14. desember 2017

Førjulskonsert på Angvik Bedehus

Den tradisjonelle førjulskonserten blir på Angvik Bedehus laurdag 23.12. kl. 18.00.

Program:
-      Solosang: Marit Silset
-      Flemma Songlag
-      Jule-evangeliet
-      Angvik Hornmusikk.


Vi ønsker alle hjerteleg velkommen til
konserten.

Angvik Hornmusikk

Leserinnlegg fra Lars Wiik

Gjemnes kommune -  ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 - 2021 !

Gjemnes kommunestyre  behandlet den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 - 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i  hele kommunen, satsing  i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel,  kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører  prioriteringer.

Folketallet  i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.12. desember 2017

Årets siste Bygdestuemiddag

Årets siste Bygdestuemiddag serveres i morgen onsdag 13. desember fra kl. 15.30. på Bygdastua.

Meny:
Pinnekjøtt med kokte poteter
Kålrabistappe
Riskrem med rød saus


Velkommen!

24. november 2017

Prosjekt tilhørighet

Angvik IL er med i Prosjekt Tilhørighet, og anbefaler folk til å kjøpe sesongkort på Aker Stadion for neste års sesong.

Om Prosjekt Tilhørighet:

«Siden 2006 har det blitt utdelt 100 millioner kroner til Prosjekt Tilhørighet! En fantastisk gave fra TRG til hele regionen i over 10 år.
Når noen kjøper sesongkort på Aker Stadion, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen / laget / foreningen de velger. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% (minus mva.) av verdien på sesongkortet blir tildelt.»


For mere informasjon og bestilling, besøk; http://www.moldefk.no/nyheter/sesongkort-201821. november 2017

Kino på Flemma Grendahus


Flotte filmer med garanert julestemning i Flemma i helga: 

Fredag 24. november kl. 18.00, viser Bygdekinoen filmen "Ekspedisjon Knerten". Filmen er for alle. 


Kl. 20.00. står filmen "A Bad Moms Christmas" på programmet. Denne filmen er også for alle.


Meir om filmane her: 
http://www.bygdekinoen.no/template/ShowCinema.jsp

17. november 2017

Indre var samla til fellesmøte

Alle bygdelaga i Indre var samla for å få informasjon om
utredning av grensejustering. (Foto: Angvikposten)
Det er et høyt tempo i f. m. utredningsarbeidet etter at departementet ga grønt lys for å starte utredningsprosessen 2. november. Angvik Bygdelag har siden hatt oppstartsmøte med Fylkesmannen og de berørte kommuner og torsdag 16. november var alle bygdelaga i Indre samla for informasjon og spørsmål rundt dette arbeidet.
Alle bydelaga møtte med flere representanter og behovet for informasjon om prosessen var stort og kom fort til overflaten.

Angvik Bygdelag sin agenda for møtet, foruten å informere om selve prosessen, var å ta med møtedeltakerne inn i grunnlaget for søknad om utredning. Presentasjonen gikk i dybden av hva vi kunne forvente oss av vår nåværende kommune de neste åra, budsjett og tall-material, generelle framtidsutsikter og nasjonale føringer, samlet opp mot det vi kan ta med oss inn i forhandlinger og forvente av Nye Molde kommune (NMK).

Fra Angvik Bygdelag sin side var det viktig å få kjørt dette møte, rette opp en del antagelser og misforståelser, svare på konkrete gode spørsmål, ta innover oss de mange meningsytringene i og


10. november 2017

Orientering om utredning av grensejustering for Indre

Går det mot nye og fremtidsretta tider for bygdene i Indre? Indre har opprettet egen
facebook-side "bygdeneindre", der informasjon om prosessen fortløpende blir lagt ut. 
Angvik Bygdelag sin aller viktigste oppgave er å arbeide for ei sunn og positiv utvikling av lokalsamfunnet vårt.

Derfor måtte vi reagere når kommunestyret i Gjemnes med 10 mot 7 stemmer vedtok å fortsette som egen kommune på tross av rådmannens klare advarsler om at Gjemnes framover ikke vil bli i stand til å tilby innbyggerne i kommunen gode og likeverdige tjenester.

Dette betyr at prisen vi må betale for å opprettholde Gjemnes kommune er at vi ikke kan forvente å få like gode tjenester som andre, samtidig som vi må betale mye mer.

Angvik Bygdelag mente derfor at det var viktig å få avdekket konsekvensene av å stå alene, og


6. november 2017

Konsert i Oktaven på Haltenlåven i Flemma


En blå time med Pønsj og Ebba
Velkommen til konsert onsdag 22. november kl. 20 i Oktaven på Haltenlåven i Flemma.
Pønsj er en vokalgruppe fra Kristiansund. Alle har sunget i kor «hele livet» - og livene er etter hvert blitt av en viss lengde. Fartstid er hentet fra Operakoret, Kristiansund kammerkor, Fosnafolk og Ensemble Dalí for å nevne noen. Sekstetten er fortsatt ivrige korsangere, men har de siste par årene også tatt skrittet over i et mindre vokalgruppeformat.

Punsj består av Ann Aase Kvalvaag, Christine Reitan, Randi Sandstad, Katherine Schalde, Eilif Odde, Jan Øivind Jensen og Olav Godø.
Ebba Ringmar fra Operaen i Kristiansund medvirker på obo og sekkepipe.

Det er gratis adgang, men anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter.


Arrangør Oktaven.


Bokkveld på Heggem Allaktivitetshus
27. oktober 2017

Klargjøring til vinteren i Fagerlia skisenter

Husk dugnad lørdag 28. Oktober kl 10:00. 

Det blir klargjøring av heis og lys, buskrydding og generelt vedlikehold. 


Vel møtt!


25. oktober 2017

17. oktober 2017

Årets TV-Aksjon

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Det er Angvik Bygdelag som har fått ansvaret for innsamlinga lokalt, og i den forbindelse trengs det 4-5 bøssebærere som vil ofre et par timer på søndag ettermiddag.
Ta i så fall kontakt eller send melding til leder Terje Angvik
på tlf. 907 22 548.