28. oktober 2010

Galleriet Tore Bjørn Skjølsvik har åpentGalleriet Tore Bjørn Skjølsvik har åpent for publikum førstkommende lørdag den 30. oktober fra kl. 12 til 15.

Kaffi og nybakt kan kjøpes i Bygdastua.


Velkommen!


26. oktober 2010

Fibernett til bygda

Angvik Bygdelag er i startgropa for å utrede muligheten for å få fibernett til bygda.
Vi har nå i starten vært i kontakt med Istad Kraft, som er vår lokale kraft- og fiberleverandør, og de konstaterer at mulighetene for dette i aller høyeste grad er tilstede. Men, som med alt annet er det kostnadene og lønnsomheten som setter premissene for utbygging. Derfor må det samtidig utredes om det finnes tilskuddsordninger som kan bidra til utbygging.

Det Angvik Bygdelag i første rekke er interessert i nå i startfasen, er interessen for dette, både blant bygdefolket og bedriftene i bygda og våre nabobygder. Linja blir da tenkt tatt fra kraftstasjonen på Istad, og ført langs kraftlinjene over Osmarka og inn til Angvik.25. oktober 2010

Kafè til inntekt for Flyktninghjelpa


I overkant av 50 personar møtte opp då ungane i Lia arrangerte kafè søndag 24. oktober. Og givargleda var det ingenting å seie på; 4000 blanke kroner vart resultatet og alle pengane gjekk rett i bøssa

Alma (4 år), Olav (5 år) og Edvard (7 år) hadde samla inn gevinstar, baka og styra i førekant, så då dagen endeleg kom var dei frykteleg spente. –Kjem det nokon, skal tru?, lurte Alma. Jau da, det kom mange, og alle var glade for å kunne støtte ei slik god sak.

Både kaffe, saft, bakels og kake vart selt over disk. I tillegg var det eit lite lotteri og ein gjettekonkurranse. Mange tok lodd, og klokka tre kunne vi konstatere at det var Hulda (3 år) som gjekk av med seieren i gjettekonkurransen om kor mange pastarør det var i eit Norgesglas. Trass i at mange vaksne hadde både spekulert og rekna, var det altså ein av dagens yngste kafègjestar som trekte det lengste strået.


18. oktober 2010

Hornmusikkbasar

Angvik Hornmusikk
avholder sin årlige basar på Angvik Skole
søndag 31.oktober 2010 kl. 17.00

Stort basarbord og åresalg
Angvik Hornmusikk spiller
Underholdning
Matsalg

Benytt sjansen til å støtte hornmusikken
og møtes i godt selskap!
Vel møtt!

Matfat og åreting mottas med stor takk!
Angvik Hornmusikk

13. oktober 2010

Siste nytt fra Angvik IL


Angvik IL jobber fortsatt med å realisere kunstgrasbanen i bygda. Vi er i dialog med kommunen og de stiller seg positive til prosjektet. Vi er inne i en prosess der vi skal levere en revidert søknad til kommunen og idrettskretsen.
Vi vil i tiden framover være avhengige av hjelp fra bygdefolket både når det gjelder dugnad og eventuelt økonomisk støtte for at banen skal bli en realitet. Dette vil vi komme tilbake til senere. Før vi kommer så langt vil dere motta faktura i posten med årskontingent fra idrettslaget. Vi oppfordrer dere til å betale og føre opp navn, slik at vi kan oppdatere medlemsoversikten vår.

Hilsen styret i Angvik IL.