1. april 2016

Årsmøte

Årsmøte i ANGVIK VASSVERK SA
på Bygdastua

torsdag 7. april kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelt
Enkel servering
Styret0 kommentarer:

Legg inn en kommentar