27. oktober 2016

Klargjøring av Fagerlia skisenter

Vinteren og årets sesong nærmer seg i Fagerlia Skisenter, og i den forbindelse må vi ha en dugnad for å klargjøre bakken og tekniske anlegg.

Vi har satt opp 2 dager til dette, henholdsvis lørdag 29. oktober og lørdag 12. november. Begge dagene starter vi kl. 10.00. 
Vi har endel som må gjøres, og de som ikke har anledning denne første lørdagen, har kanskje mulighet til å stille opp på den siste dugnadsdagen.
Vi trenger folk til rydding av skog og kratt, diverse snekkerarbeid, rydding av utstyr og forskjellig vedlikehold. De som disponerer ryddesag, kan gjerne ta med denne.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om du har mulighet til å komme, sånn at vi får planlegge og forberede arbeidet på forhånd. Send da gjerne en sms til 907 52 250.

Vel møtt, alle sammen!!

Vi minner også om årsmøte den 3. november på Angvik Næringspark, kl. 20.00


25. oktober 2016

Historiekveld med Bjørn Austigard og Hilde Stenmark Kvennes

Bjørn Austigard kommer til Heggem Allaktivitetshus torsdag 27. oktober kl. 19.00 og forteller om "Røter" - hans siste bok og andre lokale historier. 

Han har også med bøker for salg. Etter Bjørns kåseri, fortsetter Hilde Stenmark Kvennes med "Spode, bitte, binde" - norsk strikkehistorie. 

"Osmarkalua" blir presentert av Gerd Kviebakk Rotlid! Servering av kake og kaffe inkludert i billett - og vi trekker bokpremier på inngangsbilletten. Velkommen til en hyggelig kveld på 

Allaktivitetshuset, og ta gjerne med strikketøy!Inngang kr. 100,-. inkl servering og boklotteri

21. oktober 2016

Årsmøte i Fagerlia Skisenter

Årsmøte i Fagerlia skisenter torsdag 3. november kl. 20. på Angvik Næringspark, Kantina 3. etg. 

Sakliste:
- Valg av møteleder og referent, samt 2 til å skrive under protokoll

- Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

- Årsmelding fremlagt til godkjenning

- Revidert regnskap for 2015 fremlagt til godkjenning

- Valg

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må forelegges styret innen 27. november

20. oktober 2016

Angvik Bygdelag ber om svar fra Fylkesmannen

På styremøte i Angvik Bygdelag onsdag 19. oktober, ble det i SAK 4 tatt opp status vedr. søknaden om grensejustering som ble sendt Fylkesmannen i juni.

Som kjent kom Fylkesmannen med sin tilrådning om kommunestruktur for fylket for kort tid tilbake, der han anbefaler at Gjemnes kommune, uten Bergsøya, blir en del an nye Molde kommune. Fylkesmannens vurdering er at Gjemnes kommune idag er svært sårbar og at det er behov for en snarlig avklaring hvor kommunen skal høre til, også i spørsmålet om grensejustering.

Til RB-nett 11/10-16 uttaler ordføreren i Gjemnes at formannskapet i Gjemnes tar Fylkesmannens tilrådning til etterretning, men at det ikke blir tatt nye initiativ i saka.

Angvik Bygdelag er svært bekymra over at et lite flertall av politikerne i Gjemnes fremdeles ikke vil ta inn over seg behovet for endringer. Dette på tross av at både Telemarksforskning, rådmannen og Fylkesmannen nå klart har konkludert med at Gjemnes kommune ikke vil være i stand til å greie seg alene i framtida. 

Angvik Bygdelag har på bakgrunn av dette behov for å få avklart hvordan initiativet til grensejustering blir fulgt opp nå når Gjemnes kommune ikke ser ut til å reagere på Fylkesmannen sin oppfordring om å gjøre en ny vurdering. 
Angvik Bygdelag sender derfor nå et skriv til Fylkesmannen for å få svar på disse spørsmåla, samt at de også ønsker å få opplyst hva som blir prosessen og tidsplanen videre.
TV-aksjonen 2016

Den årlige TV-aksjonen går av stabelen førstkommende søndag og Angvik Bygdelag søker bøsse bærere.

Om noen kunne tatt et par timer på søndag for en god sak, send melding til Terje Angvik på tlf. 907 22 548.

Ellers oppfordrer vi alle til å gi så det monner!

17. oktober 2016

Tur til Åbakkfjellet

Angvik IL inviterer til fjelltur førstkommende søndag 23. okt. 

Turen går i år til Åbakkfjellet, og vi håper på sol og stort oppmøte på toppen klokka 14.00!
Så kan alle tilpasse turen til sitt eget tempo.

Det blir også i år en natursti-quiz på vei opp til toppen. 

Vel møtt!


Angvik IL.


13. oktober 2016

GUDSTENESTE PÅ ANGVIK BEDEHUS


 V/ sokneprest Arne Bøe, søndag 16.10. kl. 16.00

Ofring til arbeid i soknet.

Kyrkjekaffi etter gudstjenesten.
Alle velkomne!