17. desember 2015

Førjulskonsert på Angvik Bedehus

I over 50 år har Angvik Hornmusikk arrangert førjulskonsert på Angvik Bedehus. Det blir det også i år. Som vanlig blir dette på lille julaften, onsdag 23.12. kl. 19.00.

Det blir solosang v/Marit Silset, korsang v/ Flemma Songlag, jule-evangeliet, og musikk v/korpset under sin dirigent Leiv Skeidsvoll.

Mange mener at denne konserten er starten på jula. 
Det håper vi at mange fortsatt mener, og at  det derfor også i år blir fullt hus. Vi kan garantert love at det blir mye vakker julemusikk å høre.


Vi ønsker alle hjertelig velkommen til konsert.


14. desember 2015

10. desember 2015

Fiber-info!

Bolig-installasjon av fiber starter neste uke.
Fiber-team vil i løpet av de neste dagene ta kontakt med alle dere som har bestilt fiber-abonnement pr. telefon, for å avklare installasjons-tidspunkt.

Dagene mot jul går unna og de vil prøve å rekke over så mange så mulig, men om alle får fiber til jul, garanteres ikke.

Kontroll av Angvik Vassverk

Fredag 27.11 hadde Angvik Vassverk besøk av Mat-tilsynet, med full kontroll av hele anlegget.Tilsynets konklusjon var at alt var «på stell».

Brønner og pumpehus i god stand, det var tilfredsstillende føring av loggbok, og det var godkjent beredskapsplan. Og ikke minst, alle tolv vannprøvene som er sendt inn gjennom året, var av svært god kvalitet. 

Vannets PH-verdi har alltid vært, og er fortsatt, litt lav, men godt over grensa for hva som godkjennes.
Mat-tilsynets representant var med andre ord, godt tilfreds med Vassverkets tilstand.

Det kan ellers nevnes fra Vassverkets journal,  at en lekkasje på ledningsnettet ble oppdaget først på oktober. I en lengre periode gikk det ut 30 % mere vatn enn hva som er normalt. Men lekkasjen ble  tettet, så siden da har forbruket vært jevnt.
Bortsett fra dette, har alt fungert godt gjennom  hele året, med rikelig og stabil vanntilførsel, og lite av tekniske vansker.