29. juni 2021

Brunsneglen, vår felles fiende!

Solabiol mot brunsneglen

Brunsneglen er observert i bygda, så krigen er ikkje over.


Bygdelaget har organisert sal av motgift i fleire år, men no er det kome eit middel som er såpass billig at folk kan kjøpe det sjølv. Det heiter Solabiol.


Det er å få kjøpt på Felleskjøpet. (Kanskje også på hagesenter.) Det er  prøvd og det verkar godt. I fjor brukte vi Ferramol, det er dyrare, men hadde god verknad.

 

Så kjøp Solabiol, eller Ferramol, strø på din eigen eigedom – og strø på vegen forbi deg også. Sneglane likar seg etter vegane.24. juni 2021

Fin St. Hans-feiring på øran

Mange tok turen på St. Hans-feiring i går kveld
 Det ble ei fin St. Hans-feiring på fabrikkøran i går kveld, tross litt småyr og regn utover kvelden.

Mange barnefamilier og unge som gamle samlet seg for å grille, se bålet og kose seg utover kvelden.

Angvik IL som arrangør, hadde gjort det koselig med vimpler mellom trærne og blomster på bordet.

Kjekt å være litt sosial igjen:).

Hektisk aktivitet ved grillen

Folk koste seg selv om det var litt regn i lufta


21. juni 2021

St. Hans i Angvik

Sankthansfeiring på fabrikkøran, førstkommende onsdag.


Grill og bål blir tent klokken 18.00.
Vel møtt. Angvik IL


10. juni 2021

Økning i antall elever på Angvik Skole

Angvik skole med økning i elevtallet for neste
skoleår.

Det er gledelige tall for skolen med en økning av elevtallet på rundt 15-20 % for neste skoleår, noe som i hovedsak skyldes innflytting til bygda og skolekretsen.

Dette var også ei sak i formannskapet denne uka, der det ble bedt om ekstrabevilgninger på bakgrunn av dette. Tilleggsbevilgningen ble enstemmig vedtatt, men skal behandles i kommunestyret for endelig vedtak.

Rektor Unni K. Solli kan opplyse om at det er på mellomtrinnet den store økningen kommer, men at det også er et rimelig stort 1. klasse-kull med elever fra alle bygdene i skolekretsen som begynner til høsten. Økningen vi ser er nok et tegn på at tilgang til boliger, både de nye boligene som er satt opp i bygda og andre, virker direkte inn på elevtallet. Derfor er akkurat tilgang til boliger for småbarnsfamilier helt essensielt for å beholde, og eller aller helst øke elevtallet på vår skole i tida framover, avslutter Unni.

 8. juni 2021

Årsmøtereferat Angvik vassverk

ANGVIK VASSVERK avholdt sitt årsmøte på Bygdestua, AGH, torsdag 3. juni. Grunnet koronaen måtte årsmøtet utsettes fra mars til juni. Møtet var kunngjort i Angvikposten, på SMS Bygdeinfo, og med plakater.

Av årsberetningen går det fram at på grunn av frost, har pumper blitt ødelagt, derfor har 3 pumpehus blitt isolert, og pumpene flyttet opp på golvnivå. Videre har alle bassengene på Storsandhauen, og på Vollan, blitt vasket. Det er lagt gulv over bassengene, og det er ført fram vatn til de fire nye husa på Vollan. Det er også ført fram gatelys til de nye husa der.   Det er nå skiftet til led-lys langs fylkesveien gjennom bygda, og det samme ned til hotellet. Til jul ble det hengt opp lys på gangbrua over elva. Og det kan nevnes at vannprøver blir rutinemessig innsendt til Sintef-Norlab. Der kommer det tydelig fram at vi leverer godt vatn.

Det er en del forestående økonomiske investeringer videre framover. Alle el-skap med inventar må skiftes, og nye signalanlegg må inn. Årsmøtet bestemte også at det må investeres i digitalisering av kart over anlegget. For å få gjennomført dette, bestemte årsmøtet å øke avgiftene noe; Ny vannavgift; kr. 3200,- +mva kr. 800,- = kr. 4000,-. For fritidshus, samt enslige pensjonister/trygdede, halv avgift, dvs, kr. 2000,-   Lysavgift blir kr. 400,- + mva kr. 100,- = kr. 500,-  Avgiftene er pr. år. Innkreving hvert halvår.

Det nye styret: Ketil Angvik, leder.                                                                                                              Anders Danielsen.                                                                                                                

Bjørge Sørvik(ny)