2. mars 2021

Angvik vassverk - et generasjonsskifte for fortsatt drift

Et godt og rimelig vatn i snart 50 år, men et generasjonsskifte
må til for at dette skal videreføres i årene fremover. 

Angvik vassverk har vært i drift i over 50 år, og har i alle disse åra levert vatn av høg kvalitet. En ansvarsbevisst og god ledelse gjennom alle år har sørget for at alle bygdas abonnenter har fått godt vatn.

Imidlertid er vi nå inne i et generasjonsskifte. Dagens styre har sittet i ledelsen i mange år og har kommet til at andre, og helst yngre krefter må overta ansvaret. Det arbeides nå med oppgradering og forenkling av det tekniske anlegget, som et ledd i dette. Dagens styre ser det som svært viktig å få nye krefter inn til å ta ansvaret for videre drift av bygdas vassverket.  Alternativet er at det blir kommunalt, og det vil bety omkring dobling av vassavgifta.

Kommende årsmøte blir derfor et viktig møte for den videre drifta. Det er derfor viktig at abonnentene møter opp, og  at valgkomiteen får på plass forslag til nye kandidater.

Årsmøtet blir avholdt i løpet av mars/april. Dato vil bli kunngjort senere.

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar