19. mars 2021

Årsmøte i Flemma Gravstedforening

Det blir årsmøte torsdag 15.april kl.20.00 på Flemma grendahus.

 Foreløpig sakliste:

-Vanlige årsmøtesaker

-Minnelund: Gravstedforeningen har fått svar fra fellesrådet på henvendelsen om mulighet for å etablere navnet minnelund. De konkluderer med at det er mulig, men at prosessen vil medføre relativt store utgifter til planlegging og investering (min. 100 000). Noe fellesrådet ikke har midler til og årsmøtet må derfor ta stilling til hvorvidt dette er en sak Flemma Gravstedforening skal arbeide videre med. Interesserte kan lese om emnet på nettstedet gravplasskultur.no

 Saker til årsmøtet må være sendt skriftlig til styret senest 1.april og endelig sakliste vil være tilgjengelig 8.april.

 Møtet blir arrangert i tråd med nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern. Det vil ikke bli servering på årsmøtet.

 

17.03.21.

Styret.

 2. mars 2021

Angvik vassverk - et generasjonsskifte for fortsatt drift

Et godt og rimelig vatn i snart 50 år, men et generasjonsskifte
må til for at dette skal videreføres i årene fremover. 

Angvik vassverk har vært i drift i over 50 år, og har i alle disse åra levert vatn av høg kvalitet. En ansvarsbevisst og god ledelse gjennom alle år har sørget for at alle bygdas abonnenter har fått godt vatn.

Imidlertid er vi nå inne i et generasjonsskifte. Dagens styre har sittet i ledelsen i mange år og har kommet til at andre, og helst yngre krefter må overta ansvaret. Det arbeides nå med oppgradering og forenkling av det tekniske anlegget, som et ledd i dette. Dagens styre ser det som svært viktig å få nye krefter inn til å ta ansvaret for videre drift av bygdas vassverket.  Alternativet er at det blir kommunalt, og det vil bety omkring dobling av vassavgifta.

Kommende årsmøte blir derfor et viktig møte for den videre drifta. Det er derfor viktig at abonnentene møter opp, og  at valgkomiteen får på plass forslag til nye kandidater.

Årsmøtet blir avholdt i løpet av mars/april. Dato vil bli kunngjort senere.

 23. februar 2021

Angvik Gamle Handelssted til topps i ny hotellkåring


Ikke før Nettavisens nasjonale kåring, der Angvik Gamle Handelssted havnet på en solid 4. plass i fjor høst har fått satt seg, har det nå på starten av 2021 både blitt førsteplass internt i Classic Norway-systemet og sist, men ikke minst, gått til topps med høyeste rangerte vurdering av gjestene i Hotels.com for 2020, med en snittrate på 9,8 av 10 mulige.

Dette er en stor annerkjennelse for hotellet og alle hotellets ansatte.

Det er Horecanytt som melder dette i månedens magasin: https://horecanytt.no/angvik-gamle-handelssted-classic-norway-hotels-februar-2021/til-topps-i-hotellkaring/677308.

Angvik Gamle Handelssted begynner å bli virkelig et anerkjent hotell, og når en ser på listen av de 10 nærmeste hotellene, er dette virkelig en gjev pris for alle de som jobber og yter service der gjennom året.

Gratulerer så mye til alle på AGH! 


Her er listen med de 10 øverste plasseringene:

1) Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes (9,8 poeng)

2) Blåtind Boutique Hotel, Stordal (9,8)

3) Thon Hotel Storo, Oslo (9,6)

4) Britannia Hotel, Trondheim (9,6)

5) Opus XVI, Bergen (9,6)

6) Hotel Continental, Oslo (9,6)

7) Amerikalinjen, Oslo (9,6)

8) Ydalir Hotel, Stavanger (9,6)

9) Håholmen Havstuer, Averøy (9,6)

10) Thon Hotel Rosenkrantz Oslo (9,4)
15. februar 2021

Hærverk på Angvik skule

I løpet av helga har nokon øydelagt og vandalisert delar av uteområdet på Angvik skule. Leiker som låg ute har blitt øydelagt. Bordtennisbordet har vorte fylt med sand. Det ser også ut til at nokon har urinert både på bordtennisbordet og på lagerdøra. Eit stort søppelspann har dessutan vorte trilla opp til rundkøyringa og er delvis øydelagt. Truleg har dette skjedd rundt midnatt natt til søndag.

 

Saka blir meldt til politiet, og på oppfordring frå politiet ber vi om tips i saka. Dersom nokon var ute natt til søndag, har observert noko på skuleplassen, eller på annan måte fått informasjon om dette, ber vi om at de i første omgang kontaktar rektor på Angvik skule, Unni Kjelleberg Solli (tlf 90 93 24 76). 

 

Politiet meiner dette høyrest ut som skadeverk utført av ung ungdom. Vi ber difor alle om å snakke med sine barn/ungdommar om dette for å få tips i saka.

 

Elevane og dei tilsette på skulen er sjølvsagt både lei seg og skuffa over at slikt kan skje på skulen vår. Vi håpar at dette er siste gongen vi opplever slikt skadeverk!

 

Unni Kjelleberg Solli

rektor, Angvik skule
 9. februar 2021

Melding fra Angvik vassverk

Angvik Vassverk.

På grunn av den lange kuldeperioden synker grunnvannstanden. Abonnentene bes derfor om å være nøktern i bruk av vatn. Det er ingen fare ennå, men det kan se ut som kuldeperioden vil vare lenge.

Videre bes de med ferie/fritidshus om å passe på når det blir mildvær igjen, at ikke frosten har ødelagt rør.

Mvh styret.

 29. januar 2021

Åpning av Fagerlia Skisenter

I helga åpner Fagerlia skisenter
Velkommen til åpning av Fagerlia skisenter lørdag 30. januar og søndag 31. januar kl 11-15!
Pandemi-regler:
• Syke barn og voksne skal holde seg hjemme.
• Hold minimum 1 meter avstand til hverandre i hele anlegget. Dette gjelder også i varmebua. Her er maks 5 personer tillatt samtidig.
• Vakta skriver i oppmøteboka hvem som er i anlegget.
Det er viktig at alle følger godt opp med tanke på retningslinjer, slik at vi kan opprettholde drift og unngå eventuell smittespredning.
Bålpanna og stolene kan brukes, men husk å holde avstand til hverandre.
På grunn av smittevernhensyn selges ikke pølser. Men vi har brus og sjokolade til salgs!