27. januar 2011

Kloakkrenseanlegget er satt i drift

For de i bygda som undres over om det nye kloakkrenseanlegget er satt i drift, skriver driftsleder i Gjemnes kommune Alf Høgset i en epost, at det har vært i gang siden oktober i fjor.

Han skriver videre at alt fungerer optimalt og at de aller fleste nå er tilkoplet, med unntak av noen få husstander som vil bli det i løpet av kort tid.

Så etter snart 40 års venting på dette renseanlegget, får vi endelig får et rent og kloakkfritt sjøvann i Angvikbukta.

24. januar 2011

Badehuset Spa i Angvik på 3. plass i internajonal kåring

I det internasjonale Great Spa Magazine, havnet Badehuset Spa i Angvik på 3. plass over magasinets favoritter. Magasinet har da besøkt og  vurdert rundt 50 spasteder verden over.

Det var kun 2 norske steder som ble vurdert inn på listen og Badehuset Angvik ble best av disse. Den andre norske havnet på 7. plass.

Angvikposten gratulerer med en særdeles flott plassering, og en fantastisk anerkjennelse for Angvik Gamle Handelssted og Badehuset Spa i Angvik.

19. januar 2011

Ny vannbrønn satt i drift

På grunn av lite grunnvannstand og generelt lite vann, har Angvik vassverk måtte gå til det skritt og grave ned en ny brønn. De vurderer også kontinuerlig og sette ned enda en.
Det er uvanlig lav grunnvannstand i år, så det måtte det gjøres tiltak for å sikre mer vanntilsig, sier de driftansvarlige Ketil Angvik og Ola Indergård.
Dette har ført til litt bedre tilsig med vann, men ennå er de bekymret for grunnvasstanden. De oppfordrer derfor enda til moderat bruk av vann av frykt for enda lavere grunnvannstand.

18. januar 2011

Sparebankstiftelsen Tingvoll


Det skal velges representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Tingvoll.


Din stemme avgjør:
Har du konto i Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll og har bosteds-/
forretningsadresse i Tingvoll og Gjemnes kommuner, kan du
være med å velge representanter til generalforsamlingen i
Sparebankstiftelsen Tingvoll. Vi skal videreføre sparebankens tradisjon
ved å dele ut inntil 30 % av vårt overskudd til lokale og allmennyttige
tiltak.12. januar 2011

Ukas Bygdestuemeny

Da starter middagsserveringa på Bygdastuå opp igjen, etter en liten jule- og nyttårspause.

Ukas meny:
Kyllinggryte m/tilbehør
Dagens dessert

Serveringa starter som vanlig fra kl. 15.30.

Hjertlig velkomne!

5. januar 2011

Fortsatt stort vassforbruk

Angvik Vassverk melder om fortsatt stort vassforbruk. Det går ut ca 82000 liter vann pr. dag, noe som er 10000 liter mer enn normalt forbruk.

Angvik Vassverk oppfordrer derfor abonnentene om å være bevisst på hva de bruker vann til, samt holde øyne og ører åpne for eventuelle lekasjer.

Topp forhold ved Fagerlia Skisenter

Det meldes om flotte forhold ved Fagerlia Skisenter etter at det åpnet nå i romjula.

Det legges kun opp til åpning i helgene framover, lørdager og søndager fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

Vinterferie og påske blir åpningstidene utvidet, men det vil skisenteret komme tilbake til.