14. juni 2013

Nye sponsormidler på plass for turvegen

Sparebanken Møre åpnet lommeboka nok en gang og ga Angvik
Bygdelag kr. 30 000,- øremerket turveg.
En hel delegasjon fra Sparebanken Møre avd. Tingvoll hadde tatt turen over fjorden med en flott gave til Angvik Bygdelag. Denne gangen var det turveg - prosjektet som fikk en sjekk pålydende kr. 30 000,-.

Med tippemidler på kr. 181 000,-, gavemidler fra sparebankstiftelsen Tingvoll på kr. 70 000,-og Sparebanken Møre sine kr. 30 000,- har en nå fått inn tilsammen 281 000,- til prosjektet.


Dermed er det bare søknaden opp mot kommunen som ligger i veien for en realisering av turvegen.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar