19. november 2020

Juletrefesten blir avlyst i år

Det blir ikke juletrefest i år pga pandemien.
Juletrefestkomiteen 2020 avlyser årets juletrefest pga koronapandemien.

Vi satser på å møtes til trivelig lag jula 2021.18. november 2020

Årsmøte i Flemma Gravstedforening

Årsmøte i Flemma Gravstedforening
30 november kl. 20.

Det ordinære årsmøtet ble utsatt på grunn av koronapandemien. Det er likevel ønskelig å få avholdt valg før året er omme. Styret kaller derfor inn til årsmøte mandag 30.november kl.20.00 på Grendahuset.

 Sakliste: årsberetning

               gjennomgang av revidert regnskap

               valg

 Det blir ikke anledning til å melde inn saker til behandling på dette årsmøtet.

 Vi har valgt å ikke ha servering på møtet.

 Styret.

 11. november 2020

Operaens Blåsekvintett på Haltenlåven lørdag 21. november

Velkommen til konsert på Haltenlåven i Flemma igjen.

 

Vi følger koronareglene og lar spennende og vidunderlig musikk klinge i denne underlige tiden som tar fra oss så meget. 

 

Programmet består hovedsakelig av nederlandsk musikk (hornisten Eric Dullaert er jo opprinnelig fra Holland) med noko norsk attåt. 

 

Det er i år det femte året Operaens Blåsekvintett gir konsert i Oktaven.

 

Vi får også høre det nye medlemmet av kvintetten, en serbisk fløytist, som er ansatt i operaen etter Carina Sørum Øgaard.  2. november 2020

Øydelegging ved Angvik skule

Vi har opplevd fleire gonger denne hausten at ting har vorte øydelagt på uteområdet på skulen. 

Skraping og skriving på benkar og bordtennisbord, riping på vindu osv. Dette foregår på ettermiddag eller helg. 

Fredag starta 6. og 7. klasse med å dekorere treet ved innkjørselen på skulen med fingerhekling. Dette hadde dei lagt mykje arbeid i. 

Skuffelsen var difor stor då dei kom på skulen i dag og oppdaga at nokon hadde kutta over trådane og øydelagt det dei hadde gjort på fredag.

Dersom nokon veit kva som har skjedd, vil vi gjerne ha beskjed! Helsing elevar og tilsette på Angvik skule27. oktober 2020

Angvik-konsertane gjennom snart 20 år

Helgas konsert med Frida Ånnevik er den 34. i rekken. Her et tilbakeblikk fra oppstarten i 2001


Det starta i Sollilia i 2001, Gro Kjelleberg Solli drog det heile i gang, med konsert heime oppi Lia. Ho hadde fått med seg ei gruppe, dei kalla seg Brann i Blått. Scena var låvebrua, og publikum sat på graset i bakkana ovafor løa.


Fra ein av konsertane oppi Lia

Dette vart starten på ei lang, lang rekkje med konsertar, kvar sommar kom det nye grupper og artistar opp dit. Og Gro ville og gjerne få med ungar frå nærområdet til å delta i konsertane. Denne blandinga av profesjonelle musikarar, og skuleungane, var eit framifrå og verdfullt samarbeid.

Det tekniske vart det med kvart Angvik Hornmusikk som tok seg av, i samarbeid med Indre Gjemnes Bygdekvinnelag, som stod for kaffe- og matsal. Og menyen var graut og bakels. Seinare vart det ein eigen komite som har vore administrativt ansvarleg for konsertane.

Mykje folk på kaia, her frå 2010

Fram til 2009 var alle konsertane oppi Sollilia. Med kvart vart det større behov for plass, scena måtte utvidas, og kjøkken og stue vart «backstage» for artistane. Det hadde no kome hotell nede i bygda, og arrangørane vart tende på å utvide konsertprosjektet til å ha fleire konsertar. Så frå  2009 vart det konsert både på hotellet, og oppi Lia. Og i tillegg vart det nokre år bygdedag på hotellområdet, med salsboder, konkurransar, minikonsertar, andeløp,  og omvising på museet og i galleriet. Populært, men svært arbeidskrevjande. 

Over 300 betalande på konsert med Ola Kvernberg, Gro 
Kjelleberg Solli, Unni Boksaasp og Frode Alnæs

I 2015 vart den siste konserten i Sollilia arrangert. Både huseigarar og komite syntes det med kvart vart for krevjande. Så den siste artisten der oppe, vart Lillebjørn Nilsen. Frå da av vart heile arrangementet lagt til Angvik Gamle Handelssted. Der har det sidan vore konsert på fredag og laurdag kveld. Ja, i 2017 vart det heile fire konsertar. Ein på fredag med Frode Alnes. Så på laurdag var det lunsjkonsert med Kari Rueslåtten, og på kveld var det Jack Vreesvijk. Og på søndag var det Gro Kjelleberg Solli, Erik Fostervoll og Øystein Sanbukt. Den siste var på Angvik Bedehus.

Kano-konkurranse var eit populært innslag under 
Sommarkonsertane

Dei to siste åra har aktiviteten vorte skore litt ned. I 2019 var det to konsertar, og i år blir det berre ein, med Frida Ånnevik. Men at det blir berre ein i år er på grunn av korona-situasjonen. Ein vil ha eit trygt arrangement, der ein vil gjennomføre strengt alle reglar vedr. pandemien. Difor fann vi det tryggast å berre ha ein konsert.
Frå markedsplassen

Stor spenning før finalane i kano-konkurransen


Også var det andeløp tilslutt...
22. oktober 2020

Gapahuken er plassert!

Plassering av gapahuken med utsetting av markerte 
tre-pinner (Alle bilder Angvik Bygdelag).

Da er gapahuken, eller view-point Angvik, plassert med markerte stikker i terrenget, et stykke vest for Nessahamran, og et nytt steg mot realisering er tatt.
Den blir liggende på eiendommen til Bernt Angvik, som har godkjent planene.

Nå tas det forbehold om at kommunen godkjenner søknaden som er  til behandling, men det antas at det skal gå i orden.

Råbygget ble bygget på Næringsparken, plukka ned og kjørt opp for lagring på Lunningsplassen opp mot Nessahamran.

Tanken er å få kjørt opp dette nå i vinter med 
snøscooter.

Godt fornøyd over å endelig har blitt enig om 
plassering:).
For de som har vært med i prosessen, vet det har vært 
diskutert i mange runder om akkurat det. F. v: Bjørnar
Danielsen, Terje Angvik og Espen Kjærnli.

Det legges opp til en gapahuk på ca 3,5 meter bredde og ca 5,5 meter lengde. Det er tenkt montert en åpen ved-ovn inne i gapahuken, godt i le for vær og vind.  
Det skal lages en god platting utenfor, med sittemuligheter og mulig bålplass ute. Det må ryddes litt skog for å få åpnet opp for utsikt ned mot bygda og utover Tingvollfjorden.

Det skal også settes opp ei ved-bod på siden av selve gapahuken.

Mange ting skal på plass og det vil bli kalla inn til dugnad når alt er godkjent og klart for å starte.

Dette vil bli en fantastisk plass for store og små:).


Råbygget før demontering i hallen ved Næringsparken.
7. september 2020

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell.
Det ble en flott 4. plass for Angvik Gamle Handelssted i Nettavisens kåring over de beste hotellene i Norge 2020.

Ullensvang Hotell vant kåringen, med Hotell Britannia på 2. og Grand Hotell Flekkefjord på 3. plass.

All honnør til alle på Angvik Gamle som har jobba målbevisst og hardt for å komme helt oppi tet-sjiktet med de beste hotellene i landet.

Gratulerer med plasseringen:).Angvik IL deler ut kr. 30 000,- til gode formål

Referat fra årsmøte i Angvik IL:

-Bevilger 30.000 i tilskudd til gode formål, fordelt på 10.000 til hestesportsklubben, 10.000 til Fagerlia skisenter og 10.000 til lysløypa på Osmarka.

-Satt i gang arbeid med å vedlikeholde løypetraséne for langrennski i bygda. Nybygd bru ved skytterbanen er ferdigstilt.

-Oppfordrer alle til å delta i vår tidligere annonserte turkonkurranse, som pågår frem til 15 oktober.

-Årets styre består av Henrik Indergård, Arve Varvik og Sondre Skjølsvik. Varamedlem er Vegard Indergård -Valgkomité består av Arne Glæstad og Stine Sorthe.3. september 2020

Prosjekt Gapahuk - oppdatering

Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.
Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.Angvik Bygdelag fikk i mai måned tildelt 200000,- fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal brukes til å realisere våre planer om å bygge et utsiktpunkt/Gapahuk oppå Nessahammarn.


Det skal ikke legges skjul på at det har vært vanskelig å kunne enes om hva som skal bygges, og hvordan den skal se ut. Styret besluttet da å sette ned en prosjektgruppe, med fullmakter til å lande et forslag, som vi kunne bli enig om.Prosjekt gruppa består av følgende personer:

Terje Angvik

Svein Ola Indergård

Thomas Angvik

 Med en slik sammensetning, så sier det seg selv, at det heller ikke her var enkelt å komme frem til en skisse som vi alle kunne stille oss bak. Det vart litt ta og gi, men vi vart da tilslutt enige om hovedpunkta.

1. Gapahuken skal bygges av oss, og ikke kjøpes som et byggesett.

2. Bygget blir på ca. 3x6 m

3. Det blir bygd som en stavlaftkonstruksjon.

4. Det blir mønt tak, med like lange taksider.

5. Tak og vegger kles med bord

6. Det skal være tregulv inni Gapahuken.

7. Det skal være et ildsted inni Gapahuken, med pipe gjennom taket.

 

Svein Ola blir hovedansvarlig for byggeprosessen, som vil bli utført på følgende måte.

 

Vi velger å bygge ferdig Gapahuken nede på vårt lager på Næringsparken.

Den vil deretter bli demontert, og lagt på lager, til vi får mulighet til å kjøre opp materialene med snøscooter til vinteren.

Monteringsarbeidet starter deretter så snart som forholdene tillater det, stipulert til mai 2021.


Jeg er i dialog med veistyret, som eier veien oppover til Nessahammarn, og vil be styret der om tillatelse til å foreta lett vedlikeholdsarbeid på skogsbilvei, fra Lunningsplassen, der kjørbar vei ender idag, og til S- svingen, noen hundre meter videre oppover mot Nessahammarn. Her ønsker vi å foreta grøftrens, og ellers grave ned stikkrenner der det måtte være behov. Fra der vi tar av fra skogsveien, så blir det natursti, evt. klopper dersom det skulle vise seg hensiktmessig. Berørte grunneiere vil selvfølgelig både varsles, og tillatelser innhentes der dette er naturlig. Intet blir utført, uten grunneiers samtykke.

 

Vi ønsker å komme igang med dugnadsarbeidet allerede førstkommende tirsdag, den 8. sept. Arbeidet starter opp i vår lagerhall, lengst mot Nesset.

 

Bygda er full av tømrere, og det er derfor naturlig for oss, å spørre dem, først og fremst, om de vil være med på dette dugnadsarbeidet.

 

Vi ønsker at dette arbeidet skal gå hurtig fremover, med 3 dugnadskvelder i uka. Tirsdag-onsdag-torsdag.

 3 snekkerlag, med 4-5 snekkere.

 

Vi har ikke spurt noen enda, om de vil være med på dette, men vi håper på stor oppslutning, da dette vil være med på å bidra til enda større bolyst, og inspirason til kortreist tur i vårt nærområde, med nydelig utsikt over bygda og Tingvollfjorden.

 

Disse laga har vi satt opp:

 

Lag 1:  Svein Ola                   Lag 2: Terje                          Lag 3:  Thomas

            Tomek                                   Stein Morten                         Ola B.

            Ørjan                                     Kristian                                 Joakim

            Anders                                  Knut B.                                  Bjørnar

                                                                                                       Stephen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           på tirsdager, 1800-2100        på onsdager, 1800-2100       på torsdager.1800-2100

 

Byggeprosjektet er av begrenset omfang, og størrelse, og vi vurderer det derfor slik, at det ikke er hensiktsmessig med flere enn 4-5 arbeidere pr. kveld. 3-4 uker, så er Gapahuken ferdig...tror vi.

Utstyr som er nødvendig de første kveldene, er først og fremst motorsag, batteri eller eldrift. De som har, bør ta med dette.

 

På første dugnadskvelden tirsdag den 8. sept., starter vi opp arbeidet kl. 1800, og jobber frem til 2100, med en innlagt kaffipause selvfølgerlig. Svein Ola vil da presentere oss en arbeidsskisse, som vi har å arbeide ut ifra.

 

Håper på mange trivelige arbeidsøkter utover, i et flott lokale, der vi er helt uavhengig av været utenfor.

 

 

Terje Angvik

Leder

Angvik bygdelag Quiz på Flemma Grendahus


 27. august 2020

Stem fram Angvik Gamle Handelssted som Norges beste hotell 2020

Angvik Gamle Handelssted er blant de 48 nominerte til kåringen Norges beste hotell 2020.

Her deltar de sammen med flere av de store hotellene fra de største byene, derfor prøver vi å mobilisere for å få stemmer.

Ser man på rating fra de forskjellige nettstedene som booking.com, hotels.com, tripadviser osv., ligger Angvik Gamle Handelssted helt i tet sjiktet:). 

BLI DERFOR MED Å STEM🙏.

Stem her.24. august 2020

Årsmøte i Angvik IL

 Årsmøte i Angvik IL, den 1 september kl. 19:00, på bygdestua.

Vanlige årsmøtesaker, valg av styremedlemmer. Saker som skal tas opp, må sendes inn innen 28 august.
Velkommen!


25. juni 2020

Prosjektet Haltlitunet Nord er godt igang

Grunnentreprenør John Aspaas trauer ut masser for ny vei.
(Alle foto: Vegard Indergård)
Grunnarbeidet for de 4 nye boligene i Haltlitunet Nord i regi Stiftelsen Angvik Boliger, er kommet godt igang.

Grunnentreprenør, John Aspaas, trauer ut masser og har så langt etablert deler av tilkomstveien.

Etterhvert vil også selve boligtomtene bli planert og gjort klart for bygging.

Det er Byggspesialisten A. Hammerø fra Molde som leverer byggesettene og skal sette opp de 4 husene.

Husene har ei grunnflate på  ca 90 m2 og har 3 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og carport med egen sportsbod.

De blir liggende sydvent med flott utsikt over Sunndalsfjorden.

Planen er innflyttingsklare boliger til jul.


Avkjøring fra Plassavegen.

Det blir fantastisk utsikt fra de nye husene.