23. april 2015

21. april 2015

Låvekonsert i Oktaven på Halten i Flemma


Velkommen til låvekonsert i Oktaven på Halten i Flemma, lørdag 25. april kl 17.

Verker av Mozart, Bach, Debussy, Poulenc m.fl.
Finn Henry Olsen, mangeårig solofløytist i Den norske Opera og kantor Per Arne Løvold, klaver.
Konserten varer en time. Gratis adgang.
14. april 2015

Status turveg

Toppdekke og lys står nå for tur for å komplettere turvegen
fra hotellet til butikken. Oddbjørn Målø t.v og Ola Indergård
(Foto: Angvikposten)
Høsten 2014 fikk vi ferdig grovplanert turstien fra hotellet og opp til Bunnpris gjennom den idylliske Sannadalen.  Stien har blitt flittig brukt av mange allerede. 

Så fikk vi tilbud om et tilskudd på kr. 100 000 av statlige midler hvis vi fikk oppgradert  stien til å bli såkalt helseløype. Men da kreves det lys langs stien.

Dette arbeidet er vi nå i gang med. Det er planlagt lyspullerter langs hele stien,  ca 20 m avstand mellom hver. Oppgaven framover nå blir da å legge kabel langs stien, støpe sokler, og montere pullertene. Og til slutt, så blir det å legge et toppdekke med grus på stien.


10. april 2015

Årsmøtet i Angvik Vassverk SA

På årsmøtet i Angvik Vassverk den 09.04. ble hele det sittende styret gjenvalgt, med Ketil Angvik som leder, og Roger Rausand og Ola Indergård som styremedlemmer.

Fra Årsberetningen kan nevnes at store ressurser gikk med i forbindelse med en lekkasje på ledningsnettet i boligfeltet sommeren 2014.

Ellers har alle brønner blitt renset for slam i løpet av året.
Det har gjennom hele året vært rikelig med vatn, og alle de månedlige prøvene har vært fine.
Ang. gatelysa, så er alle luftledninger nå erstattet med isolerte kabler.


Men til tross for store utgifter i forbindelse med nevnte lekkasje, vannavgifta blir uforandret, nemlig kr. 2600,- + mva pr år, samt kr. 300.- + mva i gatelysavgift.


9. april 2015

Fotballtrim

Fotballtrimmen starter opp igjen førstkommende fredag kl. 18.30.
Fotballtrim for voksne starter opp igjen i morgen fredag kl. 18.30 på Angvik kunstgrasbane.

Det settes ei nedre aldersgrense på 16 år, og ei øvre på 112 år. Vel møtt!