27. februar 2013

Melding fra Angvik vassverk!


På grunn av svært lav grunnvannstand ser vi oss nå nødt til å oppfordre abonnentene i vassverket om å spare på vatnet.
Det bes om at vi alle prøver å begrense vannforbruket så mye som mulig i en periode framover.

Med vennlig hilsen,
Styret


25. februar 2013

Årsmøte i Angvik Idrettslag


Angvik Idrettslag kaller inn til årsmøte på Bygdastua mandag 18. mars klokka 19.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Valg av leder, kasserer, sekretær, vara, revisor, valgkomité.
8. Vedta ny lov i tråd med ny lovnorm som alle idrettslag tilknyttet NIF må ta i bruk. Lovnormen er å finne på 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøtet.


Angvik Idrettslag


Voksenkveld på Bygdastua


Voksenkveld på Bygdastua, Angvik Gamle Handelssted torsdag 28.02. kl. 19.30.

Denne gongen får vi besøk av Ivar Hol, kjend frå radioen sine vegmeldingar. Han vil snakke om verteikn, primstaven, og om vermelding etter månen sine fasar. Han vil vere verd å høyre på.
Vi vil vidare som vanleg ha litt allsang, ord for dagen,  loddsal, og tid til prat.
Menyen er Biff Stroganoff m/kaffe og kake (200 kr.)

Vi vonar dette vil bli ein interessang og triveleg kveld.
Ta ein tur, da, alle er hjarteleg velkomne.

Komiteen


20. februar 2013


PRESSEMELDING II

Det ble avholdt valgmøte i Sparebankstiftelsen Tingvoll 18.02.13, hvor kundene i Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll med bostedsadresse i Tingvoll og Gjemnes kommuner skulle velge 2 representanter og 4 varamedlemmer til Stiftelsens generalforsamling.

Følgende representanter ble valgt til medlemmer av generalforsamlingen:
PRESSEMELDING


Det blir gaveutbetalinger i 2013
Styret i Sparebankstiftelsen Tingvoll behandlet årsregnskapet for 2012 i sitt styremøte
18. februar d.å. Regnskapet med årsoppgjørsdisposisjoner blir behandlet og endelig fastsatt av Stiftelsens generalforsamling i møte 18. mars 2013.