28. april 2020

Ikke Hornblowers, men Vestlandstak inntar grendahuset til helga

Det klargjøres for nytt tak på Flemma
Grendahus (Alle foto: Bente Skjelstad

I helga som var, ble det klargjort for ny taktekking med en skikkelig dugnadsinnsats på Flemma Grendahus.

Gjengen dro til å fjerna og spyla vekk mose og løv, samt demonterte blekkbeslag.

Til helga blir det da som kjent ikke Hornblowers, men Vestlandstak som inntar grendahuset og gyver løs og skal legge ca 900 m2 med nytt tak.

Det har ikke vært skifta tak på grendahuset siden det stod ferdig i 1975, så en kan si det absolutt har gjort sitt.

Så satser vi på 40 nye år med konserter, quiz og arrangementer, under nytt og tett tak.
Alt av blekk-beslag fjernes og erstattes med
nye når nytt tak er på plass.
Torbjørn (på bildet), Marius, Joakim, Hans Rune,
Bente og basen Gunnvald med stor dugnads-
innsats i helga.StikkUt 2020


Årets StikkUt-sesong nærmer seg og 1. mai er ny sesong i gang. Men det er mye snø i fjellet ennå, så i starten kan nok mange ruter bli strabasiøse.

I vårt område er det også i år to turer, Neshamran og Fagerlihøgda. Opp til  Neshamran vil det ikke ta så lang tid før en kan ta fottur.  Men til Fagerlihøgda er det ennå godt skiføre fra veien opp til Høgberget.

Men på begge postene er kode kommet på plass. I år er det ikke bok, pga. korona, så kodene er klistra på utsida av kassene.

Ha en riktig god StikkUt-sesong.23. april 2020

Bruk av kunstgrasbanen på dagtid


Vi ser at mange ungdommar har brukt kunstgrasbanen på Angvik skule til trening dei siste vekene, og det er veldig bra! Dei har kome i små grupper og vore veldig flinke til å halde avstand.

Når skulen startar opp igjen måndag, ser vi likevel ein del utfordringar dersom bruken på dagtid fortsett. Av smittevernhensyn ber vi difor om at barn og unge som ikkje er elevar på 1.-4. trinn ved Angvik skule, ventar med å bruke banen til etter skulen er stengt (kl 16.00).Med helsing

Unni Kjelleberg Solli
rektor
Angvik skuleFelles 17. Mai-feiring avlyses


Osmarka bygdelag, vil med dette informere om at felles arrangementet som bygdene i indre Gjemnes bytter på å arrangere, avlyses pga. Pandemien som har rammet oss.

Det vil derfor ikke bli tradisjonell 17. Mai feiring i år.3. april 2020

Var nedleggingstruet - nå rustes det opp i ny organiseringVaktlag: f.v: Bjørnar Danielsen, Espen Kjærnli, 
Anders Danielsen og utrykningsleder Svein Ola
Indergård. (Alle foto: Ola Indergård)
Fra 1. januar 2020 ble det inngått et samarbeid mellom Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra, Molde og Gjemnes kommuner  med navnet Nordmøre og Romsdal Brann og Redning.                                                                              


For Angvik- laget har dette ført til en kraftig oppgradering på alle hold, både når det gjelder utstyr og mannskap. Det har vært kursing av mannskapet, og det har blitt nytt personlig utstyr.  Nye rutiner ved utrykninger, nye vaktordninger, og ny organisering av laget. Pr i dag består laget av 8 personer, men det skal økes til 10.                                                                                       

Den 30.03. kom en (for Angviklaget) ny brannbil, en Mecedes, med firehjulsdrift, dataskjerm, og med plass til 8 i kabinen, med 3000 l tank, og pumper som fungerer godt. Dette er en veldig god forbedring.                              

Videre plan for Angvik-laget nå, er ombygging/påbygging av brannstasjon. Dette er ut fra strenge påbud om rengjøringsavdeling for vask og rengjøring av personlig utstyr. Og så trenges det større plass for kjøretøy.