25. juni 2020

Prosjektet Haltlitunet Nord er godt igang

Grunnentreprenør John Aspaas trauer ut masser for ny vei.
(Alle foto: Vegard Indergård)
Grunnarbeidet for de 4 nye boligene i Haltlitunet Nord i regi Stiftelsen Angvik Boliger, er kommet godt igang.

Grunnentreprenør, John Aspaas, trauer ut masser og har så langt etablert deler av tilkomstveien.

Etterhvert vil også selve boligtomtene bli planert og gjort klart for bygging.

Det er Byggspesialisten A. Hammerø fra Molde som leverer byggesettene og skal sette opp de 4 husene.

Husene har ei grunnflate på  ca 90 m2 og har 3 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og carport med egen sportsbod.

De blir liggende sydvent med flott utsikt over Sunndalsfjorden.

Planen er innflyttingsklare boliger til jul.


Avkjøring fra Plassavegen.

Det blir fantastisk utsikt fra de nye husene.
22. juni 2020

St. Hans-feiring

Sankthansfeiring arrangeres på fabrikkøran tirsdag kl 18:00.

Grillen blir fyrt opp. Dessverre ingen salg av rømmegrøt i år, av korona-preventive hensyn.


Vel møtt!


Angvik IL


Kampen mot brunsneglen fortsetter..

Kampen mot denne karen fortsetter...
Kampen mot brunsneglen fortsetter ufortrødent videre og i år tilbys et annet virkemiddel enn årene før, nemlig pellets-stoffet Ferramol.

Dette selges i poser på 250 gram og det er kr. 60,- pr. pose.

Dette strøs utover der hvor en tenker brunsneglen oppholder seg.

Solveig og Rolf Hindhammer har dette på lager, og kan også komme med mer utdypende oppskrift på hvordan dette virker.

Ta kontakt på tlf: 979 87 846 for bestilling, eller bare møt opp på døra hos de.

Dette stoffet har forøvrig 2 års holdbarhet.16. juni 2020

Ikke overdriv vassforbruketAngvik vassverk melder om et voldsomt stort forbruk av vatn for tida. Dagsforbruket er godt over det dobbelte av det normale.

Vi må herved henstille til abonnentene om ikke å overdrive vassforbruket. Bl. a.  vatning av plener er strengt tatt ikke nødvendig.

Håper folk tar hensyn til denne henstillingen.12. juni 2020

Stor aktivitet på ridebanen i helga

Det blir stor aktivitet på ridebanen i helga med tilreisende fra hele fylket.
Det blir stor aktivitet på Angvik Ridebane med treningssamling i helga.

Det er venta flere tilreisende og det vil derfor bli en del heste-trafikk mellom bygda og ridebanen.

Dette gjelder i tidsrommet:
Fredag 12. juni fra kl. 17.30 - 20.00.
Lørdag 13. juni fra kl. 10.30 - 16.00.
Søndag 14. juni fra kl. 08.30 - 14.00.

Ellers blir det enkel kiosksalg, åpen for alle som tar turen:).

6. juni 2020

Befaring på Nonshammeren


Angvik Bygdelag på befaring. Fra venstre; Bjørnar Danielsen,
Kristin Lian, Marit Brakstad, Terje Angvik og Kirsti Angvik.
Foto:Vegard Indergård
 Tirsdag denne uka var hele styret i Angvik Bygdelag på befaring på Nonshammeren sammen med grunneier for å se på mulig plassering av ny gapahuk.

Som kjent fikk bygdelaget kr. 200 000,- i midler fra Tingvollstiftelsen til prosjektet ved årets tildeling.

Nå planlegges det for fullt både med tanke på plassering, adkomst og gapahuk-type.

Bygdelaget ønsker å engasjere bygdefolket å være med på dette, samt etter hvert ta del i dugnadsarbeid.

Dette kommer til å bli et fantastisk prosjekt for både store og små i bygda.5. juni 2020

Overflateredning i Angvikelva

Angvik Brannlag gjer seg klare til øvelse.
Tekst og foto: Ola Indergård

Det er ikkje berre brannar som er oppgåva for brannvesenet i vår tid. Like viktig er  redningsoppdrag av ulike slag.


Torsdag 28. mai stod overflateredning i elv på øvingsprogrammet. Instruktørar var Mikael Havnes Jørgensen frå Molde, og Lars Olav Høgset frå Batnfjorden.

Det var ein ivrig og engasjert gjeng som etter kvart kasta seg ut i den strie Angvikelva, med våtdraktar og hjelmar på seg, og med redningstau å halde tak i. 
Det er tydeleg å sjå at det er eit lag som tek oppgåvene seriøst, og som legg alt i å vere så godt førebudde som råd er til dei ulike oppgåvene dei kan få.

Redningsutstyret er utstyr som laget no har fått tildelt, i tillegg til ein redningsflåte. Seinare i år skal dei øve på redning frå sjøen.

Det er betryggande for indre del av kommunen å ha eit brann- og redningslag som fungerer så godt, og som blir meir og meir profesjonelle på dei ulike oppgåvene dei blir tildelte. "Kriminalsak" på Angvik skule

2. Klasse ved Angvik skule får hjelp frå politiet.
Tekst og foto: Angvik skule
Observante innbyggarar fekk kanskje med seg at vi hadde besøk av politiet på skulen i går. 2. klasse har nemleg jobba med ei «kriminalsak» denne veka.

På tysdag var klassebamsen sporlaust forsvunne, og elevane måtte hjelpe politiet å finne han. Dei skreiv etterlysingsskjema og brev til tjuven. Og i går, torsdag, kom ei patrulje frå forebyggende enhet i Kristiansund. Dei tok saka på høgste alvor, og hadde med seg både sperreband og utstyr for å ta fingeravtrykk.

Tusen takk for utruleg god hjelp frå politiet som hjalp oss med å få dette undervisningsopplegget til å bli så realistisk. Og for dei som lurar; dette var eit iscenesatt tjuveri, så det går ingen tjuvar laus i bygda så vidt vi veit.


Sjå fleire bilder her:29. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Idrettslag 27.05.20


-Årsmøtet vil bli avholdt i løpet av juni/juli.

-Sankthansfeiring blir arrangert som vanlig ved fabrikksaga, men i år uten servering av graut. Grillen vil bli fyrt opp.

-Idrettslaget planlegger å arrangere ryddedugnad langs kraftlinja opp mot skytterbanen, samt å sette i stand brua som går over bekken ved skytterbanen.  Kommer tilbake med info rundt dette.

-Turkonkurranse vil bli avholdt i år som tidligere år. Alle som går på, og skriver seg inn i turboka, på bygdas fem topper; Tortlihøgda, Storfjellet, Åbakkfjellet, Randa og Skjølsvikhammaren, vil være med i trekningen. Storfjellet og Åbakkfjellet har nå fått helt nye kvalitets-postkasser, som er kjøpt inn av idrettslaget.

-Faktura for årskontingent er nå sendt ut til alle som er registrert i vår medlemsbase. Om du ikke har fått faktura, men ønsker å være medlem i idrettslaget, og å støtte oss i arbeidet vi gjør, ta kontakt med oss på ; Angvikil@outlook.com , eller snakk med en av oss i styret.
Henrik, Arve og Sondre S.
Styret
25. mai 2020

Årsmøtereferat Angvik Vassverk


ANGVIK VASSVERK
avholdt sitt sitt årsmøte på Angvik Næringspark tirsdag 19.05, noe utsatt, pga Korona.

Av årsmeldingen går det fram at Mattilsynet har vært på befaring. Deres konklusjon var at vassverket fungerer godt, med gode resultat på vannprøver gjennom året. 

De påla imidlertid styret å sørge for låsing/sikring av alle kumlokk på brønnene, samt å lage ny prøvetakingsplan. Dette har blitt utført. Også ny plan for Internkontroll er blitt laget.

Videre har det blitt skiftet 20 gatelysarmaturer til ledlys. 12 nye ledarmaturer er innkjøpt, og skal monteres i løpet av 2020.

Vassavgifta har vært uforandra siden 2013. Årsmøtet vedtok ei lita heving: 

Vassavgift   heving fra kr 2600,- til kr 2800,-
                                                                                                                                            
Lysavgift, heving fra      kr   350,- til kr  400,-
                                                                                                                                            
 Til sammen,                                     kr. 3200,-
                                                                                                                                            
Mva                                                  kr.    800,-
                                                                                                                                            
Totalt                                                 kr.  4000,-, dvs. kr. 2000.- for halvåret.

Økonomien i vassverket er god, men vi står ovenfor en del investeringer, bl. a. til utskifting av kummer/kraner. Derfor er det  behov for heving av avgifta.

Valg.
Styret for 2020 består av Ketil Angvik, leder, Anders Danielsen, styremedl, Ola Indergård, styremedl.

Ellers et rolig år, med lite driftsproblemer, og et jevnt vassforbruk på 50 – 60 m3 pr døgn.18. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Bygdelag 13. maiSak 1. Gapahuk på Nessahammarn/Nonshammarn

           Vi har fått tildelt 200000,- kr. fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal gå til bygging av tursti og Gapahuk oppå Nessahammarn/Nonshammarn. Vi går for å kjøpe inn ferdig gapahuk/halvfabrikat, der opparbeiding av sti/vei, uteområde, samt montering av Gapahuken gjøres som dugnadsarbeid. Styret vil oppfordre folk til å melde seg til å bli med i ei prosjektgruppe, som skal ha som mål å få realisert dette prosjektet innen utgangen av oktober måned.

Håper at veldig mange har lyst til å være med på dette arbeidet.
Styret i Bygdelaget foretar en forhåndsbefaring i området på tirsdag kveld, 1800. Deretter så vil grunneiere som vil bli berørt av planene, bli kontaktet. Vi håper å kunne få en avtale med grunneiere, og få på plass de søknader som må til overfor offentlig myndighet, før sommerferien.


13. mai 2020

Penger til oss på "sør-landet" fra Tingvoll-stiftelsen

Angvik Bygdelag har fått tildelt kr. 200.000,- til gapahuk-prosjekt på Nessahamran.

Angvik IL-Ridning tildelt kr. 100.000,- til stall/utebokser på ridebanen.

Fagerlia Bygdelag kr. 100.000,- til omlegging tak på skolemuseumet.

Rolf Hindhammer kr. 15.000,- til bok-prosjekt.

Gratulerer til alle:)

28. april 2020

Ikke Hornblowers, men Vestlandstak inntar grendahuset til helga

Det klargjøres for nytt tak på Flemma
Grendahus (Alle foto: Bente Skjelstad

I helga som var, ble det klargjort for ny taktekking med en skikkelig dugnadsinnsats på Flemma Grendahus.

Gjengen dro til å fjerna og spyla vekk mose og løv, samt demonterte blekkbeslag.

Til helga blir det da som kjent ikke Hornblowers, men Vestlandstak som inntar grendahuset og gyver løs og skal legge ca 900 m2 med nytt tak.

Det har ikke vært skifta tak på grendahuset siden det stod ferdig i 1975, så en kan si det absolutt har gjort sitt.

Så satser vi på 40 nye år med konserter, quiz og arrangementer, under nytt og tett tak.
Alt av blekk-beslag fjernes og erstattes med
nye når nytt tak er på plass.
Torbjørn (på bildet), Marius, Joakim, Hans Rune,
Bente og basen Gunnvald med stor dugnads-
innsats i helga.