27. oktober 2020

Angvik-konsertane gjennom snart 20 år

Helgas konsert med Frida Ånnevik er den 34. i rekken. Her et tilbakeblikk fra oppstarten i 2001


Det starta i Sollilia i 2001, Gro Kjelleberg Solli drog det heile i gang, med konsert heime oppi Lia. Ho hadde fått med seg ei gruppe, dei kalla seg Brann i Blått. Scena var låvebrua, og publikum sat på graset i bakkana ovafor løa.


Fra ein av konsertane oppi Lia

Dette vart starten på ei lang, lang rekkje med konsertar, kvar sommar kom det nye grupper og artistar opp dit. Og Gro ville og gjerne få med ungar frå nærområdet til å delta i konsertane. Denne blandinga av profesjonelle musikarar, og skuleungane, var eit framifrå og verdfullt samarbeid.

Det tekniske vart det med kvart Angvik Hornmusikk som tok seg av, i samarbeid med Indre Gjemnes Bygdekvinnelag, som stod for kaffe- og matsal. Og menyen var graut og bakels. Seinare vart det ein eigen komite som har vore administrativt ansvarleg for konsertane.

Mykje folk på kaia, her frå 2010

Fram til 2009 var alle konsertane oppi Sollilia. Med kvart vart det større behov for plass, scena måtte utvidas, og kjøkken og stue vart «backstage» for artistane. Det hadde no kome hotell nede i bygda, og arrangørane vart tende på å utvide konsertprosjektet til å ha fleire konsertar. Så frå  2009 vart det konsert både på hotellet, og oppi Lia. Og i tillegg vart det nokre år bygdedag på hotellområdet, med salsboder, konkurransar, minikonsertar, andeløp,  og omvising på museet og i galleriet. Populært, men svært arbeidskrevjande. 

Over 300 betalande på konsert med Ola Kvernberg, Gro 
Kjelleberg Solli, Unni Boksaasp og Frode Alnæs

I 2015 vart den siste konserten i Sollilia arrangert. Både huseigarar og komite syntes det med kvart vart for krevjande. Så den siste artisten der oppe, vart Lillebjørn Nilsen. Frå da av vart heile arrangementet lagt til Angvik Gamle Handelssted. Der har det sidan vore konsert på fredag og laurdag kveld. Ja, i 2017 vart det heile fire konsertar. Ein på fredag med Frode Alnes. Så på laurdag var det lunsjkonsert med Kari Rueslåtten, og på kveld var det Jack Vreesvijk. Og på søndag var det Gro Kjelleberg Solli, Erik Fostervoll og Øystein Sanbukt. Den siste var på Angvik Bedehus.

Kano-konkurranse var eit populært innslag under 
Sommarkonsertane

Dei to siste åra har aktiviteten vorte skore litt ned. I 2019 var det to konsertar, og i år blir det berre ein, med Frida Ånnevik. Men at det blir berre ein i år er på grunn av korona-situasjonen. Ein vil ha eit trygt arrangement, der ein vil gjennomføre strengt alle reglar vedr. pandemien. Difor fann vi det tryggast å berre ha ein konsert.
Frå markedsplassen

Stor spenning før finalane i kano-konkurransen


Også var det andeløp tilslutt...
22. oktober 2020

Gapahuken er plassert!

Plassering av gapahuken med utsetting av markerte 
tre-pinner (Alle bilder Angvik Bygdelag).

Da er gapahuken, eller view-point Angvik, plassert med markerte stikker i terrenget, et stykke vest for Nessahamran, og et nytt steg mot realisering er tatt.
Den blir liggende på eiendommen til Bernt Angvik, som har godkjent planene.

Nå tas det forbehold om at kommunen godkjenner søknaden som er  til behandling, men det antas at det skal gå i orden.

Råbygget ble bygget på Næringsparken, plukka ned og kjørt opp for lagring på Lunningsplassen opp mot Nessahamran.

Tanken er å få kjørt opp dette nå i vinter med 
snøscooter.

Godt fornøyd over å endelig har blitt enig om 
plassering:).
For de som har vært med i prosessen, vet det har vært 
diskutert i mange runder om akkurat det. F. v: Bjørnar
Danielsen, Terje Angvik og Espen Kjærnli.

Det legges opp til en gapahuk på ca 3,5 meter bredde og ca 5,5 meter lengde. Det er tenkt montert en åpen ved-ovn inne i gapahuken, godt i le for vær og vind.  
Det skal lages en god platting utenfor, med sittemuligheter og mulig bålplass ute. Det må ryddes litt skog for å få åpnet opp for utsikt ned mot bygda og utover Tingvollfjorden.

Det skal også settes opp ei ved-bod på siden av selve gapahuken.

Mange ting skal på plass og det vil bli kalla inn til dugnad når alt er godkjent og klart for å starte.

Dette vil bli en fantastisk plass for store og små:).


Råbygget før demontering i hallen ved Næringsparken.