26. oktober 2010

Fibernett til bygda

Angvik Bygdelag er i startgropa for å utrede muligheten for å få fibernett til bygda.
Vi har nå i starten vært i kontakt med Istad Kraft, som er vår lokale kraft- og fiberleverandør, og de konstaterer at mulighetene for dette i aller høyeste grad er tilstede. Men, som med alt annet er det kostnadene og lønnsomheten som setter premissene for utbygging. Derfor må det samtidig utredes om det finnes tilskuddsordninger som kan bidra til utbygging.

Det Angvik Bygdelag i første rekke er interessert i nå i startfasen, er interessen for dette, både blant bygdefolket og bedriftene i bygda og våre nabobygder. Linja blir da tenkt tatt fra kraftstasjonen på Istad, og ført langs kraftlinjene over Osmarka og inn til Angvik.Angvik Næringspark, som i utgangspunktet er initiativtager for dette, vil være en viktig aktør der mange av bedriftene vil nyte godt av fibernett.
Selv om det er vanskelig å se inn i glasskulen for fremtiden, spås dette uansett til å være fremtidsrettet, både med tanke på data, tele og etterhvert fjernsyn, der signalene er glassklare og dønn stabile.


Her er litt fakta tatt ut fra Istad Kraft sine nettsider:

Hva er et fibernett?
En fiberkabel er bygget opp rundt en kjerne av glass. Fiberoptikken formidler datatrafikken ved hjelp av lyssignaler i stedet for tradisjonelle elektriske strømpulser. Vi snakker altså om overføring av datatrafikk med lysets hastighet. For brukerne betyr dette først og fremst tilgang til et reskt, driftsikkert og stabilt nett. En fiberoptisk kabel blir som en motorvei å regne om man sammenligner med det tradisjonelle telenettet. Det åpner seg en ny verden av muligheter, når denne ”flaskehalsen” blir fjernet.


Superbredbånd - Internet
Med fibernettaksess får du tilgang til svært høye hastigheter. Teknologien setter ingen grenser, du får det du ber om. Vi leverer kun synkrone linjer med lik hastighet opp og ned. Dette er viktig dersom en har egen web-tjeneste eller e-post server. Det gir også store fordeler for de som ønsker å etablere hjemmekontor.


AN - LAN (VLAN)

LAN til LAN nettverk muliggjør at flere avdelinger kan knyttes sammen over et høyhastighetsnett. Med fibernett vil brukeren aldri opplever forsinkelser og heng, slik man kan oppleve i et tradisjonelt samband. L2L som det også kalles, gir også muligheter for fjerndrift, hvilket betyr at man overlater IT-drift og vedlikehold til andre partnere/leverandører. Hosting(eng.) -tjenester fra en ASP leverandør gjør interne IT-systemer overflødig, slik at bedriften i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet.
IP-VPN

Dette er en tjeneste som gjør det mulig å koble ditt lokale kontor sammen med avdelinger/hovedkontor utenfor regionen, faktisk hvor som helst i verden.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar