1. august 2014

Reparasjon på vann-ledningsnettet

Angvik vassverk holder for tiden på med reparasjon av ledningsnettet i forbindelse med en lekkasje.

Dette medfører tidvis stenging av vannet i området rundt Vollan boligfelt.

Forhåpentligvis blir reparasjonen utrettet i løpet av dagen i dag, fredag 1. august. Om det trengs mer tid til å fullføre arbeidet, vil det bli varslet om på SMS-bygdeinfo og her på Angvikposten.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar