8. juni 2021

Årsmøtereferat Angvik vassverk

ANGVIK VASSVERK avholdt sitt årsmøte på Bygdestua, AGH, torsdag 3. juni. Grunnet koronaen måtte årsmøtet utsettes fra mars til juni. Møtet var kunngjort i Angvikposten, på SMS Bygdeinfo, og med plakater.

Av årsberetningen går det fram at på grunn av frost, har pumper blitt ødelagt, derfor har 3 pumpehus blitt isolert, og pumpene flyttet opp på golvnivå. Videre har alle bassengene på Storsandhauen, og på Vollan, blitt vasket. Det er lagt gulv over bassengene, og det er ført fram vatn til de fire nye husa på Vollan. Det er også ført fram gatelys til de nye husa der.   Det er nå skiftet til led-lys langs fylkesveien gjennom bygda, og det samme ned til hotellet. Til jul ble det hengt opp lys på gangbrua over elva. Og det kan nevnes at vannprøver blir rutinemessig innsendt til Sintef-Norlab. Der kommer det tydelig fram at vi leverer godt vatn.

Det er en del forestående økonomiske investeringer videre framover. Alle el-skap med inventar må skiftes, og nye signalanlegg må inn. Årsmøtet bestemte også at det må investeres i digitalisering av kart over anlegget. For å få gjennomført dette, bestemte årsmøtet å øke avgiftene noe; Ny vannavgift; kr. 3200,- +mva kr. 800,- = kr. 4000,-. For fritidshus, samt enslige pensjonister/trygdede, halv avgift, dvs, kr. 2000,-   Lysavgift blir kr. 400,- + mva kr. 100,- = kr. 500,-  Avgiftene er pr. år. Innkreving hvert halvår.

Det nye styret: Ketil Angvik, leder.                                                                                                              Anders Danielsen.                                                                                                                

Bjørge Sørvik(ny)                                                             

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar