20. juni 2013

Etterlengtet veivedlikehold

Hullene er fylt og veien er igjen kjørbar.
Endelig litt etterlengtet vedlikehold på de kommunale veiene i bygda.

Store og dype hull har preget mye av de kommunale veiene rundt om i bygda i senere tid. Det har riktignok ikke vært så mange klager fra bygdefolket inn til kommunen vedrørende de store hullene, men de som hver dag kjører skolebussene der, har i et skriv fra busselskapet klaget på de rådende forhold.

Dette har heldigvis ført fram, og i dag  har vedlikeholdsavdelinga ved kommunen fylt og fokset de store hullene.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar