10. desember 2015

Kontroll av Angvik Vassverk

Fredag 27.11 hadde Angvik Vassverk besøk av Mat-tilsynet, med full kontroll av hele anlegget.Tilsynets konklusjon var at alt var «på stell».

Brønner og pumpehus i god stand, det var tilfredsstillende føring av loggbok, og det var godkjent beredskapsplan. Og ikke minst, alle tolv vannprøvene som er sendt inn gjennom året, var av svært god kvalitet. 

Vannets PH-verdi har alltid vært, og er fortsatt, litt lav, men godt over grensa for hva som godkjennes.
Mat-tilsynets representant var med andre ord, godt tilfreds med Vassverkets tilstand.

Det kan ellers nevnes fra Vassverkets journal,  at en lekkasje på ledningsnettet ble oppdaget først på oktober. I en lengre periode gikk det ut 30 % mere vatn enn hva som er normalt. Men lekkasjen ble  tettet, så siden da har forbruket vært jevnt.
Bortsett fra dette, har alt fungert godt gjennom  hele året, med rikelig og stabil vanntilførsel, og lite av tekniske vansker.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar