20. oktober 2012

Fellesuttale fra bygde/grendelaga i Flemma, Osmarka, Fagerlia og AngvikPå et fellesmøte for styrene i bygde/grendalagene for bygdene Flemma, Osmarka, Fagerlia og Angvik, på Fagertun forsamlingshus 18.10.2012, ble følgende uttale vedtatt opp mot det nærliggende folkemøtet kommunen skal avholde i Flemma:

-          Fellesmøtet for bygdelagene ser ingen framtid for Gjemnes kommune som selvstendig enhet.


-          Fellesmøtet mener at framtidig kommunestruktur er en svært viktig sak som vil ha meget stor betydning for framtida for det som i dag betegnes som indre Gjemnes. Møtet mener at de berammede folkemøtene er for lite forberedt. Hverken innbyggere eller bygdelag/grendautvalg har mottatt informasjon på forhånd som kan si oss noe om hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få og om hvilke spørsmål vi skal ta stilling til.
I dette ligger et behov for interne avklaringer mellom bygdene. I en prøveavstemming gikk et overveldende flertall for Molde, men vi ønsker likevel tid til å utrede hvilke konsekvenser dette evt. vil få, hvis bygdene ønsker å gå i forskjellige retninger. Å gjennomføre en avstemming om retningsvalg på nåværende tidspunkt gir derfor lite mening. Bygdene våre ønsker heller på eget initiativ å kjøre en grundigere prosess og så komme med en fellesuttale så snart prosessen er ferdig.

-          Bygdelagene ser at fremtidige utfordringer best kan møtes om bygdene i indre Gjemnes samarbeider.
Styrene i bygdelagene er derfor enige om umiddelbart å starte arbeidet med et felles bygdemobiliseringsprosjekt for bygdene i indre Gjemnes. Målet er å styrke samarbeidet på tvers av bygdegrensene, øke bosetting og sysselsetting, styrke oppvekstforhold og bidra med å styrke hverandres aktivitetstilbud.

-          I forbindelse med etableringen av bygdemobiliseringsprosjektet ønsker vi å finne et nytt samlende navn for våre bygder til erstatning for betegnelsen ”Indre Gjemnes”.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar