18. mai 2022

Referat fra årsmøte i Angvik IL

Tilstede:
Henrik Duaas Indergård
Arve Varvik
Ida Ørsal Angvik
Sondre Skjølsvik
Gjertrud Flemsæter Angvik
Ola Indergård

Saksliste:
- Godkjenne årsberetning
- Vedta årskontingent
- Eventuelle innkomne saker
- Valg av styremedlemmer
- Valg av representant til valgkomité

Prosjekter 2021:
St.Hansfeiring på Sanda
Angvik 5 topper
VM-kveld på Bygdestua
Julelotteri på Bunnpris
Juleskogen langs gangstien
Romjulsmarsj med servering
Barnetrim med Axel Alessandri

Angvik Idrettslag hadde flere planer om sosiale sammenkomster
gjennom november/desember måned i 2021, men disse ble
stoppet grunnet coronatiltak.

Økonomi 2021:
- Inntektene kom i hovedsak fra pubkveld, kontigent, julelotteri og
grasrotpenger.
- 15.-16.000,- økning fra 2020.


Saker som ble tatt opp på møte:
– Forslag om å arrangere god gammeldags basar. Enstemming
vedtatt. Angvik Idrettslag vil i løpet av 2022 arrangere basar.

– Pumptrack/skateboardrampe
Sondre Skjølsvik jobber med å få utviklet pumptrack i bygda.
Status: Venter på tillatelse på å bruke plass på skolen ved siden av
rundkjøringen. Angvik Idrettslag ønsker å støtte opp under
forslaget.

– Revidere kontigent.
Det er mange år siden sist revidering, derfor økes nå kontigenten.
Enkeltmedlem: fra 165 kr til 180 kr. Medlemmer i familie: fra 80 kr til
100 kr.

– Angvik IL gir 10.000 kroner til Osmarka IL på vegne av Angvik
som takk for god innsats, blant annet med fantastiske skispor
gjennom hele skisesongen.

– Forslag om å støtte oppbygging av sti opp til Gapahuken i
samarbeid med Angvik Bygdelag. Angvik IL ønsker å avvente til
Angvik Bygdelag har mottatt svar på søknad til Tingvoll Stiftelsen
før en eventuell avgjørelse.

– Det er ønske om en forlengelse av tursti i bygda. Et forslag om
samarbeid med Angvik Bygdelag for en forlengelse av tursti/
grusvei bort til nesset eller andre aktuelle områder i bygda.

– Det planlegges ny fellestur for 2022.

Stikk-ut 2021
907 besøkende på Nessehammeren
650 besøkende på Fagerlihøgda
Posten på Nessehammeren fortsetter i 2022, men flyttes ned til
gapahuken.


Ny Stikk-ut post 2022:
Inne ved Langvatnet, settes opp 20.mai.

Valg av styremedlemmer
Arve Varvik og Henrik Indergård takker for seg og vi takker for god
innsats gjennom flere år.


Nytt styre i Angvik Idrettslag:

Ida Ørsal Angvik (Leder, 2. år)
Marit Utheim (Nestleder og kasserer, 1. år)
Gjertrud Angvik (Styremedlem og protokollfører 1. år)
Henrik Indergård (Vara, styremedlem)

Valgkomité:
Synnøve Sørvik 2. år
Thomas Angvik 1. år (tar over for Arne Glæstad)0 kommentarer:

Legg inn en kommentar