26. april 2022

Årsmøte i Angvik Idrettslag

Styret i Angvik Idrettslag innkaller til årsmøte. Årsmøtet avholdes den 3 mai, klokken 19:00, på bygdestua. Saker som medlemmer ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes inn til styret innen 30 april.

Saksliste: -Vedta årsberretning -Vedta årskontingent -Eventuelle innkomne saker -Valg av styremedlemmer -Valg av representant til valgkomité Vel møt. Styret i AIL