10. april 2015

Årsmøtet i Angvik Vassverk SA

På årsmøtet i Angvik Vassverk den 09.04. ble hele det sittende styret gjenvalgt, med Ketil Angvik som leder, og Roger Rausand og Ola Indergård som styremedlemmer.

Fra Årsberetningen kan nevnes at store ressurser gikk med i forbindelse med en lekkasje på ledningsnettet i boligfeltet sommeren 2014.

Ellers har alle brønner blitt renset for slam i løpet av året.
Det har gjennom hele året vært rikelig med vatn, og alle de månedlige prøvene har vært fine.
Ang. gatelysa, så er alle luftledninger nå erstattet med isolerte kabler.


Men til tross for store utgifter i forbindelse med nevnte lekkasje, vannavgifta blir uforandret, nemlig kr. 2600,- + mva pr år, samt kr. 300.- + mva i gatelysavgift.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar