30. april 2016

Klar for Stikk UT 2016

Ola Indergård gjør klar Stikk UT postene i Sannadalen og
på Åbakkfjellet for 2016 sesongen.
Ja, da er alt klart for ny  Stikk UT- sesong. På de to postene vi har ansvar for, Sannadalen og Åbakkfjellet, er bok og kode lagt ut.

Turstien er ny-raket og fin, og i kassen ligger det også en historisk beskrivelse av Sannadalen. Opp til Åbakkfjellet er det foreløpig en del snø, men det er tydelig merket, og kode er som nevnt, på plass.

Starten er 1. mai, og for å finne  beskrivelse av turene, gå inn på stikkut.no helseløype Angvik og Åbakkfjellet.

Så håper vi postene blir godt besøkt gjennom sommeren.

God tur!


26. april 2016

Billetter til konsertene i Flemma 6. og 7. mai

Det er ikke så lenge igjen til konsertene med Knut Marius Djupvik og Angvik Hornblowers Band i Flemma Music Hall.

Det er fortsatt noen få billetter igjen til lørdagskonserten. Løp og kjøp om du vil sikre deg disse!

En kan også forehåndskjøpe billetter til familiekonserten 6. mai.

Legger ut linken for billettkjøp her under plakaten:
https://angblowers.hoopla.no/sales/25. april 2016

StikkUt 2016

Søndag 1. mai er starten på ny StikkUt-sesong. For vårt område har Tortlia gått ut, og ny post er Åbakkfjellet. I tillegg er den nye turstien vår , frå hotellet og opp Sannadalen, ny post. Denne posten er for å ha et tilbud til folk med barnevogn eller rullestol. Men sjølvsagt er den for alle andre også. Til åpningsdatoen blir det lagt ut kode og bok på dei nye postane. Men til orientering, så er det fortsatt ganske mykje snø på turen opp til Åbakkfjellet.
Elles er beskrivelse av turane lagt ut på Morotur.no.

Dugnad.
Etter vinteren trengs det litt  opp-pussing av turstien. Mykje kvist og gammelt lauv må rakast vekk. Vi treng difor folk med rive, og kanskje nokon med firhjuling og hengar kan kome og kjøre vekk rasket? Dersom veret tillet, så prøver vi med dugnad
Onsdag 27. april kl. 18.00. Oppmøte ved brannstasjonen.

Vi håper på godt oppmøte på dugnaden, og på god deltaking på StikkUt gjennom sommaren.


22. april 2016

Gudstjeneste

På Angvik bedehus
søndag 24. april kl. 11.00
v/vikarprest
Einy Rendalen Elgsæter.

Kyrkjekaffe.Alle hjerteleg velkomne.


20. april 2016

Krig mot brunsneglane!

Går til krig mot brunsneglane!
Ja, no gjer vi ein innsats for å bli kvitt brunseglane i bygda!!!

 NEMASLUG er det mest effektive midelet til dette. Da tek ein ikkje knekken berre på ein og ein snegl, men ”gifta” blir spredd, slik at fleire stryk med. NEMASLUG er levande mikroorganismar som kan blandast med vatn og er ufarleg for dyr og menneske.

Angvik Bygdelag har teke initiativ til ein felles kamp. Det er ikkje alle som har fått denne plaga enda, men det er berre snakk om tid, dessverre! Og med NEMASLUG kan alle førebyggje at sneglane kjem! Til åte blir bruka sneglebitar eller frukt/grønsakskiver inntrekt med stoffet.19. april 2016

6. april 2016

Årsmøte i Flemma Gravstedforening

Årsmøte i Flemma Gravstedforening 6. april kl. 20.00 på Flemma Grendahus.

Medlemmene i Flemma Gravstedsforening er alle fastboende over 18 år i bygdene Flemma, Angvik, Hoem/Kvalvåg og Fagerlia.

Vanlige årsmøtesaker.

Orientering om status for framdrift av renovering av kapellet.

Mvh
Flemma Gravstedsforening

1. april 2016

Årsmøte

Årsmøte i ANGVIK VASSVERK SA
på Bygdastua

torsdag 7. april kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelt
Enkel servering
Styret