18. mai 2020

Referat fra styremøte i Angvik Bygdelag 13. maiSak 1. Gapahuk på Nessahammarn/Nonshammarn

           Vi har fått tildelt 200000,- kr. fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal gå til bygging av tursti og Gapahuk oppå Nessahammarn/Nonshammarn. Vi går for å kjøpe inn ferdig gapahuk/halvfabrikat, der opparbeiding av sti/vei, uteområde, samt montering av Gapahuken gjøres som dugnadsarbeid. Styret vil oppfordre folk til å melde seg til å bli med i ei prosjektgruppe, som skal ha som mål å få realisert dette prosjektet innen utgangen av oktober måned.

Håper at veldig mange har lyst til å være med på dette arbeidet.
Styret i Bygdelaget foretar en forhåndsbefaring i området på tirsdag kveld, 1800. Deretter så vil grunneiere som vil bli berørt av planene, bli kontaktet. Vi håper å kunne få en avtale med grunneiere, og få på plass de søknader som må til overfor offentlig myndighet, før sommerferien.

Sak 2. Angvik mot år 2030.
           I 2009, utarbeidet Angvik Bygdelag en plan for bygdeutvikling frem til 2020. Styret ønsker nå å ta fatt i en ny plan, ei tiltaksplan som skal bidra til å styrke bygda vår i fremtiden.
I den forbindelse ønsker vi å se på hva vi har fått til. utifra de visjoner som vi hadde i 2009. Har vi fått til noe av det vi såg for oss den gang, hva gjenstår, og hvilke mål bør vi sette, oss for de neste 10 åra. Her  ønsker vi å få med oss flest mulig i en prosjektgruppe, som skal visjonere, komme med ideer, og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å skape vekst og bolyst i vår del av kommunen. 

Vegard Indergård blir spurt om å publisere planen som vart laga i 2009, i Angvikposten, slik at vi kan se hva vi har lykkes med, og hva vi bør jobbe videre med. 
Haltlitunet Nord, er nå klart for igangsetting, og vil bli realisert iløpet av dette året. Oppigardshaugen boligfelt har fått godkjent sin reguleringsplan, og er dermed et stort skritt nærmere en oppstart der også. Reguleringsplanen for Sjøbakkan Veranda er sendt inn til kommunal behandling.
Ting tar tid, men ingen skal tvile på at det foregår ting, som skal bidra til positiv utvikling i bygda vår. Bli med i prosjektgruppa, og vær med på å påvirke felles fremtid.


Sak 3. Vedlikehold turstier.
           Øystein Angvik og Anders Danielsen får i oppgave å organisere dugnad på turstien langs stranda og oppover til Bunnpris.Det må kjøpes inn masser som må til for å utbedre de skader som høg flo forårsaket i vinter.

Grunneier tas med på diskusjoner om hvilke tiltak som må til, for å minimere tilsvarende skader i fremtida. Sittebenker settes også ut, iløpet av uke 21.
Det har også blitt signalisert et behov for dugnadsarbeid på bygdestua. Bjørnar er i dialog med Svein Ola, for å kartlegge hva slags arbeid dette gjelder.


Sak 4. Årsmøte 2020.
            Styret i bygdelaget bestemmer at årsmøtet i år, skal avholdes i løpet av september måned, pga. Covid-19 viruset. Dette betinger at smittesituasjonen er under kontroll, og at vi ikke bryter retningslinjer fra FHI, på aktuelt tidspunkt.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar