19. mars 2021

Årsmøte i Flemma Gravstedforening

Det blir årsmøte torsdag 15.april kl.20.00 på Flemma grendahus.

 Foreløpig sakliste:

-Vanlige årsmøtesaker

-Minnelund: Gravstedforeningen har fått svar fra fellesrådet på henvendelsen om mulighet for å etablere navnet minnelund. De konkluderer med at det er mulig, men at prosessen vil medføre relativt store utgifter til planlegging og investering (min. 100 000). Noe fellesrådet ikke har midler til og årsmøtet må derfor ta stilling til hvorvidt dette er en sak Flemma Gravstedforening skal arbeide videre med. Interesserte kan lese om emnet på nettstedet gravplasskultur.no

 Saker til årsmøtet må være sendt skriftlig til styret senest 1.april og endelig sakliste vil være tilgjengelig 8.april.

 Møtet blir arrangert i tråd med nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern. Det vil ikke bli servering på årsmøtet.

 

17.03.21.

Styret.

 2. mars 2021

Angvik vassverk - et generasjonsskifte for fortsatt drift

Et godt og rimelig vatn i snart 50 år, men et generasjonsskifte
må til for at dette skal videreføres i årene fremover. 

Angvik vassverk har vært i drift i over 50 år, og har i alle disse åra levert vatn av høg kvalitet. En ansvarsbevisst og god ledelse gjennom alle år har sørget for at alle bygdas abonnenter har fått godt vatn.

Imidlertid er vi nå inne i et generasjonsskifte. Dagens styre har sittet i ledelsen i mange år og har kommet til at andre, og helst yngre krefter må overta ansvaret. Det arbeides nå med oppgradering og forenkling av det tekniske anlegget, som et ledd i dette. Dagens styre ser det som svært viktig å få nye krefter inn til å ta ansvaret for videre drift av bygdas vassverket.  Alternativet er at det blir kommunalt, og det vil bety omkring dobling av vassavgifta.

Kommende årsmøte blir derfor et viktig møte for den videre drifta. Det er derfor viktig at abonnentene møter opp, og  at valgkomiteen får på plass forslag til nye kandidater.

Årsmøtet blir avholdt i løpet av mars/april. Dato vil bli kunngjort senere.