10. juni 2021

Økning i antall elever på Angvik Skole

Angvik skole med økning i elevtallet for neste
skoleår.

Det er gledelige tall for skolen med en økning av elevtallet på rundt 15-20 % for neste skoleår, noe som i hovedsak skyldes innflytting til bygda og skolekretsen.

Dette var også ei sak i formannskapet denne uka, der det ble bedt om ekstrabevilgninger på bakgrunn av dette. Tilleggsbevilgningen ble enstemmig vedtatt, men skal behandles i kommunestyret for endelig vedtak.

Rektor Unni K. Solli kan opplyse om at det er på mellomtrinnet den store økningen kommer, men at det også er et rimelig stort 1. klasse-kull med elever fra alle bygdene i skolekretsen som begynner til høsten. Økningen vi ser er nok et tegn på at tilgang til boliger, både de nye boligene som er satt opp i bygda og andre, virker direkte inn på elevtallet. Derfor er akkurat tilgang til boliger for småbarnsfamilier helt essensielt for å beholde, og eller aller helst øke elevtallet på vår skole i tida framover, avslutter Unni.

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar