29. august 2014

Flomlysene på kunstgressbana ble montert

Montering av lys-mastene går fort når man har
riktig utstyr for arbeidsoppgavene. Angvik
 Byggkompani stiltemed løfte-truck og sjåfør og
Angvik Elektro med montør.
 (Foto: Espen Kjærnli)
Det møtte opp så mange på dugnaden på kunstgressbanen i går, at noen fikk beskjed om å komme tilbake neste uke da fangnettgjerde skal monteres.

Det ble montert opp 4 flomlys-master med 3 lamper i hver mast, tilsammen 12 lamper. Det skal gi en godt opplyst bane på sene høstkvelder.

Neste uke blir det som skrevet tidligere, montering av fangnett på banens kortsider, før det blir asfaltering og legging av matta.

Det vil bli sendt ut sms-varsling på "Bygdeinfo" om eksakt tidspunkt av neste dugnadsøkt, men mest sannsynlig blir dette neste torsdag.26. august 2014

Tur til Storfjellet

Det arrangeres tur til Storfjellet søndag 31. august
Angvik IL inviterer til fjelltur førstkommende søndag (31. aug.). 
Turen går i år til Storfjellet, og vi håper på sol og stort oppmøte på toppen klokka 13.00!
Så kan alle tilpasse turen til sitt eget tempo.

Det blir også i år en natursti-quiz på vei opp til toppen. 

Vel møtt!


Angvik IL.


25. august 2014

Dugnad på kunstgrasbanen

Grunnlaget for kunstgressmatta er lagt. Nå gjenstår montering
av lys-master og fangnett før matta kommer.
 (Foto: Vegard Indergård)
Det har vært mye anleggsvirksomhet i f. m. den nye kunstgrasbanen, men nå er maskinene kjørt vekk og et flott grunnlag for legging av kunstgress er lagt.

Kunstgresset er i bestilling og skal være her innen ca 3 uker. Fram til da gjenstår det en del arbeid som må tas på dugnad. Montering lys-master, montering av fangnett, gjerde etc. Rundt banen blir det lagt asfalt, og her kan det bli dugnad med kjøring av asfalt fra Frei. Dette blir uansett en jobb for de med spesialkompetanse på slikt:).

Men, for oss med ordinær kompetanse blir det dugnad allerede førstkommende torsdag kl. 17 med montering av lys-master.

19. august 2014

Bilder fra Sommarkonsertane i Angvik 2014

Bilder fra Sommarkonsertane i Angvik 2014.
(Alle foto: Jan Øyvind Jensen, TK)
15. august 2014

8. august 2014

Lekkasjen i vannledningsnettet er nå utbedret og tettet

Det har i lengre tid vært arbeidet hardt for å finne en lekkasje på vannledningsnettet. Endelig er nå lekkasjen funnet, og vi har fått utbedret skaden. Etter at det i lang tid har gått ut over 100 m3 vann pr døgn,
er vi nå kommet ned på ca 60 m3.

Styret beklager at abonnenter i Vollan-området har vært uten vann i perioder under reparasjonsarbeidet, og takker for tålmodigheten dere har vist.

Iallfall viser vannprøver at vi fortsatt leverer prima vann, og vi vil fortsatt arbeide intenst for å skaffe bygda nok, og godt vann.


Mvh  styret


7. august 2014

Utstillere markedsdagen

På markedsdagen lørdag 9. august fra kl. 11 - 15, blir det utstillere og "stands" innen forskjellige kategorier, som f. eks:

  • Antikk og brukt
  • Handarbeid
  • Smykker (nye og gamle ubrukte smykker i sølv og emalie)
  • Kort, antikk og porselen
  • Garn og kaffe
  • Tupperware
  • Spa-produkter
  • Fiskmat

Også blir det miniauksjon av auksjonarius Geir Haltvik, der diverse antikkgjenstander auksjoneres bort.

1. august 2014

Salg av ender til andeløpet under Sommarkonsertane i Angvik.

Vinneren av andeløpet neste helg, kan stikke av med
 hele kr. 12.000,-.
I morgen, lørdag 2. august, blir det forhåndssalg av ender på Bunnpris Angvik til andeløpet i Angvikelva under Sommarkonsertane som arrangeres 9. og 10. august.

Det koster kr. 100,- pr. and. Hvis vi får solgt ut alle våre 350 ender, kan hovedpremien bli på hele kr. 12 000,-.

Så løp og kjøp:))

Reparasjon på vann-ledningsnettet

Angvik vassverk holder for tiden på med reparasjon av ledningsnettet i forbindelse med en lekkasje.

Dette medfører tidvis stenging av vannet i området rundt Vollan boligfelt.

Forhåpentligvis blir reparasjonen utrettet i løpet av dagen i dag, fredag 1. august. Om det trengs mer tid til å fullføre arbeidet, vil det bli varslet om på SMS-bygdeinfo og her på Angvikposten.