7. august 2014

Utstillere markedsdagen

På markedsdagen lørdag 9. august fra kl. 11 - 15, blir det utstillere og "stands" innen forskjellige kategorier, som f. eks:

  • Antikk og brukt
  • Handarbeid
  • Smykker (nye og gamle ubrukte smykker i sølv og emalie)
  • Kort, antikk og porselen
  • Garn og kaffe
  • Tupperware
  • Spa-produkter
  • Fiskmat

Også blir det miniauksjon av auksjonarius Geir Haltvik, der diverse antikkgjenstander auksjoneres bort.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar