9. april 2014

Oppsummering av årsmøtet i Angvik vassverk

På årsmøtet i Angvik Vassverk 08.04. ble det gjenvalg på hele styret,
dvs. Ketil Angvik, leder, Roger Rausand, og Ola Indergård.

Vannavgifta forblir uforandret, dvs kr. 2600,- + mva. Lysavgift, kr, 300,- + mva

Styret vil videre framover arbeide med:
- å få oppmudret brønnene,
- oppruste veien opp til basseng på Vollan,
-skifte ut noe kabel på gatelys,
- få forbedret kartsituasjonen over anlegget.


Årsmøtet henstiller til sine abonnenter å betale vannavgifta til rett tid. For sen betaling medfører mye ekstra arbeid for administrasjonen.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar