24. oktober 2012

Folkemøte vedrørende kommunestruktur

Gjemnes kommunestyre har vedtatt å utrede hvilken retning kommunen skal orientere seg med hensyn til et videre kommunesamarbeid. Det vil også gi et signal fra innbyggerne ved en eventuell fremtidig ny kommunestruktur. Kommunen vil i den forbindelse høre folket sin mening om saken.

I dag 24. oktober avholdes møtet i Flemma Grendahus for Flemma, Angvik, Fagerli og Osmarka krets.


Rådmann og ordfører vil møte på alle møtene.

Programet blir slik:
  • En orientering om bakgrunnen og videre fremdrift v/rådmannen
  • Hvilke kommunesamarbeid har vi i dag? Andre kriterier som kan ha betydning for et fremtidig samarbeid og event. ny kommunestruktur v/ordføreren
  • Diskusjon i grupper og i plenum
  • En skriftlig avstemming over retningsvalg
Dette er en stor sak for kommunen vår, så det er viktig at mange møter opp for å gi sitt syn på saken.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar