7. september 2020

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell

Angvik Gamle Handelssted - kåret til landets 4. beste hotell.
Det ble en flott 4. plass for Angvik Gamle Handelssted i Nettavisens kåring over de beste hotellene i Norge 2020.

Ullensvang Hotell vant kåringen, med Hotell Britannia på 2. og Grand Hotell Flekkefjord på 3. plass.

All honnør til alle på Angvik Gamle som har jobba målbevisst og hardt for å komme helt oppi tet-sjiktet med de beste hotellene i landet.

Gratulerer med plasseringen:).Angvik IL deler ut kr. 30 000,- til gode formål

Referat fra årsmøte i Angvik IL:

-Bevilger 30.000 i tilskudd til gode formål, fordelt på 10.000 til hestesportsklubben, 10.000 til Fagerlia skisenter og 10.000 til lysløypa på Osmarka.

-Satt i gang arbeid med å vedlikeholde løypetraséne for langrennski i bygda. Nybygd bru ved skytterbanen er ferdigstilt.

-Oppfordrer alle til å delta i vår tidligere annonserte turkonkurranse, som pågår frem til 15 oktober.

-Årets styre består av Henrik Indergård, Arve Varvik og Sondre Skjølsvik. Varamedlem er Vegard Indergård -Valgkomité består av Arne Glæstad og Stine Sorthe.3. september 2020

Prosjekt Gapahuk - oppdatering

Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.
Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.Angvik Bygdelag fikk i mai måned tildelt 200000,- fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal brukes til å realisere våre planer om å bygge et utsiktpunkt/Gapahuk oppå Nessahammarn.


Det skal ikke legges skjul på at det har vært vanskelig å kunne enes om hva som skal bygges, og hvordan den skal se ut. Styret besluttet da å sette ned en prosjektgruppe, med fullmakter til å lande et forslag, som vi kunne bli enig om.Prosjekt gruppa består av følgende personer:

Terje Angvik

Svein Ola Indergård

Thomas Angvik

 Med en slik sammensetning, så sier det seg selv, at det heller ikke her var enkelt å komme frem til en skisse som vi alle kunne stille oss bak. Det vart litt ta og gi, men vi vart da tilslutt enige om hovedpunkta.

1. Gapahuken skal bygges av oss, og ikke kjøpes som et byggesett.

2. Bygget blir på ca. 3x6 m

3. Det blir bygd som en stavlaftkonstruksjon.

4. Det blir mønt tak, med like lange taksider.

5. Tak og vegger kles med bord

6. Det skal være tregulv inni Gapahuken.

7. Det skal være et ildsted inni Gapahuken, med pipe gjennom taket.

 

Svein Ola blir hovedansvarlig for byggeprosessen, som vil bli utført på følgende måte.

 

Vi velger å bygge ferdig Gapahuken nede på vårt lager på Næringsparken.

Den vil deretter bli demontert, og lagt på lager, til vi får mulighet til å kjøre opp materialene med snøscooter til vinteren.

Monteringsarbeidet starter deretter så snart som forholdene tillater det, stipulert til mai 2021.


Jeg er i dialog med veistyret, som eier veien oppover til Nessahammarn, og vil be styret der om tillatelse til å foreta lett vedlikeholdsarbeid på skogsbilvei, fra Lunningsplassen, der kjørbar vei ender idag, og til S- svingen, noen hundre meter videre oppover mot Nessahammarn. Her ønsker vi å foreta grøftrens, og ellers grave ned stikkrenner der det måtte være behov. Fra der vi tar av fra skogsveien, så blir det natursti, evt. klopper dersom det skulle vise seg hensiktmessig. Berørte grunneiere vil selvfølgelig både varsles, og tillatelser innhentes der dette er naturlig. Intet blir utført, uten grunneiers samtykke.

 

Vi ønsker å komme igang med dugnadsarbeidet allerede førstkommende tirsdag, den 8. sept. Arbeidet starter opp i vår lagerhall, lengst mot Nesset.

 

Bygda er full av tømrere, og det er derfor naturlig for oss, å spørre dem, først og fremst, om de vil være med på dette dugnadsarbeidet.

 

Vi ønsker at dette arbeidet skal gå hurtig fremover, med 3 dugnadskvelder i uka. Tirsdag-onsdag-torsdag.

 3 snekkerlag, med 4-5 snekkere.

 

Vi har ikke spurt noen enda, om de vil være med på dette, men vi håper på stor oppslutning, da dette vil være med på å bidra til enda større bolyst, og inspirason til kortreist tur i vårt nærområde, med nydelig utsikt over bygda og Tingvollfjorden.

 

Disse laga har vi satt opp:

 

Lag 1:  Svein Ola                   Lag 2: Terje                          Lag 3:  Thomas

            Tomek                                   Stein Morten                         Ola B.

            Ørjan                                     Kristian                                 Joakim

            Anders                                  Knut B.                                  Bjørnar

                                                                                                       Stephen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           på tirsdager, 1800-2100        på onsdager, 1800-2100       på torsdager.1800-2100

 

Byggeprosjektet er av begrenset omfang, og størrelse, og vi vurderer det derfor slik, at det ikke er hensiktsmessig med flere enn 4-5 arbeidere pr. kveld. 3-4 uker, så er Gapahuken ferdig...tror vi.

Utstyr som er nødvendig de første kveldene, er først og fremst motorsag, batteri eller eldrift. De som har, bør ta med dette.

 

På første dugnadskvelden tirsdag den 8. sept., starter vi opp arbeidet kl. 1800, og jobber frem til 2100, med en innlagt kaffipause selvfølgerlig. Svein Ola vil da presentere oss en arbeidsskisse, som vi har å arbeide ut ifra.

 

Håper på mange trivelige arbeidsøkter utover, i et flott lokale, der vi er helt uavhengig av været utenfor.

 

 

Terje Angvik

Leder

Angvik bygdelag Quiz på Flemma Grendahus


 27. august 2020

Stem fram Angvik Gamle Handelssted som Norges beste hotell 2020

Angvik Gamle Handelssted er blant de 48 nominerte til kåringen Norges beste hotell 2020.

Her deltar de sammen med flere av de store hotellene fra de største byene, derfor prøver vi å mobilisere for å få stemmer.

Ser man på rating fra de forskjellige nettstedene som booking.com, hotels.com, tripadviser osv., ligger Angvik Gamle Handelssted helt i tet sjiktet:). 

BLI DERFOR MED Å STEM🙏.

Stem her.24. august 2020

Årsmøte i Angvik IL

 Årsmøte i Angvik IL, den 1 september kl. 19:00, på bygdestua.

Vanlige årsmøtesaker, valg av styremedlemmer. Saker som skal tas opp, må sendes inn innen 28 august.
Velkommen!


25. juni 2020

Prosjektet Haltlitunet Nord er godt igang

Grunnentreprenør John Aspaas trauer ut masser for ny vei.
(Alle foto: Vegard Indergård)
Grunnarbeidet for de 4 nye boligene i Haltlitunet Nord i regi Stiftelsen Angvik Boliger, er kommet godt igang.

Grunnentreprenør, John Aspaas, trauer ut masser og har så langt etablert deler av tilkomstveien.

Etterhvert vil også selve boligtomtene bli planert og gjort klart for bygging.

Det er Byggspesialisten A. Hammerø fra Molde som leverer byggesettene og skal sette opp de 4 husene.

Husene har ei grunnflate på  ca 90 m2 og har 3 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og carport med egen sportsbod.

De blir liggende sydvent med flott utsikt over Sunndalsfjorden.

Planen er innflyttingsklare boliger til jul.


Avkjøring fra Plassavegen.

Det blir fantastisk utsikt fra de nye husene.
22. juni 2020

St. Hans-feiring

Sankthansfeiring arrangeres på fabrikkøran tirsdag kl 18:00.

Grillen blir fyrt opp. Dessverre ingen salg av rømmegrøt i år, av korona-preventive hensyn.


Vel møtt!


Angvik IL


Kampen mot brunsneglen fortsetter..

Kampen mot denne karen fortsetter...
Kampen mot brunsneglen fortsetter ufortrødent videre og i år tilbys et annet virkemiddel enn årene før, nemlig pellets-stoffet Ferramol.

Dette selges i poser på 250 gram og det er kr. 60,- pr. pose.

Dette strøs utover der hvor en tenker brunsneglen oppholder seg.

Solveig og Rolf Hindhammer har dette på lager, og kan også komme med mer utdypende oppskrift på hvordan dette virker.

Ta kontakt på tlf: 979 87 846 for bestilling, eller bare møt opp på døra hos de.

Dette stoffet har forøvrig 2 års holdbarhet.16. juni 2020

Ikke overdriv vassforbruketAngvik vassverk melder om et voldsomt stort forbruk av vatn for tida. Dagsforbruket er godt over det dobbelte av det normale.

Vi må herved henstille til abonnentene om ikke å overdrive vassforbruket. Bl. a.  vatning av plener er strengt tatt ikke nødvendig.

Håper folk tar hensyn til denne henstillingen.12. juni 2020

Stor aktivitet på ridebanen i helga

Det blir stor aktivitet på ridebanen i helga med tilreisende fra hele fylket.
Det blir stor aktivitet på Angvik Ridebane med treningssamling i helga.

Det er venta flere tilreisende og det vil derfor bli en del heste-trafikk mellom bygda og ridebanen.

Dette gjelder i tidsrommet:
Fredag 12. juni fra kl. 17.30 - 20.00.
Lørdag 13. juni fra kl. 10.30 - 16.00.
Søndag 14. juni fra kl. 08.30 - 14.00.

Ellers blir det enkel kiosksalg, åpen for alle som tar turen:).

6. juni 2020

Befaring på Nonshammeren


Angvik Bygdelag på befaring. Fra venstre; Bjørnar Danielsen,
Kristin Lian, Marit Brakstad, Terje Angvik og Kirsti Angvik.
Foto:Vegard Indergård
 Tirsdag denne uka var hele styret i Angvik Bygdelag på befaring på Nonshammeren sammen med grunneier for å se på mulig plassering av ny gapahuk.

Som kjent fikk bygdelaget kr. 200 000,- i midler fra Tingvollstiftelsen til prosjektet ved årets tildeling.

Nå planlegges det for fullt både med tanke på plassering, adkomst og gapahuk-type.

Bygdelaget ønsker å engasjere bygdefolket å være med på dette, samt etter hvert ta del i dugnadsarbeid.

Dette kommer til å bli et fantastisk prosjekt for både store og små i bygda.5. juni 2020

Overflateredning i Angvikelva

Angvik Brannlag gjer seg klare til øvelse.
Tekst og foto: Ola Indergård

Det er ikkje berre brannar som er oppgåva for brannvesenet i vår tid. Like viktig er  redningsoppdrag av ulike slag.


Torsdag 28. mai stod overflateredning i elv på øvingsprogrammet. Instruktørar var Mikael Havnes Jørgensen frå Molde, og Lars Olav Høgset frå Batnfjorden.

Det var ein ivrig og engasjert gjeng som etter kvart kasta seg ut i den strie Angvikelva, med våtdraktar og hjelmar på seg, og med redningstau å halde tak i. 
Det er tydeleg å sjå at det er eit lag som tek oppgåvene seriøst, og som legg alt i å vere så godt førebudde som råd er til dei ulike oppgåvene dei kan få.

Redningsutstyret er utstyr som laget no har fått tildelt, i tillegg til ein redningsflåte. Seinare i år skal dei øve på redning frå sjøen.

Det er betryggande for indre del av kommunen å ha eit brann- og redningslag som fungerer så godt, og som blir meir og meir profesjonelle på dei ulike oppgåvene dei blir tildelte. "Kriminalsak" på Angvik skule

2. Klasse ved Angvik skule får hjelp frå politiet.
Tekst og foto: Angvik skule
Observante innbyggarar fekk kanskje med seg at vi hadde besøk av politiet på skulen i går. 2. klasse har nemleg jobba med ei «kriminalsak» denne veka.

På tysdag var klassebamsen sporlaust forsvunne, og elevane måtte hjelpe politiet å finne han. Dei skreiv etterlysingsskjema og brev til tjuven. Og i går, torsdag, kom ei patrulje frå forebyggende enhet i Kristiansund. Dei tok saka på høgste alvor, og hadde med seg både sperreband og utstyr for å ta fingeravtrykk.

Tusen takk for utruleg god hjelp frå politiet som hjalp oss med å få dette undervisningsopplegget til å bli så realistisk. Og for dei som lurar; dette var eit iscenesatt tjuveri, så det går ingen tjuvar laus i bygda så vidt vi veit.


Sjå fleire bilder her:29. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Idrettslag 27.05.20


-Årsmøtet vil bli avholdt i løpet av juni/juli.

-Sankthansfeiring blir arrangert som vanlig ved fabrikksaga, men i år uten servering av graut. Grillen vil bli fyrt opp.

-Idrettslaget planlegger å arrangere ryddedugnad langs kraftlinja opp mot skytterbanen, samt å sette i stand brua som går over bekken ved skytterbanen.  Kommer tilbake med info rundt dette.

-Turkonkurranse vil bli avholdt i år som tidligere år. Alle som går på, og skriver seg inn i turboka, på bygdas fem topper; Tortlihøgda, Storfjellet, Åbakkfjellet, Randa og Skjølsvikhammaren, vil være med i trekningen. Storfjellet og Åbakkfjellet har nå fått helt nye kvalitets-postkasser, som er kjøpt inn av idrettslaget.

-Faktura for årskontingent er nå sendt ut til alle som er registrert i vår medlemsbase. Om du ikke har fått faktura, men ønsker å være medlem i idrettslaget, og å støtte oss i arbeidet vi gjør, ta kontakt med oss på ; Angvikil@outlook.com , eller snakk med en av oss i styret.
Henrik, Arve og Sondre S.
Styret