8. november 2023

La brøytestikkene få stå i fred!

La brøytestikkene få stå i fred!
Et sikkert tegn på at det begynner å nærme seg vinter og snø, er når brøytestikkene settes ut. Disse har en viktig funksjon for brøytemannskapene når snøen laver ned. 

Det er kommet inn tips om at mange av disse allerede er forsvunnet, knekt eller ligger slengt ned i grøfter og skråninger rundt om i bygda. Det kan selvfølgelig ligge noen naturlige forklaringer bak noen av de, men det er også observert at de aktivt brukes i lek eller lignende.

Det oppfordres derfor om at foreldre som har noen i målgruppa, bevisstgjøre for sine at brøytestikkene har en viktig funksjon og at de må få stå i fred. Kanskje også sette tilbake de som er blitt fjerna.


 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar