20. juni 2013

St. Hans-feiring

St. Hans-feiring i Angvik søndag 23. juni kl 17 på Øran.

Salg av rømmegrøt
Grillene blir påtent og holdt varme utover
St. Hans-bål

Etterlengtet veivedlikehold

Hullene er fylt og veien er igjen kjørbar.
Endelig litt etterlengtet vedlikehold på de kommunale veiene i bygda.

Store og dype hull har preget mye av de kommunale veiene rundt om i bygda i senere tid. Det har riktignok ikke vært så mange klager fra bygdefolket inn til kommunen vedrørende de store hullene, men de som hver dag kjører skolebussene der, har i et skriv fra busselskapet klaget på de rådende forhold.

Dette har heldigvis ført fram, og i dag  har vedlikeholdsavdelinga ved kommunen fylt og fokset de store hullene.
17. juni 2013

Angvik Hornblowers Band i HD-kvalitet

Angvikposten har lagt ut en link på høyresiden under linker, der en kan se et konsertopptak i HD-kvalitet og mix-lyd med Angvik Hornblowers Band og tittelmelodien fra årets show, "With a little help from my friends".

Så for de som enten ikke fikk oppleve det, eller vil gjenoppleve et av høydepunktene under årets Hornblowers-show,gå inn på; "Angvik Hornblowers 2013 - Joe Cocker". God fornøyelse!

Dere kan også gå inn her: http://vimeo.com/66358521

Takk til TK-netts Tommy Rustad for opptakene.

14. juni 2013

Nye sponsormidler på plass for turvegen

Sparebanken Møre åpnet lommeboka nok en gang og ga Angvik
Bygdelag kr. 30 000,- øremerket turveg.
En hel delegasjon fra Sparebanken Møre avd. Tingvoll hadde tatt turen over fjorden med en flott gave til Angvik Bygdelag. Denne gangen var det turveg - prosjektet som fikk en sjekk pålydende kr. 30 000,-.

Med tippemidler på kr. 181 000,-, gavemidler fra sparebankstiftelsen Tingvoll på kr. 70 000,-og Sparebanken Møre sine kr. 30 000,- har en nå fått inn tilsammen 281 000,- til prosjektet.12. juni 2013

Angvik Hornmusikk kjøper andeler for kr. 20 000,-. i Angvik Kunstgrasbane.

Det vart gjort vedtak på Angvik Hornmusikk`s årsmøte fredag 7. juni å kjøpe andeler for kr. 20.000,- i Angvik Kunstgrasbane. Det var etter at hornmusikken selv har presentert et regnskap med et godt overskudd for inneværende år, at ideen om å kjøpe andeler i kunstgrasbanen ble gjort. Vedtaket var enstemmig. 


11. juni 2013

Dugnad Flemma Gravstad - maling av gjerde

Vi prøver med dugnad att, men maling av gjerdet, onsdag 12. juni kl. 18. 

Ta gjerne med pensel/rull, og spann/brett.

Evt. spørsmål kan stillast til:
Aud Toril Gagnat, mob 951 10 081
Ola Indergård, mob 971 43 044

7. juni 2013

Etablerer Norges mest moderne skipsmøbelfabrikk med mange nye arbeidsplasser i Angvik

Det nyetablerte selskapet ShipIn AS etablerer en helt ny skipsmøbelfabrikk i Angvik i Gjemnes kommune. Fabrikken får 12 arbeidsplasser ved oppstart over ferien, og ut fra planlagt salg og produksjon er det ventet en bemanning på mellom 20 og 30 medarbeidere om to-tre år.5. juni 2013

Tippemidler til både kunstgrasbane og turveg

Det ble tilsagn på tippemidler for både kunstgrasbanen og turvegen i år.

Angvik kunstgrasbane har fått tilsagn på kr. 500 000,- i år, av totalt omsøkte kr 1000 000,-.
Turvegen fikk tilsagn på kr 181 000,- av omsøkte kr 200 000,-.

Dette betyr et kjempeløft for begge prosjektene, som begge allerede er under realisering. Og det er bare å brette opp ermene folkens! Vi er fortsatt avhengig av mye dugnadsinnsats utover sommeren og høsten.

3. juni 2013

Dugnaden på Flemma gravstad må utsetjast!

Den planlagte dugnaden på Flemma gravstad må utsetjast!

Treet i gjerdet blir ikkje tørt nok for maling etter at det laurdag vart vaska, og med det regnet som har kome siste dagane.


Det vil bli kunngjort dato for ny dugnad.


Blomsterkveld

Torsdag 6. juni kl.19.00 arrangerer Bygdekvinnelaget blomsterkveld på Angvik skule.

Salg av sommerblomster.
Kaffi og utloddning.

Alle er hjertelig velkomne!

2. juni 2013

NY dugnad på Flemma gravsted onsdag 5. juni frå kl. 18.00.

Vi takkar alle dei som møtte på sist dugnad for godt utført arbeid!

Om veret blir bra nok så ønskjer vi no å få malt gjerdet rundt gravstaden.
Har du høve til å delta, så er det supert. Ta med malekost (den type du likar best) og ei lita plastbøtte for å ha malinga i.

Kaffi og noko å bite i blir det sjølvsagt denne gongen og!

Skulle ein bli i tvil med høve til veret er det berre å kontakte:

Ola Indergård 97143044  og Aud Toril Gagnat 95111081