28. desember 2021

Mange deltok på årets romjulsmarsj

Varm gløgg, nystekte boller og pepperkaker i et fantastisk 
vintervær gjorde godt for kropp og sjel under årets
romjuls-marsj.
Et sted mellom 50 og 60 store og små, unge og gamle gikk årets romjulsmarsj som Angvik idrettslag arrangerte 3. juledag. 

Start var ved skolen og derfra gikk marsjen via butikken, ned Sanna-dalen til området mellom fabrikksaga og gangbrua hvor det var tent opp bålpanne. Der hadde idrettslaget disket opp med varm gløgg, nystekte boller og pepperkaker.

Et kaldt og klart vintervær satte prikken over i`en for et flott arrangement. 

Kjekt å kunne møte bygdefolk igjen og å kunne gjøre noe sammen i ei tid med få sosiale møteplasser. 

 23. desember 2021

Romjulsmarsj

Romjulsmars mandag 27 desember klokken 17:00.

Angvik Idrettslag ønsker velkommen til romjulsmarsj.

I år blir det ekstra overraskelser på veien, for store og små.

Vi håper dere vil være med å lyse opp bygda med fakler!

Det blir utdelt fakler ved start.

Toget går fra Angvik Skole kl 17:00. Vel møtt!
 15. desember 2021

StikkUt i Sannadalen

 

Vinter-StikkUt starter i dag 15.12.

Som i fjor er Strandstien/Sannastien også i år oppsatt som turmål. 

Koden er på plass, og for tiden er stien oppbrøytt.

Med alle lykter intakt, og med julelys montert på brua og på flere trær, vil en kveldstur der være svært så stemningsfull.  På turmål-lista står det Strandstien. 

God tur!
8. desember 2021

Årsmøtereferat Angvik Bygdelag 30. november 2021Olivia var årsmøtets yngste deltager
og siste tilskudd i bygda som igjen
er i vekst.

1.      Årsmelding av leder Terje Angvik

2.      Konstituering:
Ordstyrer: Terje Angvik
Referent: Irene Røe Sørvik

2 personer til å skrive under protokoll: Svein Ola Indergård og Johan Angvik

3.      Godkjenning og innkalling av saksliste
Ingen av årsmøtedeltakerne hadde kommentarer til innkallingen.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

4.      Årsmelding 2020/2021
Årsmøtet 2020 ble ikke gjennomført på grunn av pandemi og årets møte er kraftig forskjøvet. Årsmelding 2020/2021 ble lest opp av Terje Angvik.
Vedtak: Årsmelding 2020/2021 ble godkjent.

5.      Regnskap

Regnskapet for 2019 og 2020 for Angvik bygdelag, bygstastua, treningssenteret og Sommerkonsertane ble gjennomgått av Bjørnar Danielsen. På grunn av manglende årsmøte i 2020, ble det gjennomgått regnskap for 2019 og 2020.
Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om at revisorer ikke har merknader.

Fra årsmøte i 2019 ønsket Bjørnar Danielsen at styret valgte ny økonomiansvarlig, da det er ønskelig med nye disponenter på kontoene, dette har ikke blitt gjort og det nye styret skal ta tak i dette.

Vedtak: Årsmøtet delegerer oppgaven om å registrere nye disponenter til kontoene i Brønnøysundregisteret og bank til styret.

6.      Vedtaksendringer
Det har ikke kommet inn forslag om vedtektsendringer. Vedtektene forblir uendret.

7.      Innkomne saker
Det er ikke kommet inn saker til styret.

8.      Informasjon fra årsmøte
- I 2019 ble det gitt støtte til Flemma grendahus på 100.000 kr.
- Svein Ola Indergård informerer om at det er vekst på Angvik treningssenter og det er flere fra andre      bygder som nå benytter seg av tilbudet på Næringsparken.  
  Pr. september 2021 er lån som har vært på Angvik treningssenter blitt nedbetalt.
- Funksjonen for bygdemelding på sms som har vært sendt ut av Vegard Indergård er ikke lengre         tilgjengelig og det er pr. dags dato ikke funnet ny løsning på hvordan dette skal løses. Inntil det evt. Kommer ny løsning blir Angvikposten brukt som informasjonskanal.
- Status på fiber til bygda: Kommunen har fått midler til utbygging av fiber på strekningen Angvik à   Aspås / Angvik à Brakstad.
- Jon Arild Birkeland informerer om at de har gjennomført vedlikehold på bygdastua med utbytting av foringer på vindu og reparasjon av listverk på toalett.
- Angvik bygdestue vil sammen med hotellet revidere de retningslinjer som ligger for bruk av bygdastua, da disse ikke er blitt sett på siden oppstart.
- Kommunestyret har gjort vedtak på at garderober på Angvik skule skal renoveres og ordfører har formidlet at dette arbeidet skal komme i gang i mars/april 2022.
- På årsmøtet var også bygdas siste innbygger til stede, Oliva Dyrli 2 uker gammel. Bygda er i vekst og dette er positivt.

9.      Valg

Valg av leder for 1 år
Valgkomiteens innstilling: Kirsti Angvik / Irene Røe Sørvik
Terje Angvik takker for seg som leder og ny leder ble valgt på årsmøtet. Det var kommet inn to forslag/ønsker om ledervervet for kommende periode. Det ble gjennomført anonymt valg på årsmøtet.
Årsmøtets vedtak: Kirsti Angvik

Valg av 4 nye styremedlem for 2 år, der 2 er på valg hvert år.
Valg av nye styremedlem:
Valgkomiteens innstilling:                           Irene Røe Sørvik
                                                                     Janne Herskedal
                                                                     Ida Ørsal Angvik (vara)

Årsmøtets vedtak:                                      Irene Røe Sørvik (ny)
                                                                     Janne Herskedal (ny)
                                                                     Ida Ørsal Angvik (ny) (vara)

Styret for kommende periode blir:
Kirsti Angvik                                                Leder
Irene Røe Sørvik                                          styremedlem
Bjørnar Danielsen                                        styremedlem
Kristin Lian                                                 styremedlem
Janne Herskedal                                          styremedlem

Valg av valgkomite
Valgkomiteens innstilling:                        Ann Ragnhild Dyrli
Årsmøtets innstilling:                               Ann Ragnhild Dyrli (gjenvalg)

Valgkomiteen for kommende år blir:
Ann Ragnhild Dyrli                       Britt Elin Sørvik                       Johan Angvik

Revisorer:
Valgkomiteens innstiling:                            Jan Ketil Duaas (gjenvalg)
Revisorer for kommende periode blir:        Roger Gaustad
                                                                     Jan Ketil Duaas

Driftsgruppe: Det er ønskelig at styret finner kandidater til driftsgruppe, da de som står i gruppen ikke ønsker å bli gjenvalgt. Styret tar tak i dette. Det er ønskelig med 3 personer.

 

        Representant for Flemma gravsted:                                    Terje Angvik
        Leder for Bygdastua:                                                            Bjørnar Danielsen
        Styremedlem for stiftelsen Angvik boliger:                        Stig O. Jacobsen

        Årsmøtet hevet

 

        Referent: Irene Røe Sørvik

 

 

Luciafesten søndag 12. desember på Flemma Grendahus - AVLYST

 

På bakgrunn av nasjonale smitteverntiltak, blir Luciafesten søndag 12. desember på Flemma Grendahus avlyst.