3. april 2020

Var nedleggingstruet - nå rustes det opp i ny organiseringVaktlag: f.v: Bjørnar Danielsen, Espen Kjærnli, 
Anders Danielsen og utrykningsleder Svein Ola
Indergård. (Alle foto: Ola Indergård)
Fra 1. januar 2020 ble det inngått et samarbeid mellom Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra, Molde og Gjemnes kommuner  med navnet Nordmøre og Romsdal Brann og Redning.                                                                              


For Angvik- laget har dette ført til en kraftig oppgradering på alle hold, både når det gjelder utstyr og mannskap. Det har vært kursing av mannskapet, og det har blitt nytt personlig utstyr.  Nye rutiner ved utrykninger, nye vaktordninger, og ny organisering av laget. Pr i dag består laget av 8 personer, men det skal økes til 10.                                                                                       

Den 30.03. kom en (for Angviklaget) ny brannbil, en Mecedes, med firehjulsdrift, dataskjerm, og med plass til 8 i kabinen, med 3000 l tank, og pumper som fungerer godt. Dette er en veldig god forbedring.                              

Videre plan for Angvik-laget nå, er ombygging/påbygging av brannstasjon. Dette er ut fra strenge påbud om rengjøringsavdeling for vask og rengjøring av personlig utstyr. Og så trenges det større plass for kjøretøy.

Under alle utrykninger er det nå et nært samarbeid mellom lederbefal ved Molde Brannstasjon og de laga som blir utkalla. Den nye ordninga fører også til at området for Angvik-laget blir utvidet innover, altså mot tidligere Nesset, og mot Sunndalsområdet, i tillegg til hele indre del av vår egen kommune.                           

Ang. organiseringen, så blir laget nå delt i to vaktgrupper, der Håvard Tjelle Sørvik er utrykningsleder for den ene gruppa, og Svein Ola Indergård utrykningsleder i den andre gruppa. Håvard Tjelle Sørvik blir brannmester.
         
Etter mange år med trussel om nedlegging av Angvik-laget, ser det nå ut til at laget blir sett på som en meget viktig ressurs i den nye organisasjonen, og i det området de nå skal dekke. Vi har fått et meget profesjonelt lag, der alle er ivrige og entusiastiske. Vi ønsker dem lykke til i deres svært så viktige oppgaver.

Vaktlag; f.v: Knut Brakstad, Roger Rausand,
Bjørge Sørvik og brannmester og 
utrykningsleder Håvard Tjelle-Sørvik.
Ny bil er ankommet, en Mercedes med 
firehulsdrift som tidligere er blitt brukt
ved Molde Brannstasjon.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar