18. mai 2022

Referat fra årsmøte i Angvik IL

Tilstede:
Henrik Duaas Indergård
Arve Varvik
Ida Ørsal Angvik
Sondre Skjølsvik
Gjertrud Flemsæter Angvik
Ola Indergård

Saksliste:
- Godkjenne årsberetning
- Vedta årskontingent
- Eventuelle innkomne saker
- Valg av styremedlemmer
- Valg av representant til valgkomité

Prosjekter 2021:
St.Hansfeiring på Sanda
Angvik 5 topper
VM-kveld på Bygdestua
Julelotteri på Bunnpris
Juleskogen langs gangstien
Romjulsmarsj med servering
Barnetrim med Axel Alessandri

Angvik Idrettslag hadde flere planer om sosiale sammenkomster
gjennom november/desember måned i 2021, men disse ble
stoppet grunnet coronatiltak.

Økonomi 2021:
- Inntektene kom i hovedsak fra pubkveld, kontigent, julelotteri og
grasrotpenger.
- 15.-16.000,- økning fra 2020.


Saker som ble tatt opp på møte:
– Forslag om å arrangere god gammeldags basar. Enstemming
vedtatt. Angvik Idrettslag vil i løpet av 2022 arrangere basar.

– Pumptrack/skateboardrampe
Sondre Skjølsvik jobber med å få utviklet pumptrack i bygda.
Status: Venter på tillatelse på å bruke plass på skolen ved siden av
rundkjøringen. Angvik Idrettslag ønsker å støtte opp under
forslaget.

– Revidere kontigent.
Det er mange år siden sist revidering, derfor økes nå kontigenten.
Enkeltmedlem: fra 165 kr til 180 kr. Medlemmer i familie: fra 80 kr til
100 kr.

– Angvik IL gir 10.000 kroner til Osmarka IL på vegne av Angvik
som takk for god innsats, blant annet med fantastiske skispor
gjennom hele skisesongen.

– Forslag om å støtte oppbygging av sti opp til Gapahuken i
samarbeid med Angvik Bygdelag. Angvik IL ønsker å avvente til
Angvik Bygdelag har mottatt svar på søknad til Tingvoll Stiftelsen
før en eventuell avgjørelse.

– Det er ønske om en forlengelse av tursti i bygda. Et forslag om
samarbeid med Angvik Bygdelag for en forlengelse av tursti/
grusvei bort til nesset eller andre aktuelle områder i bygda.

– Det planlegges ny fellestur for 2022.

Stikk-ut 2021
907 besøkende på Nessehammeren
650 besøkende på Fagerlihøgda
Posten på Nessehammeren fortsetter i 2022, men flyttes ned til
gapahuken.


Ny Stikk-ut post 2022:
Inne ved Langvatnet, settes opp 20.mai.

Valg av styremedlemmer
Arve Varvik og Henrik Indergård takker for seg og vi takker for god
innsats gjennom flere år.


Nytt styre i Angvik Idrettslag:

Ida Ørsal Angvik (Leder, 2. år)
Marit Utheim (Nestleder og kasserer, 1. år)
Gjertrud Angvik (Styremedlem og protokollfører 1. år)
Henrik Indergård (Vara, styremedlem)

Valgkomité:
Synnøve Sørvik 2. år
Thomas Angvik 1. år (tar over for Arne Glæstad)Fotballkamp på Angvik kunstgrasbane

Kamp mellom Reinsfjell G8 og 
Hjelset/Kleive i kveld kl. 18.
Onsdag 18/5 kl 18:00 spiller Reinsfjell FK G8 mot Hjelset/Kleive på Angvik kunstgrasbane. 


Dette er en gjeng ivrige gutter og jenter med spillere fra både Torvikbukt og Angvika. 


Møt opp og hei fram lokale talenter!!11. mai 2022

Angvik Bygdelag fikk gave fra Tingvoll-Stiftelsen

Kirsti Angvik, leder i Angvik
bygdelag, med sjekken sammen med
avtroppende sjef, Finn Moe Stene
(foto. Ola Indergård).
I gårsdagens utdeling av innvilgete gavemidler fra Tingvoll-stiftelsen, fikk Angvik Bygdelag kr. 125 000 til utbedring og bygging av klopp-sti fra skogsvegen og opp til gapahuken.

Prosjektet er tenkt for å skåne vegetasjonen til og fra gapahuken, samt gjøre den enda mer tilgjengelig. Opprinnelig søknad var på kr. 350 000, så dette var da en halvpart av omsøkte midler. Men, en fantastisk gave for å starte prosjektet.

Dette var for øvrig også Finn Moe Stene sin siste utdeling, da han pensjonerer seg til sommeren. Angvik Bygdelag takket derfor Finn for godt samarbeid og for alle de prosjekter som har blitt finansiert gjennom stiftelsen i bygda. En anselig sum penger til både kunstgrasbane, tur/elvasti med gangbru, ridebane, Fagerlia skisenter, gapahuk og flere større og mindre prosjekter rundt om.

Knut Henrik Rolland blir Finn sin arvtaker og starter i jobben fra sommeren. 

For øvrig fikk også både Fagerlia Bygdelag, Flemma Grendahus og Flemma IL gaver til forskjellige formål.