26. april 2014

Bruåpning

Onsdag 30. april kl. 18 blir det offisiell åpning av gangbroa over Angvikelva med snorklipping og fanfarer.

Påfølgende etter dette, kan den som vil få seg en kaffi-kopp og noe enkelt å bite i på Bygdastua.

Kl. 19 dreier vi arrangementet over på årsmøte/andelsmøte i både Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue.
Der en også informert om de prosjekter som er under bygging eller er under planlegging i bygda, og det er anledning til å tegne seg for andeler i Bygdestua, med de fordeler det gir i form av gunstige leieordninger ved event. tilstelninger.

Alle er hjertelig velkommen!

25. april 2014

Dugnad på nybru10 oppmøte, beising og div småtteri på agendaen før åpning den 30. april.


16. april 2014

Årsmøtet i Angvik Bygdelag utsettes

Årsmøtet i Angvik Bygdelag utsettes til onsdag 30. april kl. 19.
9. april 2014

Oppsummering av årsmøtet i Angvik vassverk

På årsmøtet i Angvik Vassverk 08.04. ble det gjenvalg på hele styret,
dvs. Ketil Angvik, leder, Roger Rausand, og Ola Indergård.

Vannavgifta forblir uforandret, dvs kr. 2600,- + mva. Lysavgift, kr, 300,- + mva

Styret vil videre framover arbeide med:
- å få oppmudret brønnene,
- oppruste veien opp til basseng på Vollan,
-skifte ut noe kabel på gatelys,
- få forbedret kartsituasjonen over anlegget.


Årsmøtet henstiller til sine abonnenter å betale vannavgifta til rett tid. For sen betaling medfører mye ekstra arbeid for administrasjonen.


7. april 2014

Konfirmanter samler inn til Kirkens Nødhjelp

I morgen tirsdag 8. april, vil årets konfirmanter gå rundt bygda med bøsser til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Ha penger klare til konfirmantene våre!

Angvik vant volleyballturnering i Gjemneshallen

Vinnerlaget fra venstre: Dirk Weichbrodt, Tarjei Gagnat,
Espen Kjærnli, Gro Monika Gjermundnes og liggende
foran, Gjertrud Flemsæter.
Laget Angvik vant lørdag den årlige volleyballturneringa i Gjemneshallen. 
De gikk ubeseiret gjennom turneringa. 

På laget spilte Tarjei Gagnat, Gjertrud Flemsæter Angvik, Gro Monika Gjermundnes, Espen Kjærnli og Dirk Weichbrodt


4. april 2014

Kongeskipet på snarvisit

Kongeskipet med Angvikbygda som bakgrunnskulisse
 sett fra Knivskjeneset. Foto: Anders Danielsen
I går, torsdag 3. april, var Kongeskipet i Angvikbukta på en forehåndsvisit før det offisielle Kongebesøket 21. mai.