18. august 2023

Rotenonbehandling av Angvikelva

I forbindelse med bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen vil det bli bekjempelse i Angvikelva 19. aug.

 Rotenonbehandling vil skje fra kraftverksutløp nedstrøms Sørlandsvegen. Vann fra elv og sidebekk skal ikke brukes til drikkevann, bading eller melkekyr på behandlingsdagen. 

Se kommunens hjemmesider for mer informasjon. 

Ved spørsmål ta kontakt med Helge Bardal, Veterinærinstituttet, tlf.: 994 74 567


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar