28. august 2023

Billetter til Angvik-konsertane legges ut onsdag 30. august

 

Billetter til årets konserter legges ut onsdag 30. august kl. 12.00. Trykk her for billetter : Billetter23. august 2023

18. august 2023

Rotenonbehandling av Angvikelva

I forbindelse med bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen vil det bli bekjempelse i Angvikelva 19. aug.

 Rotenonbehandling vil skje fra kraftverksutløp nedstrøms Sørlandsvegen. Vann fra elv og sidebekk skal ikke brukes til drikkevann, bading eller melkekyr på behandlingsdagen. 

Se kommunens hjemmesider for mer informasjon. 

Ved spørsmål ta kontakt med Helge Bardal, Veterinærinstituttet, tlf.: 994 74 567


17. august 2023