31. oktober 2012

Omklassifisering kommunale veger - høringsuttale fra Angvik Bygdelag


Under gjengis høringsuttale fra Angvik Bygdelag til Gjemnes kommune vedr. omklassifisering av kommunale veger. For vår del gjelder dette Åbakkvegen, som er mye brukt av hytte- og friluftsfolk fra bygda, samt Råket. 


Åbakkvegen

I Statens vegvesen sin liste over Fylkes- og kommunale veger (Vegliste 2011)
er følgende kommuneveger ført opp under punktet Gjemnes kommune, Fagerlia:
·         Blikåsvegen – lengde 0,800 km
·         Åbakkvegen – lengde 3,500 km24. oktober 2012

Folkemøte vedrørende kommunestruktur

Gjemnes kommunestyre har vedtatt å utrede hvilken retning kommunen skal orientere seg med hensyn til et videre kommunesamarbeid. Det vil også gi et signal fra innbyggerne ved en eventuell fremtidig ny kommunestruktur. Kommunen vil i den forbindelse høre folket sin mening om saken.

I dag 24. oktober avholdes møtet i Flemma Grendahus for Flemma, Angvik, Fagerli og Osmarka krets.


Rådmann og ordfører vil møte på alle møtene.

Programet blir slik:
  • En orientering om bakgrunnen og videre fremdrift v/rådmannen
  • Hvilke kommunesamarbeid har vi i dag? Andre kriterier som kan ha betydning for et fremtidig samarbeid og event. ny kommunestruktur v/ordføreren
  • Diskusjon i grupper og i plenum
  • En skriftlig avstemming over retningsvalg
Dette er en stor sak for kommunen vår, så det er viktig at mange møter opp for å gi sitt syn på saken.22. oktober 2012

Born i Angvik støttar Amnesty med kafè og tombola

Kafè: Ella Kjærnli og Frida Angvik solgte bakels, kaffe og kaker
Flinke ungar i Angvik laga kafè og samla inn pengar til årets TV-aksjon. Ella Gulløv Kjærnli (7 år) og Frida Angvik (7 år) solgte kaker og bakels på stabburskafèen, medan Olav Sætran Solli (7 år) hadde eigen stand med loddsal og gjettekonkurransar. Edvard Sætran Solli (9 år) organiserte omvising i fjøset, noko som var veldig populært blant dei som kom.
Til saman var om lag 50 personar innom småbruket oppi Lia for å støtte TV-aksjonen.
Dagen vart avslutta med tur til Batnfjord for å levere bøssa, og oppteljinga viste  heile 4300 kr!

Loddsal: Olav Sætran Solli hadde laga tombola og gjettekonkurransar.
20. oktober 2012

Fellesuttale fra bygde/grendelaga i Flemma, Osmarka, Fagerlia og AngvikPå et fellesmøte for styrene i bygde/grendalagene for bygdene Flemma, Osmarka, Fagerlia og Angvik, på Fagertun forsamlingshus 18.10.2012, ble følgende uttale vedtatt opp mot det nærliggende folkemøtet kommunen skal avholde i Flemma:

-          Fellesmøtet for bygdelagene ser ingen framtid for Gjemnes kommune som selvstendig enhet.19. oktober 2012

Søndagstur til Randa


Søndag den 21. oktober inviterer Angvik Idrettslag til treff på Randa. 

Vi har ulikt trivselstempo på tur, men prøv å start turen slik at vi kan møtes ved postkassa ca kl. 13:00 


Vi tar et lite værforbehold. Ved mye og vedvarende regn avlyses turen. 


Det vil bli premiering☺av de som har besøkt toppene Storfjellet, Tortlia, Randa og Åbakkfjellet flest ganger i tidsrommet 01.06.2011 - 01.06.2012. Angvik idrettslag16. oktober 2012

Bøssebærere til årets TV-aksjon

Angvik Bygdelag står nok engang som lokal samarbeidspartner til TV-aksjonen.

I år er det Amnesty International det skal samles inn penger til.

I den forbindelse trenger vi også i år bøssebærere som kan gjøre en innsats søndag 21. oktober.

Ring eller sms til mob. nr. 911 25 945 for å melde dere til årets største dugnad!

Nasjonal refleksdag


Magnhild Søvik kommer til å representerer Sparebank Møre avd. Tingvoll den 17.oktober,ved å møte opp  på Angvik skole og Torvikbukt skole.
Hun vil være der fra skolestart onsdag 17.10 og dele ut refleks.

Sparebanken Møre vil vise sitt samfunnsengasjement og bidra til at Møre og Romsdal blir en sikrere plass å bo.
Derfor vil vi i år dele ut reflekser til 40.000 skolebarn.