26. april 2014

Bruåpning

Onsdag 30. april kl. 18 blir det offisiell åpning av gangbroa over Angvikelva med snorklipping og fanfarer.

Påfølgende etter dette, kan den som vil få seg en kaffi-kopp og noe enkelt å bite i på Bygdastua.

Kl. 19 dreier vi arrangementet over på årsmøte/andelsmøte i både Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue.
Der en også informert om de prosjekter som er under bygging eller er under planlegging i bygda, og det er anledning til å tegne seg for andeler i Bygdestua, med de fordeler det gir i form av gunstige leieordninger ved event. tilstelninger.

Alle er hjertelig velkommen!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar