16. februar 2018

Forhåndssalg av billetter til Robbie Williams Night starter 3. mars kl. 09.00 Bunnpris Angvik

Lørdag 3. mars kl. 09.00 starter forhåndssalget av billetter til Robbie Williams Night 2018. Selges på Bunnpris Angvik

OBS: kun 75 billetter legges ut på forhåndssalg. 

Ordinært salg fra mandag kl. 09.00 på nettportalen Hoopla.no. Da legges det ut billetter for begge konsertene i Flemma.

7. februar 2018

Endelege resultat fra innbyggarhøyringane - tilråding frå Fylkesmannen 23. mars

Endelege resultat fra innbyggarhøyringane er klare og resultat etter kjønn og alder er publisert (sjå bilete over). 

Fylkesmannen ber vidare om følgjande vurdering frå Gjemnes kommunestyre:


  1. Kva for konsekvensar vil det gi for Gjemnes kommune at bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem blir ført over til nye Molde kommune.
  2. Korleis vurderer kommunestyret resultatet frå innbyggarhøyringa.2. februar 2018

29. januar 2018

Innbyggerhøringene for Indre er klare

Her er foreløpig resultat av innbyggerhøringene i Indre Gjemnes. Svarprosent på 80

                                                                                

Bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Heggem/Øye i Gjemnes kommune søker til nye Molde kommune

GJEMNES
 Bli i egen kommune

35%
Overflytting Molde

57%
Vet ikke

7%
Svarprosent

80%


22. januar 2018

Informasjon fra Opinion vedrørende telefonhøringa


Telefonhøringa fortsetter ut denne uka, men les info fra Opinion hvis du ennå ikke er oppringt.
16. januar 2018

Quiz i Flemma

Quiz i Flemma fredag 19. januar. Kort påmeldingsfrist.
10. januar 2018

Folkemøte i Flemma


Kommer du på folkemøte i morgen torsdag 11. januar kl. 19.00 på Flemma
 grendahus? Bildet er fra folkemøte i forbindelse med kommunereformen i 2016.
(Foto: Ricard Neergaard, RB)
I forbindelse med folkemøtet i Flemma i morgen torsdag 11. januar 2017 kl. 19.00, legger vi ut søknaden om grensejustering på siden her. Den ligger nå på høyre side under "Linker".

Dette er søknaden om utredning av grensejustering som styret i Angvik Bygdelag sendte i etterkant av kommunestyremøtevedtaket i slutten av juni i 2016, der det som kjent ble et flertall for å fortsette som egen kommune.
Det er denne som danner grunnlaget for den prosessen som nå utredes.

Det appeleres samtidig om at folket i Indre møter opp på folkemøte i morgen, hvor en får en full gjennomgang av hele saken. Bakgrunn for søknaden, prosessen og veien videre. Ordfører Knut Sjømæling og rådmann Birgit Eliassen fra Gjemnes kommune er invitert, samt ordføreren i Molde og leder av fellesnemnda for nye Molde kommune, Torgeir Dahl! Møt opp folkens!!

6. januar 2018

4. januar 2018

Hva er status for utkant-Molde idag, Torgeir Dahl?

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, sier de idag har en
desetralisert skole- og barnehagestruktur som skal
understøtte en balansert vekst i hele kommunen, og at dette
er en politikk som blir videreført i nye Molde kommune.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL, RB
Gjennom utredningen om en eventuell grensejustering opplever vi at mange er skeptiske til å bli en utkant av Molde. Mange mener at ved en eventuell innlemmelse i Molde, vil vi bare bli en utkant som ikke har noen stemmerett, eller at det kommer til å bli sammenslåing av skoler og barnehager så snart dette eventuelt blir en realitet.

Angvikposten gjorde derfor en hendvendelse til ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, der vi stilte han spørsmål om status på utkantene idag, slik som Kleiveområdet, Skålahalvøya og Bolsøya.

"I motsetning til Ålesund og Kristiansund har vi i Molde et kommunestyre og ikke et bystyre. I det ligger det en erkjennelse av at Molde kommune ikke primært er en bykommune, men en landkommune med betydelige landbruksressurser.".22. desember 2017

Grensejustering, ikke deling

Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå avgjort etter spørsmål fra ordfører og rådmann i Gjemnes i saken.

Dvs at prosessen vil gå sin gang slik som skissert. 

Det er også kommet informasjon fra Fylkesmannen vedr. innbyggerhøringa; 

"Fylkesmannen vil med dette infoskrivet gjere greie for telefonundersøkinga som skal gjennomførast i samband med vår utgreiing av grensejustering. Dette gjeld mogleg grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.19. desember 2017

God gammaldags jultrefest

4. Juledag kl 16:00 blir det "God, gammeldags juletrefest» på bedehuset i Angvik.


Det blir underholdning, rømmegrøt, kaffe med noe attåt, julesang, juleevangeliet m.m.


Og kanskje kommer nissen i år også...

Hjertlig velkommen!

18. desember 2017

Gjemnes kommune vil framstå som et blodfattig restområde

Geir Vinsand mener Gjemnes kommune må avklare veivalg og 
langsiktige løsninger med de endringene og rammebetingelsene 
som nå blir lagt i årene framover.(Foto: Janne-Marit M. Falch)
Frykter at utsettelse av nødvendige beslutninger i Gjemnes kommunestyre kan svekke kommunens økonomiske og faglige forutsetninger.

Det sier Geir Vinsand i NIVI-analyse, en av landets fremste eksperter på kommunal forvaltning og en av de med mest erfaring og best oversikt over kommunereformen. Vinsand jobber blant annet med å rådgi norske kommuner i forbindelse med reformen.

Angvikposten tok kontakt med han i forbindelse med utredningsarbeidet av grensejustering der vi stilte han noen spørsmål om hans vurdering rundt dette temaet.

Hvilke tanker har du rundt grensejusteringssøknaden for bygdene i Indre Gjemnes, altså bygdene/grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka?14. desember 2017

Førjulskonsert på Angvik Bedehus

Den tradisjonelle førjulskonserten blir på Angvik Bedehus laurdag 23.12. kl. 18.00.

Program:
-      Solosang: Marit Silset
-      Flemma Songlag
-      Jule-evangeliet
-      Angvik Hornmusikk.


Vi ønsker alle hjerteleg velkommen til
konserten.

Angvik Hornmusikk

Leserinnlegg fra Lars Wiik

Gjemnes kommune -  ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 - 2021 !

Gjemnes kommunestyre  behandlet den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 - 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i  hele kommunen, satsing  i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel,  kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører  prioriteringer.

Folketallet  i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.