12. mars 2020

Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slår seg sammen


Grytnes Entreprenør AS og Angvik Byggkompani AS slår seg sammen til ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR AS


Med virkning fra 1. mai 2020 er det inngått avtale om at Angvik Byggkompani og Grytnes Entreprenør slås sammen til ett nytt selskap, ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR. Virksomheten omfatter bygging av næringseiendommer og offentlige bygg i tillegg til ombygging, rehabilitering og boligbygg. Markeds-området er Møre og Romsdal.

- Gjennom sammenslåingen ønsker vi å skape en solid, lokaleid og fremtidsrettet totalentreprenør i vår region, sier nyvalgt styreleder Tine Grytnes Laskerud.

Byggebransjen i Norge står overfor betydelige endringer på flere områder. Aktørene må tilpasse seg strukturelle endringer, nye rammebetingelser, økt kontraktsomfang og ønske om bærekraftig drift. For å oppnå økt konkurransekraft i fremtidens marked, må virksomhetene ha en viss størrelse som gir grunnlag for investeringer i ny teknologi og hvor sterke fagmiljøer kan utvikles. - Det er svært viktig å være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg enda flere dyktige medarbeidere med god kompetanse og erfaring, understreker styrelederen.


Angvik Grytnes Entreprenør har som mål å realisere større og mer komplekse prosjekter – fra idé til ferdige bygg – samt mindre byggeprosjekter, både i det offentlige og det private markedet.
Angvik Byggkompani er en solid håndtverksbedrift som er del av en tradisjonsrik familievirksomhet som har sine røtter i Angvik tilbake til 1881. Selskapet har sin styrke innen tre- og tømrerfag.
Grytnes Entreprenør et et familieeid selskap som har en stolt historie gjennom tre generasjoner, siden etableringen i 1946. Selskapet holder til på Sunndalsøra. Grytnes Entreprenør har etablert seg som total-entreprenør, også med vekt på betongvirksomhet. Etter etableringen av Angvik Grytnes Entreprenør vil betongblandeverk og elementproduksjon vil bli skilt ut som eget selskap og vil fortsatt være 100% eid av Grytnes Eiendom.

Om det nye selskapet Angvik Grytnes Entreprenør:
• Eies 50% av Angvik Bygg og 50% av Grytnes Eiendom
• Beregnet årlig omsetning ca MNOK 200
• 70 ansatte
• To likeverdige driftskontorer henholdsvis i Angvik og på Sunndalsøra
• Tine Grytnes Laskerud blir styreleder og vil i tillegg inngå i selskapets lederteam
• Øystein Angvik blir daglig leder i selskapet
• Selskapet vil være registrert i Sunndal kommune
• Selskapet vil inngå som ett av flere samarbeidende selskap i Angvik Gruppen

- Våre verdier er tuftet på bærekraft, ærlighet og lokal verdiskapning, sier daglig leder Øystein Angvik. Med dette vil vi sikre vår virksomhet, og være godt forberedt på å møte fremtidens utfordringer til glede for våre mange kunder og dyktige medarbeidere.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar