21. oktober 2016

Årsmøte i Fagerlia Skisenter

Årsmøte i Fagerlia skisenter torsdag 3. november kl. 20. på Angvik Næringspark, Kantina 3. etg. 

Sakliste:
- Valg av møteleder og referent, samt 2 til å skrive under protokoll

- Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

- Årsmelding fremlagt til godkjenning

- Revidert regnskap for 2015 fremlagt til godkjenning

- Valg

Saker som ønskes fremmet for årsmøtet, må forelegges styret innen 27. november

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar