30. april 2012

Årsmøte/bygdakveld

Onsdag 2. mai kl 19, avholdes årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue. Det blir vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtene legges det som vanlig opp til bygdemøte, der det bl. a. vil bli tatt opp:

- Kommunestruktur. Hva mener bygdefolket om dette? Skal vi fortsatt holde liv i Gjemnes kommune? Ønsker vi en sammenslåing med andre kommuner? Hvilken veg ønsker vi å gå i en evt. sammenslåingsprosess?

- Angvik 2020 - arealdel. Vil noen bli med i ei prosjektgruppe å legge føringene for hvordan vi ønsker bygda vår mot år 2020? Vi vil presentere noen ideer opp mot dette arbeidet.

Vi ønsker alle vel møtt!

25. april 2012

Gatelysa slukkes


Nå er kveldene blitt så lyse at styret i Vassverket har besluttet å slokke gatelysa for sommeren.
Dette er selvsagt for å spare.

Mvh. styret


13. april 2012

Godt voksen-kveld


Vi prøver oss med en Godt voksen-kveld igjen, på Bygdastuå

ONSDAG 18. APRIL KL. 19.30.

Det blir vanlig opplegg:
-Litt opplesning
-Vi ser på gamle bilder
-Loddsalg
-Og mye tid til prat.
-Gryterett, kaffe og kake


Hjertelig velkommen.

NB! Årsmøtet til Angvik Bygdelaget og Angvik Bygdestue er igjen utsatt, til 2. mai.


10. april 2012

Strikkekafé på Bygdastuå


Strikkekafè på Bygdastuå, onsdag 11.april 2012 kl 19.30.

Loddsalg, kaffe og kaker.

Hjertelig velkommen!


Årsmøtet i Angvik Bygdelag og Bygdestue utsettes

Årsmøtet i Angvik Bygdelag og Bygdestue som var annonsert skulle avholdes onsdag 11. april, utsettes til onsdag 2.mai kl. 19. på Bygdastuå.