22. desember 2017

Grensejustering, ikke deling

Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå avgjort etter spørsmål fra ordfører og rådmann i Gjemnes i saken.

Dvs at prosessen vil gå sin gang slik som skissert. 

Det er også kommet informasjon fra Fylkesmannen vedr. innbyggerhøringa; 

"Fylkesmannen vil med dette infoskrivet gjere greie for telefonundersøkinga som skal gjennomførast i samband med vår utgreiing av grensejustering. Dette gjeld mogleg grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.19. desember 2017

God gammaldags jultrefest

4. Juledag kl 16:00 blir det "God, gammeldags juletrefest» på bedehuset i Angvik.


Det blir underholdning, rømmegrøt, kaffe med noe attåt, julesang, juleevangeliet m.m.


Og kanskje kommer nissen i år også...

Hjertlig velkommen!

18. desember 2017

Gjemnes kommune vil framstå som et blodfattig restområde

Geir Vinsand mener Gjemnes kommune må avklare veivalg og 
langsiktige løsninger med de endringene og rammebetingelsene 
som nå blir lagt i årene framover.(Foto: Janne-Marit M. Falch)
Frykter at utsettelse av nødvendige beslutninger i Gjemnes kommunestyre kan svekke kommunens økonomiske og faglige forutsetninger.

Det sier Geir Vinsand i NIVI-analyse, en av landets fremste eksperter på kommunal forvaltning og en av de med mest erfaring og best oversikt over kommunereformen. Vinsand jobber blant annet med å rådgi norske kommuner i forbindelse med reformen.

Angvikposten tok kontakt med han i forbindelse med utredningsarbeidet av grensejustering der vi stilte han noen spørsmål om hans vurdering rundt dette temaet.

Hvilke tanker har du rundt grensejusteringssøknaden for bygdene i Indre Gjemnes, altså bygdene/grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka?14. desember 2017

Førjulskonsert på Angvik Bedehus

Den tradisjonelle førjulskonserten blir på Angvik Bedehus laurdag 23.12. kl. 18.00.

Program:
-      Solosang: Marit Silset
-      Flemma Songlag
-      Jule-evangeliet
-      Angvik Hornmusikk.


Vi ønsker alle hjerteleg velkommen til
konserten.

Angvik Hornmusikk

Leserinnlegg fra Lars Wiik

Gjemnes kommune -  ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 - 2021 !

Gjemnes kommunestyre  behandlet den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 - 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i  hele kommunen, satsing  i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel,  kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører  prioriteringer.

Folketallet  i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.12. desember 2017

Årets siste Bygdestuemiddag

Årets siste Bygdestuemiddag serveres i morgen onsdag 13. desember fra kl. 15.30. på Bygdastua.

Meny:
Pinnekjøtt med kokte poteter
Kålrabistappe
Riskrem med rød saus


Velkommen!

24. november 2017

Prosjekt tilhørighet

Angvik IL er med i Prosjekt Tilhørighet, og anbefaler folk til å kjøpe sesongkort på Aker Stadion for neste års sesong.

Om Prosjekt Tilhørighet:

«Siden 2006 har det blitt utdelt 100 millioner kroner til Prosjekt Tilhørighet! En fantastisk gave fra TRG til hele regionen i over 10 år.
Når noen kjøper sesongkort på Aker Stadion, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen / laget / foreningen de velger. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% (minus mva.) av verdien på sesongkortet blir tildelt.»


For mere informasjon og bestilling, besøk; http://www.moldefk.no/nyheter/sesongkort-201821. november 2017

Kino på Flemma Grendahus


Flotte filmer med garanert julestemning i Flemma i helga: 

Fredag 24. november kl. 18.00, viser Bygdekinoen filmen "Ekspedisjon Knerten". Filmen er for alle. 


Kl. 20.00. står filmen "A Bad Moms Christmas" på programmet. Denne filmen er også for alle.


Meir om filmane her: 
http://www.bygdekinoen.no/template/ShowCinema.jsp

17. november 2017

Indre var samla til fellesmøte

Alle bygdelaga i Indre var samla for å få informasjon om
utredning av grensejustering. (Foto: Angvikposten)
Det er et høyt tempo i f. m. utredningsarbeidet etter at departementet ga grønt lys for å starte utredningsprosessen 2. november. Angvik Bygdelag har siden hatt oppstartsmøte med Fylkesmannen og de berørte kommuner og torsdag 16. november var alle bygdelaga i Indre samla for informasjon og spørsmål rundt dette arbeidet.
Alle bydelaga møtte med flere representanter og behovet for informasjon om prosessen var stort og kom fort til overflaten.

Angvik Bygdelag sin agenda for møtet, foruten å informere om selve prosessen, var å ta med møtedeltakerne inn i grunnlaget for søknad om utredning. Presentasjonen gikk i dybden av hva vi kunne forvente oss av vår nåværende kommune de neste åra, budsjett og tall-material, generelle framtidsutsikter og nasjonale føringer, samlet opp mot det vi kan ta med oss inn i forhandlinger og forvente av Nye Molde kommune (NMK).

Fra Angvik Bygdelag sin side var det viktig å få kjørt dette møte, rette opp en del antagelser og misforståelser, svare på konkrete gode spørsmål, ta innover oss de mange meningsytringene i og


10. november 2017

Orientering om utredning av grensejustering for Indre

Går det mot nye og fremtidsretta tider for bygdene i Indre? Indre har opprettet egen
facebook-side "bygdeneindre", der informasjon om prosessen fortløpende blir lagt ut. 
Angvik Bygdelag sin aller viktigste oppgave er å arbeide for ei sunn og positiv utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Derfor måtte vi reagere når kommunestyret i Gjemnes med 10 mot 7 stemmer vedtok å fortsette som egen kommune på tross av rådmannens klare advarsler om at Gjemnes framover ikke vil bli i stand til å tilby innbyggerne i kommunen gode og likeverdige tjenester.

Dette betyr at prisen vi må betale for å opprettholde Gjemnes kommune er at vi ikke kan forvente å få like gode tjenester som andre, samtidig som vi må betale mye mer.

Angvik Bygdelag mente derfor at det var viktig å få avdekket konsekvensene av å stå alene, og


6. november 2017

Konsert i Oktaven på Haltenlåven i Flemma


En blå time med Pønsj og Ebba
Velkommen til konsert onsdag 22. november kl. 20 i Oktaven på Haltenlåven i Flemma.
Pønsj er en vokalgruppe fra Kristiansund. Alle har sunget i kor «hele livet» - og livene er etter hvert blitt av en viss lengde. Fartstid er hentet fra Operakoret, Kristiansund kammerkor, Fosnafolk og Ensemble Dalí for å nevne noen. Sekstetten er fortsatt ivrige korsangere, men har de siste par årene også tatt skrittet over i et mindre vokalgruppeformat.

Punsj består av Ann Aase Kvalvaag, Christine Reitan, Randi Sandstad, Katherine Schalde, Eilif Odde, Jan Øivind Jensen og Olav Godø.
Ebba Ringmar fra Operaen i Kristiansund medvirker på obo og sekkepipe.

Det er gratis adgang, men anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter.


Arrangør Oktaven.


Bokkveld på Heggem Allaktivitetshus
27. oktober 2017

Klargjøring til vinteren i Fagerlia skisenter

Husk dugnad lørdag 28. Oktober kl 10:00. 

Det blir klargjøring av heis og lys, buskrydding og generelt vedlikehold. 


Vel møtt!


25. oktober 2017

17. oktober 2017

Årets TV-Aksjon

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Det er Angvik Bygdelag som har fått ansvaret for innsamlinga lokalt, og i den forbindelse trengs det 4-5 bøssebærere som vil ofre et par timer på søndag ettermiddag.
Ta i så fall kontakt eller send melding til leder Terje Angvik
på tlf. 907 22 548.
16. oktober 2017

Reinsfjell G 11 spiller sin siste kamp for sesongen på Angvik kunstgrasbane

G11 etter seieren mot Bryn siste kamp. F.v; Trygve Sørli, Vebjørn Sørli,
Vetle Gagnat, Andreas Lingen, Heine Brakstad, Olav Sætran og Oliver Hildre
Indergård. Salif Fisher var ikke med på bildet. (Foto: Line Heggem Lingen)
Reinsfjells gutter 11 lag spiller sin siste kamp i serien på Angvik kunsgrasbane, onsdag 18. okt. kl. 18.00 mot Bud.

Etter å ha tapt noen kamper på vår-sesongen, har laget snudd trenden og vunnet flere av sine siste kamper.

Det blir revansje mot Bud som de tapte mot før sommeren, så dette blir spennende.

Det serveres kaffi og kaker på sidelinja til inntekt for laget:).

Velkommen på kamp!

13. oktober 2017

Innstiller på å legge ned branstasjonene i Angvik og Torvikbukt

Rådmannen i Gjemnes innstiller på å legge ned brann-
stasjonene i Angvik og Torvikbukt. (Ill. foto)
Rådmannen i Gjemnes innstiller på å legge ned de to brannstasjonene i Angvik og i Torvikbukt.

Det er til  Formannskapesmøte tirsdag 17. oktober at saken skal legges fram. Der kommer det også fram at det er prøvd å forhandle fram en samarbeidsavtale med Nesset kommune, men at de ikke har kommet til enighet.

I Rådmannens konklusjon, står det bl. a. å lese at "Ved utalarmering fra 110-sentralen blir nærmeste enhet kalt ut. Vi har den siste tiden eksempler på at det er slik det blir alarmert". Rådmannen mener en kompenasjonsløsning skal ivareta det økonomiske aspektet i dette.

Rådmannen legger altså opp til at en ikke trenger en sammarbeidsavtale med Nesset kommune, da de uansett må rykke ut til de områdene i indre Gjemnes som ligger nærmest, og at dette kompenseres etter KS sine retningslinjer.
Med en slik løsning er kommunen innenfor kravene, mener Rådmannen.

Det står derimot ingenting om at Nesset kommune er av samme oppfatning!?

Ut fra dette er Rådmannens vurdering at Gjemnes brannvesen selv skal dekke brannberedskapen i kommuen.

Blir dette vedtaket, er det grunn til å tro at "Gjemnes-metoden", som både blir kostnadsbesparende og uforpliktene, samt dekker alle krav blir løsningen for brannberedskapen i mange kommuner!!


Bankdager
4. oktober 2017

Fylkesmannen utreder grensejustering for indre Gjemnes

Fylkesmann Lodve Solholm er bedt om å utrede grensejustering
for indre Gjemnes. (Foto: Trond Vestre, NRK)
Fylkesmannen er blitt bedt om å utrede fremtiden for flere bygdesamfunn som har søkt om å få skifte kommune, melder NRK. 

Det gjelder Norddal og Eidsdal som har søkt om å blir en del av Stranda, Indre Gjemnes som vil bli en del av nye Molde kommune, og Ona, Orta og Sandøy som har søkt om overflytting til Aukra.

Kommunaldepartementet har i tillegg bedt om å få utredet om Liabygda skal flyttes fra Stranda til nye Fjord kommune. Fylkesmannen har også mottatt søknad fra folk i Bjørke/Viddal i Ørsta som ønsker å bli en del av nye Volda kommune.

3. oktober 2017

På tur med Angvik IL over Romsdalseggen

Det ble en fantastisk dag for de ca 20 fra bygda som hadde meldt seg på Angvik idrettslag sin tur over Romsdalseggen søndag 1. oktober. Med avgang fra bygda kl. 08.00  med maxi-taxi og 2 privatbiler kom vi fram til startstedet oppi Vengedalen kl. 10., sammen med shuttle-bussen fra Åndalsnes. Dermed var det en fargerik gjeng som snirklet seg oppover den første lia.

Etter å ha tilbakelegt mellom 700 - 800 høydemeter, var første skikkelige stopp oppe på selve eggen. Fra dette punktet og bort til turens høyeste, Mjølvafjellet, på 1216 moh, var det desidert luftigste partiet på turen. Det var greit med noen kjettingfester og fjellbolter å støtte seg på her. Noen mente det var greit å se rett i bakken, mens andre nytte det voldsomme høydesuget en får når stien er en meter bred og med bratte stup på hver side.

Etter dette ble det enklere, og her kunne man absolutt nyte den fantastiske utsikta fra Romsdalen til alle de spektakulære toppene som omkranser dette området, om man ikke har greid dette tidligere;)

Den gode høstlufta vi har blitt så bortskjemt med, kjente vi på og etterhvert kikket også sola fram. Turen ned til Nesaksla gikk som en drøm. En pit-stop på Rampestreken for et bilde er selvfølgelig obligatorisk, men rampens effekt om et luftig utsiktspunkt beit ikke på dette følget, som tross alt har opplevd værre ting på turen.

Lårmusklatur og knær ble virkelig satt på prøve ned sherpa-trappene fra Nesaksla, da 700 høydemeter skulle forseres i en smell ned til Åndalsnes sentrum. Både bakover-nedover stil, forsering av trapper med stive foter, rutsjing på de oppsatt stål-handrekkene og andre stilarter ble benyttet for å unngå muskel-kramper, men etter opptelling i bunn var alle som startet også kommet i mål. På ganske nøyaktig 5 timer. Takk for en fantastisk tur Angvik IL og alle deltagere:). 

Vi håper på et nytt tur-initiativ til neste år:).

Bilder under er tatt av Vidar Skjølsvik, Torbjørn Pedersen, Randi Duaas Indergård, Vegard Indergård, Ola Indergård. Bildene er satt sammen i tilnærmet rekkefølge fra start til mål.
Jazzmesse 2017 i Flemma

Velkommen til Jazzmesse i Oktaven på i musikklåven på Halten i Flemma! 

BAND 2017 spiller med Ingvild Andersgaard og Flemma Songlag på vokal og Jorid Leirdal har lesninger. Band 2017 består av musikere fra Brazil, Polen, Sveits, Møre og Romsdal, Oppland, Trøndelag og Oslo.

Michael Strütt på sax, Rune Eide og Andreas Løvold på trompet, Bjørn Frantzen og Verner Listaul på trombone, Eivind Oftebro på gitar, Øystein Aune på bass, Lius Machado på trommer og Marcin Grochowina på piano. 

Jazzmessa er gjennomkomponert av Per Arne Løvold og framføres for tiende gang. Lyd og lys er ved Løvold Lyd. Det er fri entré, men vi er takknemlige for en gave til dekning av utgifter ved utgangen.


22. september 2017

Siste frist for å melde seg på turen over Romsdalseggen

Siste frist for å melde seg på Angvik IL sin tur over Romsdalseggen er mandag 25. sept. kl. 20.00.

Påmeldingliste ligger fortsatt på Bunnpris Angvik, og eller send epost til Angvikil@outlook.com.BlimE 2017 på Bunnpris Angvik

Angvik skule framfører årets BlimE-dans på Bunnpris i Angvik idag, fredag 22. sept. kl. 12.00.

Dei har øvd ganske mykje, og er så godt som klar til å danse for foreldre, søsken, besteforeldre, slekt, naboar og bygafolk i heile skulekrinsen. 

Vel møtt! 

20. september 2017

Reinsfjell J13 spiller kamp på Angvik Kunstgrasbane

I kveld, onsdag 20. september kl. 18.15. blir det fotballkamp på Angvik kunstgrasbane i jenter 13 klassen, mellom Reinsfjell og Søya/Todal/Kvass/Ulvungen. Da er det anledning for alle å komme å heie på jentene:).

8. september 2017

Angvik IL inviterer til fjelltur over Romsdalseggen

Fantastiske Romsdalseggen (Foto: Iver Gjestenli)
Angvik IL inviterer til fjelltur over Romsdalseggen i Rauma, Søndag den 1 Oktober.

Denne turen er regnet som en av de flotteste fjellturene i hele fylket.

Turens lengde er 10 km, og med en total stigning på 970 meter.


Vi planlegger å leie en maxitaxi, og ber derfor om at alle som kunne tenke seg å være med på denne turen, skriver seg opp på liste som ligger utlagt på butikken. Eller send epost til

Angvikil@outlook.com.
For å dekke deler av reiseutgiftene, blir det en egenandel på kr. 50 pr. person.

Vi satser på flott høstvær, da dette er en tur man ikke legger ut på om været er dårlig.


Mere info om turen; http://visitandalsnes.com/romsdalseggen-2/

Datoer for middag på Bygdastuå
Hundebæsj

Angvikpost-redaksjonen har igjen fått en del henvendelser ang. hundebæsj som ikke blir plukket opp.

Barnehagen melder om at det er mye i og rundt gapahuken som ungene tråkker i og privatpersoner melder om at det ligger en del langs veiene.

Så vår oppfordring til alle hundeeiere; Plukk opp!

13. august 2017

Sommarkonsertane i Angvik nærmer seg...


Det nærmer seg med stormskritt Sommarkonsertane i Angvik og det er fortsatt billetter igjen på alle konsertene.
Det sparkes i gang førstkommende fredag og hele 4 konserter fra fredag til søndag er det muligheter å få med seg.
Et stort spenn i sjangere og artister og noe for en hver smak, skulle en tro:).  
Gå inn på https://sommarkonsertane.hoopla.no/sales/ for å kjøpe billett:)

2. august 2017

Reinsfjell G13 til 8-dels finale i Norwaycup

Trener Arne Glæstad og Reinsfjell G13 er klar for 8-dels finale (foto: Unni
Kjelleberg Solli)
Reinsfjells G13-lag spelte tysdag kveld den siste av dei tre kampane i gruppespelet i pulje 11, gruppe M (7-aside). 

Etter to strake seirar mot Jotun IL og Jardar IL, hadde gutane eit håp om seier også i denne kampen. 
Dei møtte sterk motstand, og kjente nok to tøffe kampar i beina. 

Etter ein spennande kamp vann dei likevel heile 5-2, og ender dermed opp som gruppevinnar i pulja si. 

Dei var kvalifiserte til A-sluttspel 
allerede etter måndagens kamp, men syntes det var ekstra artig å ta gruppeseieren med solide 18-6 i målforskjell .

Dei møtte Spjelkavik IL til 1/16-delsfinale idag, onsdag kl 10, og vann heile 6-3 over dei. Dermed er det klart for 8-dels finale som speles på Valle Hovin i dag kl. 16.15.

Lykke til!


Konsert Haltenlåven, Flemma, lørsdag 5. augustVelkommen til konsert igjen i "Oktaven" på Haltenlåven i Flemma med en ihuga Flemma-fan, vår danske blokkfløytekunstner Preben Folkmann Andersen. 

Han vil spille musikk av blant andre Bach og Telemann, tillikemed folketoner. Kanhende vil Københavneren også gi sin musikalske tributt til Ivar Aasen, nynorskens far, ved å fremføre en versjon av "Nordmannen", siden 5. august er fødselsdagen til Ivar Aasen. 

Per Arne Løvold akkompagnerer på klaver. Konserten er lørdag kl. 19 og varer en time. Det er fri entré, men anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter. 

Arrangør Oktaven.


22. juni 2017

Sommarkonsertane har starta billettsalget...

Sommarkonsertane i Angvik kjører i år 4 fantastiske konserter over 3 dager;

  • Frode Alnæs fredag 18. august kl. 22.00, AGH.
  • Kari Rueslåtten, lunsjkonsert lørdag 19. august kl. 14.30 AGH.
  • Jack Vreeswijk, lørdag 19. august kl. 22.00, AGH.
  • Gro K. Solli/Øystein Sandbukt/Erik Fostervoll, søndag 20. august kl. 12.00 på Angvik Bedehus.


Bestill rom, lunsj og/eller middag på tlf: 71 29 13 00 eller epost: post@angvik-hotell.no.
21. juni 2017

St. Hans feiring

Tradisjon tro fyres det opp St. Hans bål på fabrikkøran fredag 23. juni kl. 18.00.

Det blir også fyrt opp i grillene, så da kan de som vil, benytte disse.

Velkommen!

6. juni 2017

Til Kleive med Springsteen Night

Knut Marius og resten av The Hornblowers Band
 lover et sinnsykt trykk på lørdag med Born To Run Night
(Foto: Jan Øyvind Jensen, TK)
Til helga er det duket for en ny runde med Born To Run - A Bruce Springsteen Night med Angvik Hornblowers Band på Kleive Arena (Grendahus).

Det har blitt en fast tradisjon for Angvik Hornblowers Band med Knut Marius Djupvik i spissen sammen med maestro Leiv Skeidsvoll å kjøre disse konsertene på Kleive, etter Flemma tidligere på våren.

Med seg i bagasjen har gjengen i The Hornblowers Band med seg fantastiske kritiker fra de tidligere konsertene og med salgsrekord på billetter fra de to konsertene i Flemma Music Hall tidligere i år. Det ligger an til fullt hus til lørdagens konsert på Kleive også, skal vi tro arrangørene i Gussiåsen Bygdelag.

Men, det er ennå billetter å oppdrive på billettportalen Hoopla for den som vil oppleve en 2 timers med Springsteen i ren Hornblowers ånd, som vil si Springsteen-låter med et sinnsykt komp- og blåsetrykk, kronet med norges beste voice!!

Det blir Kleive i helga, folkens!!
16. mai 2017

Årsmøte i idrettslaget flyttes til mandag 29. mai

Årsmøte i idrettslaget flyttes fra 22. mai til 29. mai.

Avholdes på Angvik Bygdastue kl. 20.


Vanlige årsmøtesaker.Styret

10. mai 2017

17. MAI PÅ OSMARKA 2017


Felles tog med hornmusikk, for bygdene i indre Gjemnes/Angvik skolekrets. 

Toget starter fra Heggem Allaktivitetshus kl 13.30.
Rett etter toget vil vi få innslag fra Angvik skole og Angvik hornmusikk.


Fra kl 15.00 vil det bli tale for dagen og litt mer underholdning inne på Allaktivitetshuset.

Det blir leker for store og små, loddsalg og salg av is, brus, pølser, mat, kaffe og kaker.

VELKOMMEN!

9. mai 2017

Årsmøte i Angvik Idrettslag

Årsmøte i Angvik Idrettslag 22. mai kl. 20 på Angvik Bygdastue.

Vanlige årsmøtesaker.


Saker må være styret i hende senest 15. mai.
Styret Angvik IL

8. mai 2017

Bygdamøte

Det blir avholdt årsmøte og bygdamøte i morgenkveld, tirsdag 9. mai på Bygdastuå kl. 20.

Program:

-Årsmøte i Angvik Bygdelag
-Årsmøte i Angvik Bygdastue

Etter årsmøtet legges det opp til bygdamøte med orientering og info om diverse saker, bl. a.

- Kommunereform - status
- Innspill til kommunen vedr. kommuneplan
- Informasjon fra organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset"
- Eventuelt 


Vel møtt!


Konsert i Oktaven på Haltenlåven

PECHRIMA kommer på musikalsk besøk til Flemma fra Sveits! 

Deres tredje CD  presenteres for første gang i Norge lørdag 3. juni kl. 19, i låvekonsertsalen Oktaven, på Halten i Sørlandsvegen 1489 i Flemma. Petter Udland Johansen (vokal, fele og mandolin), Christer Løvold (vokal og piano) og Mark B. Lay (vokal og gitar) gleder seg til å synge i Flemma igjen. 

I tillegg til de nye sangene fra CD-en, som ble innspilt live på 5 dager i Kilchberg i Zürich i Sveits, får vi sikkert høre gamle låter. PECHRIMA er kjent for sine fine melodier, med dyptgående tekster og lekre vokalarrangementer. 

Velkommen til en intim konsert på akustikkens premisser. 

Det er fri entré, men anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter. 

Arr. Oktaven.


3. mai 2017

Årsmøte i Angvik Bygdelag blir flyttet til tirsdag 9. mai

Årsmøtet i Angvik Bygdelag og Bygdastue som skulle avholdes i morgen torsdag, blir flyttet til tirsdag 9. mai.

Årsmøtet avholdes på Bygdastua kl. 20.

Vanlige årsmøtesaker.

Orienteringssaker.Vel møtt!

Stikk Ut 2017

Da er StikkUt-sesongen i gang igjen, og bøker og koder er lagt ut på postene i nærområdet.

Helseløypa (turstien) er også i år med. Det samme er Åbakkfjellet. Nytt StikkUt-punkt i år er Fagerlihøgda. Der kan en velge mellom  tre ruter, fra Fagerlia, med parkering ved skitrekket,  en tur på 2,2 km en vei. 
Videre, fra Flemsætra, opp skogsvei til Skaret. Og så er det rute fra Flemsætervatnet.

På rutene til Åbakkfjellet og til Fagerilhøgda er det flekkvis ennå litt snø, men ikke verre enn at det går fint å gå.
www.stikkut.no finner du for øvrig opplysninger om alle årets 194 turer

Håper at StikkUt-postene også i år blir godt besøkt, slik som forrige år.


God tur.


21. april 2017

Det nærmer seg Bruce Springsteen Night...


Om ei uke blåses taket av Flemma Music Hall igjen og selveste Knut Bruce-Marius fyller lungene med tung og svett luft før han klemmer i vei i kjent stil, i et driv og en trøkk kun de som har opplevd denne lydmuren vet om.
Med stinn brakke og folk fra Smøla og Kristiansund i nordvest, til Rindalen og Orkdalen i nord, Surnadal, Sunndalen og Nesset i øst, Molde, Vestnes og Fræna, fra Gjemnes midt i og fra hele regionen ellers...
Forventningsfult lar publikum godstemninga sige på, før det braker løs og alle hemninger slippes løs.... Det er Flemma Nite, folkens!!

Nedtellinga har startet og Angvik Hornblowers Band har igjen toppet laget og er klar for å gi dere alle en musikalsk helaften som skal toppe alle de andre...og det sier ikke lite!!

Konserten lørdag 29. april ble utsolgt på 3 minutter etter billettene ble lagt ut, men
det er billetter igjen til familiekonserten fredag 28. april. Gå inn her på Hoopla for å kjøpe billett.
19. april 2017

Ny organisasjon "Jeg velger meg et giftfritt Nesset"


«Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» ble etablert 11. april 2017, og har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Rausand.Konsert Oktaven Haltenlåven i Flemma


Velkommen til låvekonsert lørdag 22. april kl 19 på Haltenlåven i Flemma!

Finn Henry Olsen, mangeårig solofløytist i Den Norske Operas orkester spiller fløyte, akkompagnert av Per Arne Løvold på klavér. Musikk av Bach, Brahms, Chopin, Fauré, Grieg, Nietzsche, Poulenc, Rossini og Wagner. Konserten varer ca. en time. 

Gratis adgang, men anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter. 


6. april 2017

Winemakers dinner på AGH torsdag 20. april

Angvik Gamle Handelssted tilbyr denne fantastiske mat og vinopplevelsen, som inkluderer:

·         5 retter
·         6 viner
             Foredrag til hver vin fra Masi

·         Kr 1450,-.

      Booking og hotellet er stengt i påska. Så flott med påmelding før helga..

     Ring 71 29 13 00 eller epost:
     post@angvik-hotell.no for bestilling


30. mars 2017

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue

Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue vil avholde sitt årsmøte torsdag 4. mai kl. 19.00 på Angvik Bygdastue.

Vanlige årsmøtesaker

Etter årsmøtene legges det opp til noen orienteringssaker som gjelder bygda. Mer info om dette kommer etterhvert.

Saker som skal behandles må være styret i hende senest 13. april.
Saker sendes til leder Terje Angvik, epost: terjeangvik@gmail.com.

27. mars 2017

Stor suksess med kurs og sjakkturnering i Angvik

Lørdag 25. mars arrangerte Angvik Bygdelag sammen med Kristiansund Sjakklubb sjakkurs og sjakkturnering på Angvik Skole. 

40 barn fra 1-8 klasse deltok på turneringen. Det var mange flotte premier og et stort engasjement blant både deltakere og kursholdere. 

Angvik skole og Torvikbukt skole fikk 10 komplette brett og ur hver, i tillegg fikk skolene sjakkbøker til inspirasjon og lære.

En stor takk til sponsorene våre og Kristiansund Sjakklubb som gjorde det mulig å få til arrangementet.