12. mars 2020

Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slår seg sammen


Grytnes Entreprenør AS og Angvik Byggkompani AS slår seg sammen til ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR AS


Med virkning fra 1. mai 2020 er det inngått avtale om at Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slås sammen til ett nytt selskap, ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR. Virksomheten omfatter bygging av næringseiendommer og offentlige bygg i tillegg til ombygging, rehabilitering og boligbygg. Markeds-området er Møre og Romsdal.

- Gjennom sammenslåingen ønsker vi å skape en solid, lokaleid og fremtidsrettet totalentreprenør i vår region, sier nyvalgt styreleder Tine Grytnes Laskerud.

Byggebransjen i Norge står overfor betydelige endringer på flere områder. Aktørene må tilpasse seg strukturelle endringer, nye rammebetingelser, økt kontraktsomfang og ønske om bærekraftig drift. For å oppnå økt konkurransekraft i fremtidens marked, må virksomhetene ha en viss størrelse som gir grunnlag for investeringer i ny teknologi og hvor sterke fagmiljøer kan utvikles. - Det er svært viktig å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg enda flere dyktige medarbeidere med god kompetanse og erfaring, understreker styrelederen.Info fra Angvik skule og Gjemnes kommune vedr. korona-viruset.

Angvik skule
Informasjon om stenging av Angvik skule og SFO: beredskapsgruppa i Gjemnes kommune har bestemt at alle skular og barnehagar i kommunen blir stengt inntil vidare. Angvik skule/SFO er difor stengt inntil ny beskjed er gitt. 

Ingen av våre elevar eller tilsette er i karantene, så dette er eit reint preventivt smittevernstiltak.


Melding fra Gjemnes kommune:

Alle barne- og ungdomsskoler, barnehager og voksenopplæring i Gjemnes kommune stenges i dag,  og inntil ny beskjed blir gitt.
Dette gjelder altså: Angvik skole, Batnfjord skule, Torvikbukt skule, Angvik barnehage, Astaddalen barnehage, Solsida barnehage, Lykkeliten barnehage og Torvikbukt barnehage.
Dette har beredskapsledelsen bestemt i samråd med kommunelegen.
11. mars 2020

Krafttak mot kreft - avlyst! MEN, Vipps fungerer fortsatt..

Bøsseaksjonen er avlyst over heile landet, begrunna med smittespreiingsfaren.

MEN, innsamlinga kan vi la gå. Bruk Vipps. 461079, gi så det svi’.

Takk på førehand!

Stor takk til alle som har vore involvert, berre velvilje har eg møtt. Frå elevar og lærarar, på Høgtun og Batnfjord skule.


Lars Brubæk, aksjonskontakt i Gjemnes."10. mars 2020

Krafttak mot kreft

 Kreftforeningen har eit mangeårig samarbeid med russen om ein årleg dør-til-dør-aksjon for å samle pengar til arbeid mot kreft.

I Gjemnes prøver ein i år noko tilsvarande i samarbeid med skulane i kommunen. Batnfjord skule og Høgtun vil difor den 11.mars. etter skuletid, gå med forsegla innsamlingsbøsser i sine heimbygder.


Håpar dei blir tatt vel imot!


Kreftforeningens aksjonskontakt i Gjemnes er Lars Brubæk