29. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Idrettslag 27.05.20


-Årsmøtet vil bli avholdt i løpet av juni/juli.

-Sankthansfeiring blir arrangert som vanlig ved fabrikksaga, men i år uten servering av graut. Grillen vil bli fyrt opp.

-Idrettslaget planlegger å arrangere ryddedugnad langs kraftlinja opp mot skytterbanen, samt å sette i stand brua som går over bekken ved skytterbanen.  Kommer tilbake med info rundt dette.

-Turkonkurranse vil bli avholdt i år som tidligere år. Alle som går på, og skriver seg inn i turboka, på bygdas fem topper; Tortlihøgda, Storfjellet, Åbakkfjellet, Randa og Skjølsvikhammaren, vil være med i trekningen. Storfjellet og Åbakkfjellet har nå fått helt nye kvalitets-postkasser, som er kjøpt inn av idrettslaget.

-Faktura for årskontingent er nå sendt ut til alle som er registrert i vår medlemsbase. Om du ikke har fått faktura, men ønsker å være medlem i idrettslaget, og å støtte oss i arbeidet vi gjør, ta kontakt med oss på ; Angvikil@outlook.com , eller snakk med en av oss i styret.
Henrik, Arve og Sondre S.
Styret
25. mai 2020

Årsmøtereferat Angvik Vassverk


ANGVIK VASSVERK
avholdt sitt sitt årsmøte på Angvik Næringspark tirsdag 19.05, noe utsatt, pga Korona.

Av årsmeldingen går det fram at Mattilsynet har vært på befaring. Deres konklusjon var at vassverket fungerer godt, med gode resultat på vannprøver gjennom året. 

De påla imidlertid styret å sørge for låsing/sikring av alle kumlokk på brønnene, samt å lage ny prøvetakingsplan. Dette har blitt utført. Også ny plan for Internkontroll er blitt laget.

Videre har det blitt skiftet 20 gatelysarmaturer til ledlys. 12 nye ledarmaturer er innkjøpt, og skal monteres i løpet av 2020.

Vassavgifta har vært uforandra siden 2013. Årsmøtet vedtok ei lita heving: 

Vassavgift   heving fra kr 2600,- til kr 2800,-
                                                                                                                                            
Lysavgift, heving fra      kr   350,- til kr  400,-
                                                                                                                                            
 Til sammen,                                     kr. 3200,-
                                                                                                                                            
Mva                                                  kr.    800,-
                                                                                                                                            
Totalt                                                 kr.  4000,-, dvs. kr. 2000.- for halvåret.

Økonomien i vassverket er god, men vi står ovenfor en del investeringer, bl. a. til utskifting av kummer/kraner. Derfor er det  behov for heving av avgifta.

Valg.
Styret for 2020 består av Ketil Angvik, leder, Anders Danielsen, styremedl, Ola Indergård, styremedl.

Ellers et rolig år, med lite driftsproblemer, og et jevnt vassforbruk på 50 – 60 m3 pr døgn.18. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Bygdelag 13. maiSak 1. Gapahuk på Nessahammarn/Nonshammarn

           Vi har fått tildelt 200000,- kr. fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal gå til bygging av tursti og Gapahuk oppå Nessahammarn/Nonshammarn. Vi går for å kjøpe inn ferdig gapahuk/halvfabrikat, der opparbeiding av sti/vei, uteområde, samt montering av Gapahuken gjøres som dugnadsarbeid. Styret vil oppfordre folk til å melde seg til å bli med i ei prosjektgruppe, som skal ha som mål å få realisert dette prosjektet innen utgangen av oktober måned.

Håper at veldig mange har lyst til å være med på dette arbeidet.
Styret i Bygdelaget foretar en forhåndsbefaring i området på tirsdag kveld, 1800. Deretter så vil grunneiere som vil bli berørt av planene, bli kontaktet. Vi håper å kunne få en avtale med grunneiere, og få på plass de søknader som må til overfor offentlig myndighet, før sommerferien.


13. mai 2020

Penger til oss på "sør-landet" fra Tingvoll-stiftelsen

Angvik Bygdelag har fått tildelt kr. 200.000,- til gapahuk-prosjekt på Nessahamran.

Angvik IL-Ridning tildelt kr. 100.000,- til stall/utebokser på ridebanen.

Fagerlia Bygdelag kr. 100.000,- til omlegging tak på skolemuseumet.

Rolf Hindhammer kr. 15.000,- til bok-prosjekt.

Gratulerer til alle:)