling, eller bare møt opp på døra hos de.

Dette stoffet har forøvrig 2 års holdbarhet.16. juni 2020

Ikke overdriv vassforbruketAngvik vassverk melder om et voldsomt stort forbruk av vatn for tida. Dagsforbruket er godt over det dobbelte av det normale.

Vi må herved henstille til abonnentene om ikke å overdrive vassforbruket. Bl. a.  vatning av plener er strengt tatt ikke nødvendig.

Håper folk tar hensyn til denne henstillingen.12. juni 2020

Stor aktivitet på ridebanen i helga

Det blir stor aktivitet på ridebanen i helga med tilreisende fra hele fylket.
Det blir stor aktivitet på Angvik Ridebane med treningssamling i helga.

Det er venta flere tilreisende og det vil derfor bli en del heste-trafikk mellom bygda og ridebanen.

Dette gjelder i tidsrommet:
Fredag 12. juni fra kl. 17.30 - 20.00.
Lørdag 13. juni fra kl. 10.30 - 16.00.
Søndag 14. juni fra kl. 08.30 - 14.00.

Ellers blir det enkel kiosksalg, åpen for alle som tar turen:).

6. juni 2020

Befaring på Nonshammeren


Angvik Bygdelag på befaring. Fra venstre; Bjørnar Danielsen,
Kristin Lian, Marit Brakstad, Terje Angvik og Kirsti Angvik.
Foto:Vegard Indergård
 Tirsdag denne uka var hele styret i Angvik Bygdelag på befaring på Nonshammeren sammen med grunneier for å se på mulig plassering av ny gapahuk.

Som kjent fikk bygdelaget kr. 200 000,- i midler fra Tingvollstiftelsen til prosjektet ved årets tildeling.

Nå planlegges det for fullt både med tanke på plassering, adkomst og gapahuk-type.

Bygdelaget ønsker å engasjere bygdefolket å være med på dette, samt etter hvert ta del i dugnadsarbeid.

Dette kommer til å bli et fantastisk prosjekt for både store og små i bygda.5. juni 2020

Overflateredning i Angvikelva

Angvik Brannlag gjer seg klare til øvelse.
Tekst og foto: Ola Indergård

Det er ikkje berre brannar som er oppgåva for brannvesenet i vår tid. Like viktig er  redningsoppdrag av ulike slag.


Torsdag 28. mai stod overflateredning i elv på øvingsprogrammet. Instruktørar var Mikael Havnes Jørgensen frå Molde, og Lars Olav Høgset frå Batnfjorden.

Det var ein ivrig og engasjert gjeng som etter kvart kasta seg ut i den strie Angvikelva, med våtdraktar og hjelmar på seg, og med redningstau å halde tak i. 
Det er tydeleg å sjå at det er eit lag som tek oppgåvene seriøst, og som legg alt i å vere så godt førebudde som råd er til dei ulike oppgåvene dei kan få.

Redningsutstyret er utstyr som laget no har fått tildelt, i tillegg til ein redningsflåte. Seinare i år skal dei øve på redning frå sjøen.

Det er betryggande for indre del av kommunen å ha eit brann- og redningslag som fungerer så godt, og som blir meir og meir profesjonelle på dei ulike oppgåvene dei blir tildelte. "Kriminalsak" på Angvik skule

2. Klasse ved Angvik skule får hjelp frå politiet.
Tekst og foto: Angvik skule
Observante innbyggarar fekk kanskje med seg at vi hadde besøk av politiet på skulen i går. 2. klasse har nemleg jobba med ei «kriminalsak» denne veka.

På tysdag var klassebamsen sporlaust forsvunne, og elevane måtte hjelpe politiet å finne han. Dei skreiv etterlysingsskjema og brev til tjuven. Og i går, torsdag, kom ei patrulje frå forebyggende enhet i Kristiansund. Dei tok saka på høgste alvor, og hadde med seg både sperreband og utstyr for å ta fingeravtrykk.

Tusen takk for utruleg god hjelp frå politiet som hjalp oss med å få dette undervisningsopplegget til å bli så realistisk. Og for dei som lurar; dette var eit iscenesatt tjuveri, så det går ingen tjuvar laus i bygda så vidt vi veit.


Sjå fleire bilder her:29. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Idrettslag 27.05.20


-Årsmøtet vil bli avholdt i løpet av juni/juli.

-Sankthansfeiring blir arrangert som vanlig ved fabrikksaga, men i år uten servering av graut. Grillen vil bli fyrt opp.

-Idrettslaget planlegger å arrangere ryddedugnad langs kraftlinja opp mot skytterbanen, samt å sette i stand brua som går over bekken ved skytterbanen.  Kommer tilbake med info rundt dette.

-Turkonkurranse vil bli avholdt i år som tidligere år. Alle som går på, og skriver seg inn i turboka, på bygdas fem topper; Tortlihøgda, Storfjellet, Åbakkfjellet, Randa og Skjølsvikhammaren, vil være med i trekningen. Storfjellet og Åbakkfjellet har nå fått helt nye kvalitets-postkasser, som er kjøpt inn av idrettslaget.

-Faktura for årskontingent er nå sendt ut til alle som er registrert i vår medlemsbase. Om du ikke har fått faktura, men ønsker å være medlem i idrettslaget, og å støtte oss i arbeidet vi gjør, ta kontakt med oss på ; Angvikil@outlook.com , eller snakk med en av oss i styret.
Henrik, Arve og Sondre S.
Styret
25. mai 2020

Årsmøtereferat Angvik Vassverk


ANGVIK VASSVERK
avholdt sitt sitt årsmøte på Angvik Næringspark tirsdag 19.05, noe utsatt, pga Korona.

Av årsmeldingen går det fram at Mattilsynet har vært på befaring. Deres konklusjon var at vassverket fungerer godt, med gode resultat på vannprøver gjennom året. 

De påla imidlertid styret å sørge for låsing/sikring av alle kumlokk på brønnene, samt å lage ny prøvetakingsplan. Dette har blitt utført. Også ny plan for Internkontroll er blitt laget.

Videre har det blitt skiftet 20 gatelysarmaturer til ledlys. 12 nye ledarmaturer er innkjøpt, og skal monteres i løpet av 2020.

Vassavgifta har vært uforandra siden 2013. Årsmøtet vedtok ei lita heving: 

Vassavgift   heving fra kr 2600,- til kr 2800,-
                                                                                                                                            
Lysavgift, heving fra      kr   350,- til kr  400,-
                                                                                                                                            
 Til sammen,                                     kr. 3200,-
                                                                                                                                            
Mva                                                  kr.    800,-
                                                                                                                                            
Totalt                                                 kr.  4000,-, dvs. kr. 2000.- for halvåret.

Økonomien i vassverket er god, men vi står ovenfor en del investeringer, bl. a. til utskifting av kummer/kraner. Derfor er det  behov for heving av avgifta.

Valg.
Styret for 2020 består av Ketil Angvik, leder, Anders Danielsen, styremedl, Ola Indergård, styremedl.

Ellers et rolig år, med lite driftsproblemer, og et jevnt vassforbruk på 50 – 60 m3 pr døgn.18. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Bygdelag 13. maiSak 1. Gapahuk på Nessahammarn/Nonshammarn

           Vi har fått tildelt 200000,- kr. fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal gå til bygging av tursti og Gapahuk oppå Nessahammarn/Nonshammarn. Vi går for å kjøpe inn ferdig gapahuk/halvfabrikat, der opparbeiding av sti/vei, uteområde, samt montering av Gapahuken gjøres som dugnadsarbeid. Styret vil oppfordre folk til å melde seg til å bli med i ei prosjektgruppe, som skal ha som mål å få realisert dette prosjektet innen utgangen av oktober måned.

Håper at veldig mange har lyst til å være med på dette arbeidet.
Styret i Bygdelaget foretar en forhåndsbefaring i området på tirsdag kveld, 1800. Deretter så vil grunneiere som vil bli berørt av planene, bli kontaktet. Vi håper å kunne få en avtale med grunneiere, og få på plass de søknader som må til overfor offentlig myndighet, før sommerferien.


13. mai 2020

Penger til oss på "sør-landet" fra Tingvoll-stiftelsen

Angvik Bygdelag har fått tildelt kr. 200.000,- til gapahuk-prosjekt på Nessahamran.

Angvik IL-Ridning tildelt kr. 100.000,- til stall/utebokser på ridebanen.

Fagerlia Bygdelag kr. 100.000,- til omlegging tak på skolemuseumet.

Rolf Hindhammer kr. 15.000,- til bok-prosjekt.

Gratulerer til alle:)

28. april 2020

Ikke Hornblowers, men Vestlandstak inntar grendahuset til helga

Det klargjøres for nytt tak på Flemma
Grendahus (Alle foto: Bente Skjelstad

I helga som var, ble det klargjort for ny taktekking med en skikkelig dugnadsinnsats på Flemma Grendahus.

Gjengen dro til å fjerna og spyla vekk mose og løv, samt demonterte blekkbeslag.

Til helga blir det da som kjent ikke Hornblowers, men Vestlandstak som inntar grendahuset og gyver løs og skal legge ca 900 m2 med nytt tak.

Det har ikke vært skifta tak på grendahuset siden det stod ferdig i 1975, så en kan si det absolutt har gjort sitt.

Så satser vi på 40 nye år med konserter, quiz og arrangementer, under nytt og tett tak.
Alt av blekk-beslag fjernes og erstattes med
nye når nytt tak er på plass.
Torbjørn (på bildet), Marius, Joakim, Hans Rune,
Bente og basen Gunnvald med stor dugnads-
innsats i helga.StikkUt 2020


Årets StikkUt-sesong nærmer seg og 1. mai er ny sesong i gang. Men det er mye snø i fjellet ennå, så i starten kan nok mange ruter bli strabasiøse.

I vårt område er det også i år to turer, Neshamran og Fagerlihøgda. Opp til  Neshamran vil det ikke ta så lang tid før en kan ta fottur.  Men til Fagerlihøgda er det ennå godt skiføre fra veien opp til Høgberget.

Men på begge postene er kode kommet på plass. I år er det ikke bok, pga. korona, så kodene er klistra på utsida av kassene.

Ha en riktig god StikkUt-sesong.23. april 2020

Bruk av kunstgrasbanen på dagtid


Vi ser at mange ungdommar har brukt kunstgrasbanen på Angvik skule til trening dei siste vekene, og det er veldig bra! Dei har kome i små grupper og vore veldig flinke til å halde avstand.

Når skulen startar opp igjen måndag, ser vi likevel ein del utfordringar dersom bruken på dagtid fortsett. Av smittevernhensyn ber vi difor om at barn og unge som ikkje er elevar på 1.-4. trinn ved Angvik skule, ventar med å bruke banen til etter skulen er stengt (kl 16.00).Med helsing

Unni Kjelleberg Solli
rektor
Angvik skuleFelles 17. Mai-feiring avlyses


Osmarka bygdelag, vil med dette informere om at felles arrangementet som bygdene i indre Gjemnes bytter på å arrangere, avlyses pga. Pandemien som har rammet oss.

Det vil derfor ikke bli tradisjonell 17. Mai feiring i år.3. april 2020

Var nedleggingstruet - nå rustes det opp i ny organiseringVaktlag: f.v: Bjørnar Danielsen, Espen Kjærnli, 
Anders Danielsen og utrykningsleder Svein Ola
Indergård. (Alle foto: Ola Indergård)
Fra 1. januar 2020 ble det inngått et samarbeid mellom Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra, Molde og Gjemnes kommuner  med navnet Nordmøre og Romsdal Brann og Redning.                                                                              


For Angvik- laget har dette ført til en kraftig oppgradering på alle hold, både når det gjelder utstyr og mannskap. Det har vært kursing av mannskapet, og det har blitt nytt personlig utstyr.  Nye rutiner ved utrykninger, nye vaktordninger, og ny organisering av laget. Pr i dag består laget av 8 personer, men det skal økes til 10.                                                                                       

Den 30.03. kom en (for Angviklaget) ny brannbil, en Mecedes, med firehjulsdrift, dataskjerm, og med plass til 8 i kabinen, med 3000 l tank, og pumper som fungerer godt. Dette er en veldig god forbedring.                              

Videre plan for Angvik-laget nå, er ombygging/påbygging av brannstasjon. Dette er ut fra strenge påbud om rengjøringsavdeling for vask og rengjøring av personlig utstyr. Og så trenges det større plass for kjøretøy.12. mars 2020

Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slår seg sammen


Grytnes Entreprenør AS og Angvik Byggkompani AS slår seg sammen til ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR AS


Med virkning fra 1. mai 2020 er det inngått avtale om at Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slås sammen til ett nytt selskap, ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR. Virksomheten omfatter bygging av næringseiendommer og offentlige bygg i tillegg til ombygging, rehabilitering og boligbygg. Markeds-området er Møre og Romsdal.

- Gjennom sammenslåingen ønsker vi å skape en solid, lokaleid og fremtidsrettet totalentreprenør i vår region, sier nyvalgt styreleder Tine Grytnes Laskerud.

Byggebransjen i Norge står overfor betydelige endringer på flere områder. Aktørene må tilpasse seg strukturelle endringer, nye rammebetingelser, økt kontraktsomfang og ønske om bærekraftig drift. For å oppnå økt konkurransekraft i fremtidens marked, må virksomhetene ha en viss størrelse som gir grunnlag for investeringer i ny teknologi og hvor sterke fagmiljøer kan utvikles. - Det er svært viktig å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg enda flere dyktige medarbeidere med god kompetanse og erfaring, understreker styrelederen.Info fra Angvik skule og Gjemnes kommune vedr. korona-viruset.

Angvik skule
Informasjon om stenging av Angvik skule og SFO: beredskapsgruppa i Gjemnes kommune har bestemt at alle skular og barnehagar i kommunen blir stengt inntil vidare. Angvik skule/SFO er difor stengt inntil ny beskjed er gitt. 

Ingen av våre elevar eller tilsette er i karantene, så dette er eit reint preventivt smittevernstiltak.


Melding fra Gjemnes kommune:

Alle barne- og ungdomsskoler, barnehager og voksenopplæring i Gjemnes kommune stenges i dag,  og inntil ny beskjed blir gitt.
Dette gjelder altså: Angvik skole, Batnfjord skule, Torvikbukt skule, Angvik barnehage, Astaddalen barnehage, Solsida barnehage, Lykkeliten barnehage og Torvikbukt barnehage.
Dette har beredskapsledelsen bestemt i samråd med kommunelegen.
11. mars 2020

Krafttak mot kreft - avlyst! MEN, Vipps fungerer fortsatt..

Bøsseaksjonen er avlyst over heile landet, begrunna med smittespreiingsfaren.

MEN, innsamlinga kan vi la gå. Bruk Vipps. 461079, gi så det svi’.

Takk på førehand!

Stor takk til alle som har vore involvert, berre velvilje har eg møtt. Frå elevar og lærarar, på Høgtun og Batnfjord skule.


Lars Brubæk, aksjonskontakt i Gjemnes."10. mars 2020

Krafttak mot kreft

 Kreftforeningen har eit mangeårig samarbeid med russen om ein årleg dør-til-dør-aksjon for å samle pengar til arbeid mot kreft.

I Gjemnes prøver ein i år noko tilsvarande i samarbeid med skulane i kommunen. Batnfjord skule og Høgtun vil difor den 11.mars. etter skuletid, gå med forsegla innsamlingsbøsser i sine heimbygder.


Håpar dei blir tatt vel imot!


Kreftforeningens aksjonskontakt i Gjemnes er Lars Brubæk
27. februar 2020

Billettsalget til THAT 70`s NIGHT kjøres snart igang...


Lørdag 7. mars kl. 09.00 på Bunnpris Angvik starter forhåndssalget av billetter til showet That 70`s Night med Angvik Hornblowers Band.

Medvirkende i år;  Knut Marius Djupvik, Mastero Leiv Skeidsvoll og gjestesanger Miriam Venås. André Gussiås Band med kor-damer er selvfølgelig på plass...

Ordinært nettsalg fra mandag 9. mars kl. 09.00 på billettportalen Hoopla.

Gudstjeneste på Angvik Bedehus søndag 1. mars kl. 16.00

Gudstjeneste på Angvik Bedehus søndag 1. mars kl. 16.00

Etter Gudstjenesten blir det kirke-kaffi.Vel møtt!

25. februar 2020

Middag på Bygdastuå i morgen

Middag på Bygdastua i morgen onsdag 26. februar.

Meny: Kyllinggryte med ris. Dessert - tørket frukt med sjokolade.

Priser:
Kr. 155,- pr. pers for middag
Kr. 185,- pr. pers- for middag og dessert.
Kaffi inkludert

Velkommen!