8. november 2023

La brøytestikkene få stå i fred!

La brøytestikkene få stå i fred!
Et sikkert tegn på at det begynner å nærme seg vinter og snø, er når brøytestikkene settes ut. Disse har en viktig funksjon for brøytemannskapene når snøen laver ned. 

Det er kommet inn tips om at mange av disse allerede er forsvunnet, knekt eller ligger slengt ned i grøfter og skråninger rundt om i bygda. Det kan selvfølgelig ligge noen naturlige forklaringer bak noen av de, men det er også observert at de aktivt brukes i lek eller lignende.

Det oppfordres derfor om at foreldre som har noen i målgruppa, bevisstgjøre for sine at brøytestikkene har en viktig funksjon og at de må få stå i fred. Kanskje også sette tilbake de som er blitt fjerna.


 3. november 2023

Dugnad Fagerli Skisenter

Det blir dugnad i trekket lørdag 4. november kl. 10.


Gjøremål:

  • Fjerne gjerde ved trekket og lage mobile i stedet
  • Ryddesag i trasé og trekk
  • sjekke trekket og skifte olje
  • Vask

Enkel servering


Velkommen på dugnad:).


Styret 1. november 2023

Angvik Gruppen sin første samling som konsern

Fra venstre: Odd Arne Halseth, Håvard Sørvik, Svein Ola Indergård,
Bjørn Ørsund, Linda Angvik, Tora Angvik Jacobsen, Eva Ansnes,
Olbjørn Lybergsvik, Markus Barstein, Lisbeth Thorsø, Stig O. Jacobsen,
Bård Eiliv Oppigard, Tine Grytnes Laskerud, Terje Angvik, Øystein
Angvik, June Vestad, Lars Seljebø, Espen Kjærnli, Aleksandra Banaszewska
Barsten, Vegard Indergård, Rune Toven, Sverre Hafskjær, Kristine Gautvik,
Ole Hosen, Fride Pettersen og Ivar Åkermann.
Ikke tilstede: Birgitte Kollerud og
Kjetil Greiner Sæter. Bildet: Ida Angvik/Angvik Media.

Angvik Gruppen hadde sin første samling som konsern i høstsola ved Angvik Gamle Handelssted torsdag 27. oktober. 

Det var 5. juli i år at Angvik Grytnes Entreprenør og Angvik Eiendom gikk sammen og dannet konsern. 
Med på samlingen var også Angvik Partner-bedriftene Angvik Prosjektering, Handelshuset Angvik og Angvik Areal, som ikke er helintegrert, men er med i fellesskapet.

Det var eiere, ledere, administrasjon og prosjektledelse som var samlet denne dagen, der alle bedriftene hadde hver sine presentasjoner. Med på samlingen var også Odd Erik Bunde. Han er daglig leder for BundeGruppen i Oslo, og var spesielt invitert. Samlingen fikk et innblikk i hvordan de driver en tilsvarende konsernmodell i Oslo-området. Ida Angvik fra Angvik Media var også med og fikk presentere seg og sin bedrift.

Det hele ble avsluttet med en felles lunsj som en del av en offisiell markering av konsernets første samling.