25. mai 2020

Årsmøtereferat Angvik Vassverk


ANGVIK VASSVERK
avholdt sitt sitt årsmøte på Angvik Næringspark tirsdag 19.05, noe utsatt, pga Korona.

Av årsmeldingen går det fram at Mattilsynet har vært på befaring. Deres konklusjon var at vassverket fungerer godt, med gode resultat på vannprøver gjennom året. 

De påla imidlertid styret å sørge for låsing/sikring av alle kumlokk på brønnene, samt å lage ny prøvetakingsplan. Dette har blitt utført. Også ny plan for Internkontroll er blitt laget.

Videre har det blitt skiftet 20 gatelysarmaturer til ledlys. 12 nye ledarmaturer er innkjøpt, og skal monteres i løpet av 2020.

Vassavgifta har vært uforandra siden 2013. Årsmøtet vedtok ei lita heving: 

Vassavgift   heving fra kr 2600,- til kr 2800,-
                                                                                                                                            
Lysavgift, heving fra      kr   350,- til kr  400,-
                                                                                                                                            
 Til sammen,                                     kr. 3200,-
                                                                                                                                            
Mva                                                  kr.    800,-
                                                                                                                                            
Totalt                                                 kr.  4000,-, dvs. kr. 2000.- for halvåret.

Økonomien i vassverket er god, men vi står ovenfor en del investeringer, bl. a. til utskifting av kummer/kraner. Derfor er det  behov for heving av avgifta.

Valg.
Styret for 2020 består av Ketil Angvik, leder, Anders Danielsen, styremedl, Ola Indergård, styremedl.

Ellers et rolig år, med lite driftsproblemer, og et jevnt vassforbruk på 50 – 60 m3 pr døgn.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar