24. mai 2023

Kloppsti-gruppa klar for å dra igang arbeidet

F. v: Svein Ola Indergård, Terje Angvik,
Svein Roger Ivarsen, Thor Kåre Dyrli og
Bjørnar Danielsen. Foto: Angvikposten
Tirsdag 23. mai var hovedgruppa for opparbeidelse av klopp-stien på befaring for å stikke ut trase og se på hvordan dette skal angripes.

Fra før har det såkalte "Bygda-vesenet" brukt vinteren til å kjøre opp malm-furu plankene som skal brukes i prosjektet.

Svein Roger Ivarsen fra bedriften Ny Sti, som har levert idé og materialer, var med på befaringa som konsulent.

Som seg hør og bør med denne gjengen, var det livlige diskusjoner om hvor den skulle ligge i terrenget og i hvilken utførelse en skulle legge seg på. Men det ble til slutt enighet om både trasé og utførelse, da med noen kompromiss.

Det tas sikte på å kalle inn til dugnader etter hvert, så følg med. 16. mai 2023

Årsmøtereferat Angvik Bygdelag 20. april 20231.      Konstituering:

Ordstyrer: Kirsti Angvik
Referent: Kristin Lian
2 personer til å skrive under protokoll: Ola Indergård og Ketil Angvik

2.      Godkjenning og innkalling av saksliste

Ingen av årsmøtedeltakerne hadde kommentarer til innkallingen.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

3.      Årsmelding av leder Kirsti Angvik

Ingen av årsmøtedeltakerne hadde kommentarer til årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

4.      Regnskap for 2022

Regnskap for 2022 for Angvik bygdelag, Angvik bygdestue, Angvik treningssenter og Angvik-konsertane ble gjennomgått av Bjørnar Danielsen. Regnskapet er revidert av Roger Gaustad. Det ble spørsmål om pengene på bygdestua skal flyttes over til en annen konto med bedre rentebetingelser. Årsmøtet gir fullmakt til styret om å undersøke dette. Det ble også spørsmål om andel i Bygdabok for Angvik og omegn og «Fjell-slått». Bygdelaget må gå gjennom beholdningen og sjekke andelen. I regnskapet for treningssenteret ble det stilt spørsmål om det er sendt faktura til brannvesenet. Det ble også stilt spørsmål som gjelder avskrivingen på inventaret. Bygdelaget inviterer ansvarlig for treningssenteret på et styremøte. Ingen andre kommentarer til regnskapet.

5.       Vedtektsendringer

Det har ikke kommet inn forslag om vedtektsendringer. Vedtektene forblir uendret.

6.      Innkomne saker

Det er ikke kommet saker til styret.


7.      Valg

Valg av leder for 1 år.

Valgkomiteens innstilling: Kirsti Angvik

Årsmøtets vedtak: Kirsti Angvik

Valg av 1 nytt styremedlem for 2 år, der 2 er på valg hvert år. Valg av nye styremedlem:
Valgkomiteens innstilling:

Vegard Indergård (gjenvalg)

Irene Røe Sørvik (gjenvalg)

Unni Kjelleberg Solli (gjenvalg) (vara)

Årsmøtets vedtak:

Vegard Indergård (gjenvalg)

Irene Røe Sørvik (gjenvalg)

Unni Kjelleberg Solli (gjenvalg) (vara)

Styret for kommende periode blir:

Kirsti Angvik                     
Leder

Irene Røe Sørvik
Styremedlem

Kristin Lian
Styremedlem

Vegard Indergård
Styremedlem

Yngve Cappelen
Styremedlem

Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

Espen Solli (ny).

Årsmøtets innstilling:

Espen Solli

Valgkomiteens for kommende år blir:

Ann Ragnhild Dyrli
Bernt Angvik
Espen Solli

Revisorer
Valgkomiteens innstilling:
Jan Ketil Duaas (gjenvalg)

Revisorer for kommende periode blir:
Roger Gaustad
Jan Ketil Duaas

8.       Informasjon fra årsmøte

-          Gapahuk/klopp-sti. Bygdelaget skal få i gang en dugnad til å starte på prosjektet. Kloppene er kjørt opp. Utedoen skal også bli satt opp. Bygdelaget har søkt/skal søke om midler fra sparebankstiftelsen. Det er søkt en gang tidligere, men det dekket ikke kloppene fullstendig.

-          Det er fortsatt ikke kommet noe svar fra naturskadefondet i forhold til reparasjon av bru/sti etter ekstremværet Gyda. Det ble nevnt på årsmøtet at det er i ferd med å sprekke opp i beslagene på broa. Dette må sjekkes opp.

-          Det vil bli startet opp meldingstjeneste igjen fra bygdelaget gjennom styreweb, på bakgrunn av at det har vært ytret ønsker om dette. Årsmøtet gir fullmakt til styret om hvordan dette skal gjøres i forhold til pris og medlemskap av meldingstjenesten.

-          Et ønske fra bygda og bygdestua sine andelseiere er at det skal komme klarere retningslinjer mellom hotellet og andelseiere. Dette har også vært på agendaen tidligere. Det er nå satt opp en gruppe som skal arbeide med dette videre.

-          I forhold til bygdeutvikling og boligutvikling forteller Vegard Indergård at det ventes per dags dato svar på noen prosjekter fra det kommunale.

-          Det ble informert om Flemma Gravstedforening av Ann Ragnhild Skjølsvik.

Årsmøtet hevet

Referent: Kristin Lian

 

 

 Dugnad på kunstgrasbanen

Onsdag 31. mai kl 18 er det dugnad på Angvik kunstgrasbane. 

Nye regler gjør at vi må opp med gjerde mot skolen og gjøre enkelte andre tiltak for å minimere at granulat kommer utenfor bana.  

Ta med sag, drill, hammer, kost og godt humør!"15. mai 2023

Gavedryss fra Tingvollstiftelsen til indre Gjemnes

Irene Røe Sørvik med sjekken til Angvik Bygdelag
Tingvollstiftelsen hadde i dag sin årlige utdeling av gaver til frivillige lag og foreninger som har sendt inn søknad.

For Angvik sin del fikk bygdelaget kr. 48.000,- til komplettering kloppsti og utbedring adkomst.

Fagerlia skisenter fikk kr. 100.000,- til dreneringsutbedring og utvikling av terrengpark.

Og Flemma grendahus fikk kr. 300.000,- for bl. annet utskifting av vindu.


 Møteprotokoll fra årsmøtet

11. mai ble det avholdt årsmøte for Angvik Idrettslag i Bygdestua. Klikk på følgende link for å lese protokoll fra møtet: https://bit.ly/protokoll_2023

Oppsummert:

Nytt styre for 2023 er:

Ida Ørsal Angvik - Leder

Siri Nyland - Nestleder og protokollfører

Terje Aspås - Kasserer

Gjertrud Flemsæter Angvik - 1. vara

Henrik Duaas Indergård - 2. vara

Angvik Idrettslag har hatt et sterkt økonomisk år, med en økning på nærmere 65.000,- kroner fra 2021. Inntektene har i hovedsak kommet fra basar, matsalg på St.hans, grasrotpenger og medlemskontingent. Derfor ønsker Angvik Idrettslag å gi en pengegave på 10.000 kroner til følgende aktører:

- Angvik Treningssenter 10.000,-

- Osmarka IL 10.000,-

- Fagerlia Skisenter 10.000,-

Ellers er det mye å glede seg til det kommende året. Her er noe av det som skjer i 2023:

– St. Hansfeiring på Sanda med grautsalg

– Angvik 5 topper 1. juni til 1. oktober

(Storfjellet, Gapahuken, Randa, Åbakkfjellet, Skjølvikhammaren)

– Fellesgrilling i Gapahuken i august

– Barnetrim fra høsten

– Voksentrim med Axel fra høsten

– Ny basar i løpet av høstmånedene

– Pubkveld i Bygdestua i september og november

– Julekino i Bygdestua i desember

– Juleskogen i Sannadalen fra 1. desember 

– Romjulsmarsj med enkel servering

Les protokoll fra årsmøtet for andre spennende vedtak rundt innkomne saker fra våre medlemmer.

Vi gleder oss til et nytt og innholdsrikt år!

 

- Styret, Angvik Idrettslag

 6. mai 2023

17.mai-feiring i Angvika!

Toget går kl 12.30 frå næringsparken og opp til skulen.

Sal av mat, pølser, is, brus, kaffi og kaker🍦🌭🍰☕️

Leikar for barna!🥳

Velkomnen!
 28. april 2023

Bygdelagets meldingstjeneste er tilbake!

Mange har savna sms-tjenesten, der meldingene kommer rett inn på telefonen når det skjer ting i bygda. Den har vært nede et par år, men nå er den endelig tilbake!

For å kunne drifte en slik tjeneste, er vi avhengig av en liten kontingent. Det er frivillig å melde seg på denne tjenesten, men ved å ha en slik tjeneste får dere siste nytt fra bygda, påminninger om møter, dugnader og alt som skjer lokalt. Det vil da bli sendt ut et vippskrav på kr. 100,- pr husstand pr. år. Da er det også fullt mulig å legge inn flere telefonnr. på hver husstand for denne prisen.

Ber om at dere som vil ha dette, skriver navn, tlf. nummer og event. epost i tråden under på facebook-sidene, eller de manuelle listene som blir lagt ut på butikken.
 25. april 2023

11. april 2023

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Bygdestue utsettes til torsdag 20. april

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Bygdestue som skulle gå av stabelen torsdag 13. april på Bygdastuå, utsettes ei uke til torsdag den 20. april.21. mars 2023

Knut Andres Fostervold blir ny rektor ved Angvik skole

Knut Anders Fostervold er ansatt som
ny rektor ved Angvik skole

Knut Anders Fostervold begynner til sommeren i stillingen 
som rektor ved Angvik skole.
- Det var en jobb som så spennende ut, og en mulighet for at jeg kan bruke mer av utdannelsen jeg har, sier Fostervold.

Fostervold har en mastergrad i organisasjon og ledelse, og har også en økonomiutdanning. I tillegg har han pedagogisk utdannelse.

Han har vært ansatt som lærer ved Nordvestlandet Folkehøgskole i 16 år, og holder seg dermed i Gjemnes sjøl om han er bosatt i Molde.

- Akkurat det er litt tilfeldig, men det er en fin pendlereavstand.
Etter 16 år er det på tide å gjøre noe annet, og jeg gleder meg til å komme igang, sier Knut Anders Fostervold til Romsdals Budstikke.

20. mars 2023

Bygdestue-middag førstkommende onsdag.

Bygdestue-middag igjen førstkommende onsdag, 22. mars fra kl. 15.30.


Meny:

Kjøttgryte

Pannacotta
 13. mars 2023

10. mars 2023

Voksenkveld på Bygdastua


 Årsmøte i Angvik Bygdelag og Bygdestue

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Bygdestue avholdes torsdag 13. april på Bygdastuå.

Eventuelle saker til årsmøte må være styret i hende 6. april, og kan sendes på epost til leder Kirsti Angvik på kirstiangvik@hotmail.com


Tidspunkt og agenda blir annonsert nærmere årsmøtedato.

 7. mars 2023

Pubaften på Fagertun forsamlingshus

18. mars arrangerer Fagerlia Skisenter pubaften på Fagertun forsamlingshus!


Åpningstid 20:00- 02:00.
18 årsgrense med servering.

Musikk med trioen Duaas og 2x Indergård!

Inngang: 100kr